PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 170 | 9--27
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility Reporting. The case of WIG20 companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raportowanie pozafinansowe oznacza zwiększenie zakresu ujawnień o informacje pozafinansowe, najczęściej społeczne i środowiskowe. Raportowanie to rozwinęło się wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju raportowania pozafinansowego na świecie i w Polsce wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów. Przegląd literatury przedmiotu uzupełniony został analizą praktyki raportowania spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Przeprowadzona analiza ukazała dynamikę praktyki raportowania i jej znaczne zróżnicowanie na badanej grupie spółek w odniesieniu do zakresu czasowego, stosowanych form raportu, ich długości i przyjętych standardów.(abstrakt oryginalny)
EN
Non-financial reporting means the scope of disclosure has been expanded with non-financial data, mainly social and environmental information. Such reporting developed together with the increasing importance of the corporate social responsibility (CSR) concept. This paper aims to identify the dynamics of non-financial reporting across the world and in Poland and presents its binding standards. Review of subject-matter literature has been supplemented with the analysis of reporting practices of companies listed at the Warsaw Stock Exchange and included in the WIG20 index. Our analysis revealed the dynamics of reporting practices and their significant differentiation across the examined companies with regard to the time frame, forms of reports, their length and adopted standards.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • AccountAbility [2018], AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP) 2018, http://www. accountability.org/, dostęp 20.03.2018.
 • Aluchna M., Roszkowska-Menkes M. [2018a], Early Adopters of Integrated Reporting. The Practical Evidence from Warsaw Stock Exchange Companies, w: Integrated Reporting: Antecedents, Perspectives/Outlooks for Organisations and Stakeholders, red. S. Idowu, M. del Baldo, Springer, Heidelberg.
 • Aluchna M., Roszkowska-Menkes M. [2018b], Non-Financial Reporting. Conceptual Framework, Regulation and Practice, w: Corporate Social Responsibility in Poland, red. C. Stehr, S. Przytuła, A. Dlugopolska, Springer, Heidelberg.
 • Bartels W., Fogelberg T., Hoballah A., van der Lugt C.T. [2016], Carrots&Sticks - Global trends in sustainability reporting, regulation and policy, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf, dostęp 20.03.2018.
 • Berthelot S., Coulmont M., Serret V. [2012], Do Investors Value Sustainability Reports? A Canadian Study, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", vol. 19, s. 355-363.
 • CSRInfo [2017], Raportowanie niefinansowe w Polsce 2016 (Non-financial reporting in Poland 2016), www.csrinfo.org
 • Deegan C. [2002], Introduction - the Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures - a Theoretical Foundation, "Accounting, Auditing&Accountability Journal", 15(3), s. 282-311.
 • Eccles R.G., Serafeim G. [2011], Accelerating the Adoption of Integrated Reporting, w: CSR Index, red. F. de Leo, M. Vollbracht, Innovation Publishing Ltd., Zurich.
 • EFFAS Commission on ESG [2010], KPIs for ESG, http://www.effas-esg.com/, dostęp 20.04.2018.
 • EY [2016], The Road to Reliable Nonfinancial Reporting, https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/EY-ccass-road-to-reliable-nonfinancial-reporting/$FILE/EY-ccass-road-to-reliable-nonfinancial-reporting.pdf, data dostępu 9.10.2018.
 • Fernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz S. [2014], Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework, "Journal of Business Ethics", 122, s. 53-63.
 • Geels F. [2011], The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions: Responses to Seven Criticisms, "Environmental Innovation and Societal Transitions", 1, s. 24-40.
 • Global Compact Network Poland [2015a], Cele Zrównoważonego Rozwoju / Sustainable Development Goals, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/, dostęp 23.04.2018.
 • Global Compact Network Poland [2015b], UN Global Compact, http://ungc.org.pl/o-nas/, dostęp 23.04.2018.
 • Gray R., Owen D., Maunders K. [1987], Corporate Social Reporting - Accounting and Accountability, Prentice-Hall, Hemel Hempstead, za: Kotonen U. [2009], Formal Corporate Social Responsibility Reporting in Finnish Listed Companies, "Journal of Applied Accounting Research", 10(3), s. 176-207.
 • Gray R. [2010], Is Accounting for Sustainability Actually Accounting for Sustainability... and How Would We Know? An Exploration of Narratives of Organisations and the Planet, "Accounting, Organizations and Society", vol. 35, no. 1, s. 47-62.
 • GRI [2018a], GRI 101: Foundation 2016, https://www.globalreporting.org/standards/media/ 1036/gri-101-foundation-2016.pdf, dostęp 10.07.2018.
 • GRI [2018b], Sustainability Disclosure Database, http://database.globalreporting.org, dostęp 23.04.2018.
 • GRI [2015], Sustainability Reporting Guidelines (GRI Standards), https://www.globalreporting.org/standards, dostęp 23.04.2018.
 • Guidry RP, Patten DM. [2010], Market Reactions to the First-time Issuance of Corporate Sustainability Reports: Evidence that Quality Matters, "Sustainability Accounting Management and Policy Journal", vol. 1, no. 1, s. 33-50.
 • Hahn R., Kühnen M. [2013], Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research, "Journal of Cleaner Production", 59, s. 5-21.
 • Hąbek P., Wolniak R. [2013], Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, s. 290-299, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/projekt/H bek TNOIK 2013. pdf, dostęp 23.04.2018.
 • Healy P., Palepu K. [2001], Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature, "Journal of Accounting and Economics", vol. 31, no. 1-3, s. 75-102.
 • Hess D. [2008], The Three Pillars of Corporate Social Reporting as New Governance Regulation: Disclosure, Dialogue and Development, Michigan Ross School of Business Working Paper, no. 1112, s. 17-20.
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20 25 Integrated Reporting [2013], International Integrated Reporting Framework, http://integratedreporting.org/, dostęp 23.03.2018.
 • International Labour Organization [2017], Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm, dostęp 24.04.2018.
 • International Organization for Standardization [2010], ISO 26000 - Social Responsibility, https://www.iso.org/, dostęp 20.03.2018.
 • Komisja Europejska [2014], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Komisja Europejska [2017], Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej), 2017/C 215/01.
 • Kotonen U. [2009], Formal Corporate Social Responsibility Reporting in Finnish Listed Companies, "Journal of Applied Accounting Research", 10(3), s. 176-207.
 • KPMG [2016], Carrots and Sticks. Global Trends in Sustainability Reporting Regulation and Policy, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016. pdf, dostęp 27.10.2017.
 • Lazonick W., O'Sullivan M. [1997], Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, "Economy and Society", 29(1), s. 13-35.
 • Makuch Ł. [2011], Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), https:// obszarcsr.files.wordpress.com/2011/04/standardy_csr.pdf, dostęp 22.03.2018.
 • Manetti G., Toccafondi S. [2012], The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting Assurance, "Journal of Business Ethics", vol. 107, s. 363-377.
 • Mazurowska M. [2015], Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Committee, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, s. 135-148.
 • Mikulska T., Michalczuk G. [2014], Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Reporting of Corporate Social Responsibility), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 69, s. 209-219.
 • Ministerstwo Rozwoju [2017], Raportowanie niefinansowe: poradnik dla raportujących, wyd. II popr., https://www.mpit.gov.pl/media/46409/Raportowanie_Poradnik.pdf, dostęp 23.04.2018.
 • Mio Ch., Venturelli A. [2013], Non-Financial Information about Sustainable Development and Environmental Policy in the Annual Reports of Listed Companies: Evidence from Italy and the UK, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", 20, s. 340-358.
 • Monciardini D. [2016], The 'Coalition of the Unlikely' Driving the EU Regulatory Process of NonFinancial Reporting, "Social and Environmental Accountability Journal", 36, nr 1, s. 76-89.
 • OECD [2011], Guidelines for Multinational Enterprises, http://www.oecd.org/corporate/mne/, dostęp 24.04.2018.
 • OECD [2014], The Evolution of Corporate Reporting for Integrated Performance, Background Paper for the 30th Round Table on Sustainable Development, OECD Headquarters, Paris, https://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/The Evolution of Corporate Reporting for Integrated Performance.pdf, dostęp 20.03.2018.
 • Ortas E., Moneva J.M. [2011], Origins and Development of Sustainability Reporting: Analysis of the Latin American Context, "Journal Globalization, Competitiveness&Governability", vol. 5, no. 2, s. 16-37.
 • Porter M., Kramer M. [2006], Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", December.
 • Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów [2016], red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES, EY - dane tekstowe, Warszawa.
 • Sustainability Accounting Standards Board [2018], Standards, https://www.sasb.org/, dostęp 20.03.2018.
 • Schadewitz H., Niskala M. [2010], Communication via Responsibility Reporting and its Effect on Firm Value in Finland, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", 17, s. 96-106.
 • Serafeim G. [2014], Integrated Reporting and Investor Clientele, Working Paper, Harvard University.
 • Skouloudis A., Evangelinos K., Kourmousis F. [2009], Development of an Evaluation Methodology for Triple Bottom Line Reports Using International Standards on Reporting, "Environmental Management", 44, s. 298-311.
 • Sprawozdawczość przedsiębiorstw [2016], Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójność sprawozdawczości. Stanowisko FEE, https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Dyrektywa-UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-i-informacji-na-temat-roznorodnosci-Jak-zapewnic-wysoka-jakosc-i-spojnosc-sprawozdawczosci.pdf, dostęp 27.03.2018.
 • Thorne L., Mahoney L., Manetti G. [2014], Motivations for Issuing Standalone CSR Reports: a Survey of Canadian Firms, "Accounting, Auditing&Accountability Journal", 27(4), s. 686-714.
 • Tschopp D., Huefner R. [2015], Comparing the Evolution of CSR Reporting to that of Financial Reporting, "Journal of Business Ethics", 127, s. 565-577.
 • United Nations [2015], Sustainable Development Goals, http://www.un.org/sustainabledevelopment/, dostęp 21.11.2017.
 • United Nations Global Compact [2018], https://www.unglobalcompact.org/, dostęp 18.04.2018.
 • Vermalen T. [2009], Maximizing Shareholder Value. An Ethical Responsibility?, w: Mainstreaming Corporate Responsibility, red. C. Smith, G. Lenssen, Wiley, Chichester.
 • Vogel D. [2005], Is There Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social Responsibility, "California Management Review", 47(4), s. 19-49.
 • Xu, S., Liu, D. [2017], Do Financial Markets Care About Corporate Social Responsibility Disclosure? Further Evidence from China, "Australian Accounting Review", vol. 34, s. 79-103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.