PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 331--341
Tytuł artykułu

Efektywność dydaktyczna publicznych uczelni technicznych - ujęcie ilościowe i jakościowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Teaching Efficiency of Public Universities of Technology - Quantitative and Qualitative Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje problematykę efektywności uczelni publicznych, uznawaną za jeden z coraz ważniejszych aspektów funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Dlatego celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań efektywności dydaktycznej (w ujęciu ilościowym i jakościowym) na przykładzie osiemnastu publicznych uczelni technicznych podległych nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pomiarze efektywności procesu kształcenia wykorzystano nieparametryczną metodę DEA (model CCR ukierunkowany na maksymalizację efektów). Z kolei grupowania uczelni, w oparciu o mierniki określające sytuację absolwentów na rynku pracy (ujęcie jakościowe działalności dydaktycznej), dokonano przy użyciu metody Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że nie istnieje związek między efektywnością procesu kształcenia w ujęciu ilościowym a korzyściami finansowymi, jakie osiągają absolwenci z wykształcenia wyższego (ujęcie jakościowe).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the preliminary results of teaching efficiency (quantitative and qualitative approach) on the example of eighteen public unversities of technology reporting to the supervision of the Ministry of Science and Higher Education. In the measurement process of the teaching efficiency, the non-parametric DEA method was used (the CCR model aimed at maximizing effects). In turn, the grouping of universities, based on measures defining the situation of graduates on the labor market (qualitative approach to teaching process), was done basing on the Ward method and using the Euclidean distance. The analyzes confirmed that there is no relationship between the teaching efficiency (quantitative approach) and the financial benefits that graduates achieve (qualitative approach).(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Abbott M., Doucouliagos C., 2003, The efficiency of Australia universities: A data envelopment analysis, Economics of Education Review, vol. 22, iss. 1, s. 89-97.
 • Agasisti T., Pohl C., 2012, Comparing German and Italian public universities: Convergence or divergence in the higher education landscape?, Managerial and Decision Economics, vol. 33 (2), s. 71-85.
 • Avkiran N.K., 2001, Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment analysis, Socio-Economic Planning Sciences, vol. 35 (1), s. 57-80.
 • Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (76), s. 169-185.
 • Berbeka J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Brzezicki Ł., Wolszczak-Derlacz J., 2015, Ocena efektywności działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych w Polsce wraz z analizą czynników ją determinujących, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, vol. 46, no. 1, s. 123-139.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, vol. 2, s. 429-444.
 • Denek K.,1997, Efektywność edukacji szkolnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, z. 30, s. 91-106.
 • Grudowski P., Lewandowski K., 2012, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 394-403.
 • Katharaki M., Katharakis G., 2010, A comparative assessment of Greek universities' efficiency using quantitative analysis, International Journal of Educational Research, vol. 49 (4-5), s. 115-128.
 • Lochner L., Moretti E., 2004, The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports, American Economic Review, vol. 94, no. 1, s. 155-189.
 • McMahon W.W., 2002, Education and Development. Measuring the Social Benefits, Oxford University Press, Oxford.
 • Morawski R.Z., 1999, Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w:] Woźnicki J. (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Musgrave R.A., 1987, Merit Goods, [w:] Eatwell J., Milgate M., Newman P. (red.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, London, s. 452-453.
 • Nazarko J., Šaparauskas J., 2014, Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions, Technological and Economic Development of Economy, vol. 20 (1), s. 25--44.
 • Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, http://ela.nauka.gov.pl/ (9.12.2017).
 • Pietrzak P., 2016, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Stankiewicz Ł., 2014, Spór o edukację wyższą w perspektywie teorii dóbr pozycjonalnych, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, nr 66 (2), s. 109-130.
 • Strawiński P., 2009, Efekt zewnętrzny wykształcenia, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 39-60.
 • Szuwarzyński A., 2006, Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 78-88.
 • Wolszczak-Derlacz J., 2013, Efektywność naukowa dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce - analiza nieparametryczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.