PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 200--207
Tytuł artykułu

Ratingi banków spółdzielczych - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ratings of Cooperative Banks - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce na koniec 2017 r. liczba podmiotów prowadzących działalność bankową w sektorze bankowości spółdzielczej wynosiła 553. Występowanie tak dużej liczby banków spółdzielczych powoduje naturalną potrzebę dokonania porównań tych banków i ich oceny finansowej. Umożliwia to również w pewnym zakresie ocenę działań kadry zarządzającej przez członków spółdzielni i innych interesariuszy. Ratingi mogą być ustalane w ramach zdefiniowanych kategorii (zyskowność, aktywność, ryzyko kredytowe, płynność). Z punktu widzenia modelu stanowić one będą ratingi cząstkowe. Celem artykułu było przedstawienie możliwości budowy modelu ratingowego (oceny) banków spółdzielczych przy wykorzystaniu informacji pochodzących z ich sprawozdań finansowych. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości jako metod badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, at the end of 2017, the number of entities conducting banking activities in the cooperative banking sector was 553. The presence of such a large number of cooperative banks causes a natural need to make comparisons of these banks and their financial assessment. It also allows to some extent to assess the actions of the management team by members of cooperatives and other stakeholders. Taking into account these conditions, a cooperative banks rating model should be introduced. Ratings (from the point of view of the model partial ones) can be determined within defined categories (profitability, activity, credit risk, liquidity). The purpose of the article was to present the possibilities of building a rating model (assessment) of cooperative banks using information from their financial statements. Implementation of such a goal was related to the use of a critical review of literature and legal regulations in the field of accounting as research methods.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Dobosiewicz Z., 2011, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dziwok E., 2015, Metody pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 238, s. 7-14.
 • Flotyński M., 2017, Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 325, s. 45-57.
 • Golec M., 2016, Instytucje i usługi bankowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • https://www.krs.org.pl/index.php/ruch-spodzielczy-sp-1235027509/historia (27.05.2018).
 • Mierzwa D., 2010, Przedsiębiorstwo spółdzielcze: tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Raport o sytuacji banków w 2017 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_ SYTUACJI_BANKOW_2017_12_61471.pdf (27.05.2018).
 • Rosa A., 2013, Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce, The Journal of Management and Finance, nr 2 (1).
 • Siudek T., Snarski P., Chodera B., 2013, Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, vol. 100, nr 2, s. 26-36.
 • Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. z 2000 r., nr 119, poz. 1252 ze zm.
 • Zalewska M. (red.), 2013, Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.