PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 23--30
Tytuł artykułu

Specjaliści z rachunkowości w komitetach audytu oraz ich rola w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Specialists accounting in audit committees and their role in corporate governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, obowiązująca od połowy 2017 r., wprowadziła istotne zmiany związane z funkcjonowaniem komitetów audytu rad nadzorczych w jednostkach zaufania publicznego. Ustawa bardzo wzmocniła rolę komitetów audytu w monitorowaniu sprawozdawczości finansowej, procesów audytu i kontroli wewnętrznej w spółkach oraz w wyborze firmy audytorskiej. Ten kierunek zmian jest jak najbardziej pożądany. Celem artykułu jest prezentacja roli specjalistów z rachunkowości zasiadających w komitetach audytu rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. Odniesiono się do możliwych rodzajów aktywności takich specjalistów, mając na uwadze szeroko pojęty interes spółki, a więc i interesy akcjonariuszy. Autorka podkreśla, że w ustawie jednoznacznie określono kompetencje zawodowe, jakie powinni mieć członkowie komitetów audytu.(abstrakt oryginalny)
EN
The new act on statutory auditors, audit forms and public oversight, which came into force in the first half of 2017, introduced important changes related to activities of audit com-mittees supervisor board in public-interest entities. The implemented regulations strengthened the role of audit committees in monitoring of financial statements, audit process and internal control, and choice of audit firm. The Act clearly defined the profes-sional competencies that are needed by the members of an audit committee. One of them should have knowledge of the branch, and at least one should have knowledge in ac-counting or in financial audit. This requirement will make substantive supervision better, and the financial market participants will trust published information more. The aim of the article is to present the role of accounting specialists, when they are the members of an audit committee. The article refers to the kinds of activities, with widely understood interest of the company and shareholders.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alzeban A., Sawan N. [2015], The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 24, p. 61-71.
 • Ghafran Ch., O'Sullivan N. [2017], Impact of audit committee expertise on audit quality, "The British Accounting Review", Vol. 49, Issue 6, p. 578-593.
 • GPW [2016], Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 , GPW, https://static.gpw.pl, dostęp: 15.04.2017.
 • FEA [2016], Impact of the audit reform on audit committees in Europe, Federation of European Accountants, Briefing paper, https://www.accountancyeurope.eu.
 • Kamolsakulchai M. [2015], The Impact of the Audit Committee Effectiveness and Audit Quality on Financial Reporting Quality of listed company in Stocks Exchange of Thailand, "Review of Integrative Business & Economics Research", Vol. 4(2), p. 328-341.
 • KNF [2018], Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • KNF [2014], Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl, dostęp: 15.04.2017.
 • Nartowski A.S. [2016], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, https://static.gpw.pl, dostęp:15.04.2017.
 • Orlen [2017], Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1562/2014 z dnia 25 listopada 2014, 15.04.2017, http://www.orlen.pl, dostęp: 02.03.2018.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego [2014], Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014.
 • Ustawa [2018], Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395.
 • Ustawa [2017], Ustawa z dnia 6 czerwca 2017, r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dz. U. z 2017, poz. 1089.
 • Żak K. [2016], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 263, s. 154-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.