PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 167--176
Tytuł artykułu

Skuteczność wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness of Implementing of the Standards of Management Control in the Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od stycznia 2010 r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedur systemu kontroli zarządczej. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w odniesieniu do standardów tej kontroli oraz identyfikacja obszarów wymagających działań korygujących bądź naprawczych. Założony cel został zrealizowany na podstawie wyników uzyskanych podczas badania kwestionariuszowego oraz analizy literatury, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych urzędu miasta. Efektem jest identyfikacja stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w jst z punktu widzenia skuteczności i efektywności jej wdrożenia. Pozwoliło to sformułować opinię na temat jakości funkcjonowania kontroli zarządczej w badanej jednostce samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the assessment of functioning of management control in a selected local government unit in relation to the standards of this control and to identify areas requiring corrective actions. The assumed goal was implemented based on the results obtained during the questionnaire research and analysis of literature, legal acts and internal documents of the City Hall. The result is the identification of the status of the management control in the local government units from the point of view of the effectiveness and efficiency of its implementation. This allowed to formulate an opinion on the quality of the functioning of management control in the local government unit under review.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Hood Ch., 1991, A Public Management for all Seasons?, Public Administration, no 1 (69).
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kołodziej-Hajdo M., 2016, Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej - aspekty praktyczne, [w:] P. Bednarek, R. Kowalak, M. Kowalewski (red.), Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF 2011, nr 2, poz. 11.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF 2009, nr 15, poz. 84.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, 2011, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Biuletyn nr 1, Warszawa, grudzień, s. 6-7.
 • Kosikowski C., 2009, Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, Państwo i Prawo, nr 12, s. 5.
 • Kumpiałowska A. (red.), 2011, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2016, Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=1680bd01-9a3f-4852-b69d-f722bfba78a5&groupId=764034 (22.02.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. 2010, nr 238, poz. 158.
 • Sołtyk P., 2010, Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, Wspólnota, nr 9, s. 50.
 • Szpor A., 2011, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, Kontrola Państwowa, nr 5, s. 14-15.
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114, ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Winiarska K., Postuła M., 2012, Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, [w:] K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.