PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 404--415
Tytuł artykułu

Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano problem limitowania kosztów finansowania dłużnego. Dotychczas ograniczenia dotyczące zaliczania odsetek do kosztów podatkowych odnosiły się tylko do pożyczek wewnątrzkorporacyjnych. 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe zasady: podstawę opodatkowania pomniejszają koszty finansowania długiem, nieprzekraczające 3 mln zł, powiększone o 30% EBITDA. W nowych rozwiązaniach podatkowych wprowadzono kategorie rynkowej zdolności kredytowej, która oceniana będzie przez organy podatkowe. Pominięto grupy kapitałowe, w których spółki wewnętrzne mają wyższą zdolność kredytową niż pojedyncze podmioty gospodarcze. Problemy dotyczące rynkowej oceny zdolności kredytowej będą miały również małe podmioty i spółki rozpoczynające działalność gospodarczą. Często nie mają one zdolności kredytowej, gdyż nie posiadają majątku do zabezpieczenia długów. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce są droższe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Może to ograniczać rozwój przedsiębiorstw i pogarszać ich konkurencyjność.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a problem of limiting costs of debt financing. So far the limitations concerning the inclusion of interest on tax to tax costs have related only to intracorporate loans. Since 1 January 2018 new regulations have been introduced in this respect. The taxable amount is decreased by costs of debt financing not exceeding PLN 3 million increased by 30% EBITDA. In new tax solutions, a market credit worthiness category has been introduced, which will be assessed by tax authorities. Capital groups, in which internal companies have greater creditworthiness than individual business entities, have been disregarded. Also small entities and companies starting business activity will have problems connected with the market assessment of creditworthiness. Very often they do not have credit worthiness since they do not have assets to secure debts. Outside sources of financing enterprises in Poland are more expensive than in highly developed countries. This may limit the development of enterprises and worsen their competitiveness.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Burżacka-Majcher M., Grzywacz J., 2007, Leasing w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/029ea67e-4d76-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-pl (10.03.2018).
 • https://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopyprocentowe/wibor/libor/euribor (6.03.2018).
 • Klepacki J., 2016, Ryzyko polityki ujemnych stóp procentowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (982), cz. 1, s. 721-728.
 • Leszczyłowska A., 2017, Limitowanie odliczania odsetek jako kosztów w podatku dochodowym w Republice Federalnej Niemiec - istota i skutki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Reserch Papers of Wrocław University of Economics, nr 488, s. 76-87.
 • Niedostateczna kapitalizacja - fundamentalne zmiany w CIT od 2018 roku, http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/koszty/767685,Niedostateczna-kapitalizacja-fundamentalne-zmiany-w-CIT-od-2018-roku.html (16.01.2018).
 • Sierpińska M., Jachna T., 2007, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska-Sawicz A., Bąk P., 2016, Costs of corporate bond issue in coal mining companies, Contemporary Economics, vol. 10, issue 2, s. 99-112.
 • Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r., 2017, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, październik.
 • Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, 2018, I kwartał, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, styczeń, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2018_1.pdf (10.03.2018).
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2017, poz. 2175.
 • Wilkowicz Ł., 2018, Kredyty się sprzedają więc nie muszą być tanie, Dziennik Gazeta Prawna, 24.01. 2018, nr 17.
 • Wysocka M., 2008, Kredyt czy leasing? Analiza porównawcza, Wydawnictwo A.D. Drągowski, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.