PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 72--81
Tytuł artykułu

Status prawny członka młodzieżowej rady gminy

Warianty tytułu
Legal Status of a Member of the Youth Municipal Council
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zrekonstruowanie statusu prawnego członka młodzieżowej rady gminy. Prowadzone rozważania mają charakter praktyczny oraz adresowane są do młodzieżowych radnych i organów komunalnych. Analizą objęto takie zagadnienia jak wiek, czynne prawo wyborcze, cenzus zamieszkania oraz możliwość przyznania młodzieżowym radnym prawa do zwrotu kosztów podróży służbowych. Punkt wyjścia stanowi celowościowa i systemowa wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, uzupełniona badaniem licznych statutów młodzieżowych rad oraz prezentacją poglądów orzecznictwa nadzorczego i sądowego w zakresie najbardziej spornych kwestii. Autorzy poddają ocenie poszczególne wymogi prawne, jakie stawia się kandydatom do rad młodzieżowych, proponując wybór najwłaściwszych rozwiązań. W syntetycznej konkluzji przedstawiono wyliczenie warunków, od spełnienia których uzależnić powinno się przysługiwanie praw wyborczych do młodzieżowej rady gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to reconstruct the legal status of a member of the youth municipal council. The considerations are practical and are addressed to the members of the youth municipal councils and municipal authorities. The analysis encompasses such issues as age, the right to vote, residence qualification and the reimbursement of travelling expenses for youth councillors. The starting point is the teleological and systematic interpretation of the regulations of the Act on Municipal Self-Government, supplemented by the study of numerous statutes of youth municipal councils and the presentation of views of supervisory and judicial decisions in the area of the most contentious issues. The authors evaluate the individual legal requirements of candidates for the youth municipal councils, proposing the most appropriate solutions. The summary conclusion presents a list of conditions that should be met to be able to grant young people the right to stand in elections to the youth municipal council. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, student
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 299.
 • D. Tykwińska-Rutkowska, Młodzieżowe rady gminy i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2017/9, s. 54.
 • J. Strzebinczyk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, s. 67-68.
 • K. Szczucki, Młodzieżowa rada miasta, "Wspólnota" 2009/1, s. 19.
 • M. Augustyniak, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017, s. 395.
 • M. Augustyniak, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, s. 56.
 • M. Fijałkowski, Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 379.
 • M. Kalisiak-Mędelska, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015, s. 251.
 • M. Stych, Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy?, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/7-8, s. 182.
 • T. Augustyniak-Górna, Zasady finansowania działalności młodzieżowych rad gmin, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2008/2, s. 241.
 • T. Moll [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 195.
 • T. Moll, Młodzieżowa rada gminy, "Wspólnota" 2005/15, s. 38.
 • Z. Niewiadomski [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.