PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 113 | 147--159
Tytuł artykułu

Macierzowa ocena ryzyka w ujęciu branżowym na przykładzie polskiego górnictwa węgla kamiennego

Warianty tytułu
Matrix Risk Estimation in Industrial Perspective Based on Polish Coal Mining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Górnictwo węgla kamiennego wciąż pozostaje istotną gałęzią polskiej gospodarki o dużym znaczeniu dla regionu Górnego Śląska. Jest także gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ węgiel kamienny - mimo malejącego zużycia - to nadal dominujące źródło energii w polskim bilansie energetycznym. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz konieczność zapewnienia efektywności ekonomicznej tej branży, głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najważniejszych źródeł ryzyka branżowego oraz ocena ich wpływu na działalność przedsiębiorstw górniczych. By tak postawiony cel osiągnąć, w artykule posłużono się analizą PESTEL oraz macierzą ryzyka. Na postawie wyników badań określono najistotniejsze zagrożenia branżowe oraz sformułowano ogólne wytyczne ukierunkowane na uniknięcie lub minimalizację skutków ich realizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Coal mining is still an important industry in Polish economy and Upper Silesian Region. It also guarantees energy safety in Poland, because hard coal - in spite of decreasing consumption - still remains a key energy source in Polish energy balance. According to above and to the need to ensure efficiency in Polish coal mining, the main aim of this article is to identify the most important industrial risk factors and to estimate their influence on the activity of mining enterprises. To achieve such aim, the authors used PESTEL analysis and risk matrices. Based on the research results the most important industrial risk factors are established. Additionally, the main suggestions at their avoiding or minimizing are formulated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bąk P.: Characteristic of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 1: Sources of the own capital. ,,Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management" 2007, Vol. 23, Iss. 1.
 • 2. Bijańska J.: Modelowanie i symulacja w planowaniu inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2016, nr 89.
 • 3. Bizon-Górecka J.: Zarządzanie ryzykiem jako skośna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Bizon-Górecka J.: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2005.
 • 4. Brodny J.: Analiza efektywności wykorzystania zestawu maszyn górniczych. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016.
 • 5. Carolan M.S.: The precautionary principle and traditional risk assessment, ,,Organization & Environment" 2007, Vol. 20, No. 1.
 • 6. David F.R.: Strategic Management: Concepts and Cases, 12th ed. FT Prentice Hall, 2009.
 • 7. Decyzja Rady Europejskiej w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).
 • 8. Fierla A.: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • 9. Johnson G., Scholes K., Whittington R.: Exploring Corporate Strategy, 8th ed. FT Prentice Hall, 2008.
 • 10. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74.
 • 11. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74.
 • 12. Jonek-Kowalska I.: Employment and remuneration trends in Polish hard coal mines in the context of the relations between boards and trade unions. ,,International Journal of Synergy Research" 2014, Vol. 3, No. 1.
 • 13. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2007.
 • 14. Łuczak M.: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • 15. Mauermann A., Oktem U.: The near-miss management in operational risk, "The Journal of Risk Finance" 2002, Vol. 4, No. 1.
 • 16. Michalak A., Turek M.: A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe. ,,Archives of Mining Sciences" 2012, Vol. 57, No. 3.
 • 17. Michalak A.: The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company. ,,Oeconomia Copernicana" 2016, Vol. 7, Iss. 2.
 • 18. Michalski T.: Filozoficzne i klasyczne podstawy definiowania ryzyka. [w:] Karmańska A. (red.): Ryzyko w rachunkowości. Difin, Warszawa 2008.
 • 19. Muszyńska W.: System informacji w analizie rynku. [w:] Styś A.: Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 • 20. Olkuski T., Mokrzycki E., Gawlik L., Uliasz-Bocheńczyk A.: Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszehradzkiej. Zbornik Prednasok, Demianovska Dolina, Słowacja 2011.
 • 21. Olkuski T.: Eksport polskiego węgla w latach 1995-2010, "Polityka energetyczna" 2011, t. 14, z. 2.
 • 22. Olkuski T.: Główni odbiorcy polskiego węgla energetycznego, "Przegląd Górniczy" 2012, nr 10.
 • 23. Paszcza H., Białas M.: Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego - przegląd oraz zagrożenia i perspektywy po 2010 r. Materiały XXIII konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane 2009.
 • 24. Porter M.E.: Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitor. Free Press, New York-London, 2004.
 • 25. Rothaermel F.T.: Strategic Management: Concepts and Cases, McGraw-Hill/Irwin, 2012.
 • 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 968).
 • 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).
 • 28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964).
 • 29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 903).
 • 30. Sierpińska M., Bąk P.: The role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn. ,,Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management" 2013, Vol. 29. Iss. 1.
 • 31. Staniec J., Klimczak K.M.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • 32. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
 • 33. Thompson J., Martin F.: Strategic Management: Awareness & Change. 6th ed. Cengage Learning EMEA, 2010.
 • 34. Turek M., Michalak A: Ocena struktury i dynamiki zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym. "Przegląd Górniczy" 2009, t. 65, nr 9.
 • 35. Turek M.: Funkcjonowanie i konkurencyjność rynku węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2013. [w:] Jonek-Kowalska I. (red.): Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. CeDeWu, Warszawa 2015.
 • 36. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 1250.
 • 37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm.
 • 38. Vaughen E.J., Vaughen T.: Fundamental of Risk and Insurance, John Wiley&Sons, 2001.
 • 39. Winch G.M., Maytorena E.: Making good sense: assessing the quality of risky decisionmaking. ,,Organization Studies" 2009, Vol.30, No.2-3.
 • 40. Wodarski K., Popczyk M.: Działania w obszarze ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym - profilaktyka. [w:] Jonek-Kowalska I., Turek M.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. PWN, Warszawa 2011.
 • 41. Wodarski K., Popczyk M.: Zagrożenia naturalne jako źródło ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym. [w:] Jonek-Kowalska I., Turek M.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. PWN, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.