PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 404--414
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Management of The Cultural Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sukces instytucji kultury zależy od wyznaczenia kierunków rozwoju organizacji oraz monitorowania uzyskiwanych efektów. Formułowana strategia powinna odpowiadać na potrzeby odbiorów, doskonalić procesy wewnętrzne, uwzględniać rozwój pracowników oraz zapewniać finansowanie działalności. W tym celu muzea w swojej działalności zmuszone są wykorzystywać sprawdzone w biznesie narzędzia zarządzania strategicznego ułatwiające planowanie strategii. Jednym z nich jest mapa strategii ukazująca sposób osiągnięcia przez organizację strategii i wypełnienie misji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia mapy strategii w zarządzaniu strategicznym jednostką kultury oraz zaprezentowanie procesu wdrażania strategii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy użyciu tego narzędzia. Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, w tym aktów prawnych, oraz analizy przypadku(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the success of cultural institutions depends on determining the directions of organizational development and monitoring the obtained effects. The defined strategy should meet the needs of recipients, improve internal processes, take into account the development of employees and ensure financing of operations. Therefore, museums should use business-proven strategic management tools to facilitate strategy planning. One of them is the strategy map showing how the organization accomplishes the strategy and completes the mission. The main purpose of the article is to show the importance of the strategy map in the strategic management of the cultural institution and to present the process of implementing the strategy of the Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie using the strategy map. Achieving the goal required a literature review, including legal acts and case analysis(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., 2007, Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non-profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", maj.
 • Crossick G., Kaszynska P., 2016, Understanding the value of arts & culture, The AHRC Cultural Value Project, "Arts & Humanities Research Council, March".
 • Deffenbaugh J., 2013, The Really Useful Balanced Scorecard. A Guide from Frontline, www.frontline-consultants.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=129961 (dostęp: 6.12.2017).
 • Folga-Januszewska D., 2008, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", nr 49.
 • Gaweł Ł., 2011, Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, "Zarządzanie Publiczne", nr 3(15).
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa
 • Klaś J., 2016, Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum - po co i jak ją tworzyć, "Zarządzanie w Kulturze", nr 17, z. 1.
 • Kożuch A., Kożuch B., Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sienkiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S., 2016, Obszary zarządzania publicznego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Matt G., 2006, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu jednostką kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Mecenasi, https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/mecenasi (dostęp: 7.11.2017). Raport Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, http://bip.mkidn.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).
 • Reussner E.M., 2003, Strategic management for visitor-oriented museums. A change of focus, "The International Journal of Cultural Policy", vol. 9(1). Strategia Muzeum Łazienki Królewskie 2015-2022. Od marki lokalnej do marki europejskiej, 2015,
 • Uchwała nr 10/2015 Rady Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z dnia 16 marca 2015 roku, http://old.lazienki-krolewskie.pl/download,action,get,id,14597,file,Strategia-2015-2022.pdf (dostęp: 6.12.2017).
 • Strategia Rozwoju Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2017-2021, Kraków 2017, www. mhk.pl (dostęp: 6.12.2017).
 • Strategia Rozwoju Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na lata 2008-2018, Jelenia Góra 2008, http://bip.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/dokumenty/strategia-muzeum-na-strone.pdf(dostęp: 6.12.2017).
 • Sztark M., 2011, Instytucja budowania kapitałów dla rozwoju kultury, [w:] M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Śliwa M. (red.), 2011, Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 24).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493).
 • Villaespesa E., 2015, An evaluation framework for success: Capture and measure your social-media strategy using the Balanced Scorecard, MW2015: Museums and the Web 2015, February 8, http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/an-evaluation-framework-for-success-capture-and-measure-your-social-media-strategy-using-the-balanced-scorecard/ (dostęp: 6.12.2017).
 • Wnuczak P., 2014, Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 79(135), SKwP, Warszawa.
 • Zielniewicz T., 2015, Łazienki Królewskie - od marki lokalnej do europejskiej. Strategia Łazienek Królewskich, Magazyn "THINKTANK", nr 27.
 • Zorloni A., 2012, Designing a Strategic Framework to Asses Museum Activities, "International Journal of Arts Management", vol. 14, no. 2.
 • Zorloni A., 2016, Assessing and Improving the Effectiveness of Private Art Museum, [w:] A. Zorloni (eds.), Art Wealth Management. Management for Professionals, Springer, Cham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.