PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 427--435
Tytuł artykułu

Identyfikacja ryzyka w działalności miejskiej instytucji kultury

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Identification in The Municipal Cultural Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko oznacza możliwość nieosiągnięcia celu organizacji. Identyfikacja ryzyka jest pierwszym etapem w procesie zarządzania ryzykiem. Kluczem do jej prawidłowego przeprowadzenia jest precyzyjne ustalenie celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowego rozumienia pojęcia ryzyka oraz zaprezentowanie możliwości identyfikacji ryzyka w działalności miejskiej instytucji kultury przy wykorzystaniu analizy SWOT. Na przykładzie miejskiej instytucji kultury zaprezentowano hierarchię celów strategicznych i operacyjnych wraz z miernikami. Podano przykład możliwości wykorzystania analizy SWOT jako narzędzia pomocnego przy formułowaniu celów organizacji, a co za tym idzie, identyfikacji zdarzeń mogących wpłynąć na nieosiągnięcie tych celów. Przedstawiono również podstawowe kategorie ryzyka występujące w instytucjach kultury. Do każdej kategorii zostały podane przykłady ryzyka. Badania przeprowadzono w miejskiej instytucji kultury(abstrakt oryginalny)
EN
Risk means the possibility that an organisation's objective may not be achieved. Risk identification is the first step in the risk management process. The key to its proper implementation is the precise determination of strategic and operational objectives of the organisation. The aim of the study is to present the correct understanding of the concept of risk and to present the possibility of identifying risk in the activities of a municipal cultural institution using a SWOT analysis. The hierarchy of strategic and operational objectives was presented on the example of the municipal cultural institution, together with measures. An example of the possibility of using the SWOT analysis as a tool helpful in formulating the organization's objectives and, consequently, identifying events that may affect the failure to achieve those objectives, has been given. The basic risk categories present in cultural institutions are also shown. Examples of risks are given for each category. The research was carried out in the municipal cultural institution(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Amann K., 2014, Management und Controlling, Springer-Verlag, Wiesbaden.
 • Korombel A., 2013, Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 • Małecka-Łyszczek M., 2015, Standardy kontroli zarządczej, [w:] M. Ćwiklicki (red.), Kontrola zarządcza,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Warszawa.
 • Młodzik E., 2015, Ocena ryzyka jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Opolski K., Modzelewski P., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Redziak Z., 2015, Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2007, Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Wasilewski W., 2015, Controlling ryzyka w instytucjach kultury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399.
 • Wasilewski W., 2017, Planowanie artystyczne w instytucjach kultury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471.
 • Zellmer G., Wasilewski W., 2010, Definition and classification of enterprise risk - the prerequisite of risk identification in effective risk management process, "Management", vol. 14, no 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.