PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 98 | 151--166
Tytuł artykułu

The Influence of Moon Phases on Rates of Return of the Warsaw Stock Exchange Indices1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ faz księżyca na stopy zwrotu indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wpływ księżyca na ludzkie oddziaływania został przedstawiony w wielu publikacjach naukowych. W artykule tym zweryfikowana została hipoteza statystyczna, że średnia jednosesyjna stopa zwrotu następujących indeksów giełdowych (w nawiasie podany został okres analityczny): WIG20 (14.04.1994-30.06.2015), mWIG40 (31.12.1998-30.06.2015) i sWIG80 (29.12.1994-30.062015) obliczona w czasie sesji, kiedy księżyc znajdował się w jednej z czterech faz (nów, 1. kwadra, pełnia i 3. kwadra) jest statystycznie różna od zera (dla α = 0,05). W drugiej, trzeciej i czwartej części artykułu testowana była hipoteza równości średnich dziennych stóp zwrotu w dwu populacjach, wtedy gdy księżyc znajdował się w jednej ze swoich faz z uwzględnieniem sytuacji, kiedy faza księżyca przypadała w określonym dniu tygodnia lub określonym miesiącu. Otrzymane wyniki wskazują, że jednosesyjna średnia stopa zwrotu obliczona dla sesji, kiedy księżyc znajdował się w fazie nowiu i indeksów WIG20 i sWIG80, a także dla fazy pełni księżyca i indeksu sWIG80, okazała się być statystycznie większa od zera. Z kolei w przypadku testowania równości średniej jednosesyjnej stopy zwrotu w dwu populacjach stóp zwrotu, oddziaływanie księżyca nie zostało wykazane, jednak analiza jednosesyjnych stóp zwrotu obliczonych dla sytuacji, gdy dana faza przypadała w określonym dniu tygodnia, prowadziła do odrzucenia hipotezy zerowej w czasie pełni przypadających w piątki (sWIG80) i pierwszej kwadry wypadających we wtorki (WIG20 i mWIG40). Średnia stopa zwrotu indeksu sWIG80, obliczona dla sesji przypadających w czasie pełni okazała się być statystycznie większa od zera, w odróżnieniu do średniej stopy zwrotu indeksów WIG20 i mWIG40 skalkulowanych dla sesji przypadających w czasie pierwszej kwadry, która okazała się być statystycznie mniejsza od zera. Obliczenia różnicy jednosesyjnych średnich stóp zwrotu w dwu populacjach, przeprowadzone w sytuacji, gdy dana faza księżyca przypadała w określonym miesiącu roku, wykazały statystyczną istotność w następujących przypadkach: czerwcowych (WIG20) i marcowych (mWIG40) pełni, lipcowych nowiów (mWIG40) oraz pierwszych faz księżyca przypadających w czerwcu i listopadzie (WIG20), lipcu (mWIG40) i październiku (sWIG80). Średnia stopa zwrotu była statystycznie większa od zera dla pełni przypadających w marcu (mWIG40), pierwszych kwadr w czerwcu (WIG20) i lipcu (mWIG40), a niższa od zera dla sesji czerwcowych pełni (WIG20 i mWIG40), lipcowego nowiu (mWIG40), pierwszych kwadr w listopadzie (WIG20) i październiku (sWIG80). Tym samym udowodniony został wpływ oddziaływania księżyca na inwestorów operujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
The influence of the moon on human behavior has been featured in many, not only scientific publications. This paper tests the hypothesis that the one-session rates of return of index WIG20 (Warsaw Stock Exchange) in the period of 14.04.1994-30.06.2015, mWIG40 in the period 31.12.1997-30.06.2015 and sWIG80 in the period of 29.12.1994-30.06.2015, calculated for each of the following phases: full moon, new moon, first and third quarter, are statistically higher than zero (at the significance level of 95%) for WIG20 and sWIG20 when the moon was in the new phase and also for sWIG80 when the moon was in the full phase. In the second, third and the fourth part were tested null hypothesis regarding equality of one session average rates of return in two populations, for analyzed moon phases and when the moon phases falls on a specified day of the week or in the specified months. In case of testing equality of average rates of return in two populations, the outcomes proved that the moon phases are irrelevant for one session average rates of return in two analyzed populations, but in case regarding equality of one-session average rates of return, computed for each day of the week, the result permit to reject the null hypothesis for full moon falling on Fridays (sWIG80) and for 1st quarter falling on Tuesdays (WIG20 and mWIG40). The average rates of return of the Fridays session for sWIG80 (full moon) resulted to be statistically higher than zero, while for Tuesday sessions calculated for WIG20 and mWIG40 (1st quarter) - negative. Calculations of one-session average rates of return, regarding moon phases falling in a specified month, displayed that they are statistically higher than zero for: mWIG40 in March (full moon), WIG20 in June and mWIG40 in July (for indices both - moon in the first quarter phase) and lower than zero for: WIG20 and mWIG40 for full moon sessions in June, mWIG40 in July (new moon), WIG20 for November and sWIG80 for October sessions (for both indices - moon in the first quarter phase). Thus, the influence of moon phases on investors operating on the Warsaw Stock Exchange has been proved.(original abstract)
Rocznik
Tom
98
Strony
151--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Barr Wally, Lunar revisited: the influence of the moon on the mental health and quality of life, Journal Psychosocial Nurse Mental Health Science 2000/38, pp. 28-35.
 • Borowski Krzysztof, Moon phases and rates of return of WIG index on the Warsaw Stock Exchange, International Journal of Economics and Finance 2015/7, pp. 256-264.
 • Brahman Rayenda, Hooy Chee-Wooi, Ahmad Zamri, Moon effect on Pacific basin stock market, Indonesian Market Review 2011/ 3, pp. 117-126.
 • Carolan Christopher, Spiral calendar, New Classic Library, New York 1992.
 • Crack Timothy, A classic case of "data snooping" for classroom discussion, Journal of Financial Education 1999/25, pp. 92-97.
 • Defusco Richard, McLeavey Dennis, Pinto Jerald, Runkle David, Quantitative methods for investment analysis, United Book Press, Baltimore 2001.
 • Dichev Ilia, Janes Troy, Lunar cycle effects in stock returns, Journal of Private Equity 2003/6, pp. 8-29.
 • Fama Eugene, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, Journal of Finance 1970/25, pp. 383-417.
 • Gao Quing, Lunar phases affect in Chines stock returns, "International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering", Beijing, China 2009.
 • Herbst Adam, Lunacy in the stock markets - what is the evidence?, Journal of Biomechanics 2007/9, pp. 1-18.
 • Hirshleifer David, Investor psychology and asset pricing, Journal of Finance 2001/56, pp. 1533-1597.
 • Houston Richard, Passarello Cale, On the dynamics of a human body model, Journal of Biomechanics 1971/9, pp. 369-378.
 • Kahneman Daniel, Riepe Mark, Aspects of investor psychology: beliefs, preferences and biases investments advisors should know about, Journal of Portfolio Management 1998/24, pp. 52-65.
 • Kelly Ian, Rotten James, Culver R., The moon was full and nothing happened: A review of studies on the moon and human behavior and human belief, in: Joe Nickel, Barry Karr, Tom Genoni (ed.), The outer edge, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), Amherst 1996, NY.
 • Lempori George, Dark omens in the sky; do superstitious beliefs affect investment decisions, Working Paper, Copenhagen Business School 2009.
 • Liu Shuing, A Bayesian analysis of lunar effects on stock returns, Working Paper 2009, Shih Hsin University, Department of Finance.
 • Lo Abbe, Repin Dacey, The psychophysiology of real time financial risk procession, Sloan Working Paper 4223.01, MIT Sloan School of Management 2001.
 • Loewenstein George, Emotion in economic theory and economic behavior, American Economic Reviews 2000/90, pp. 426-432.
 • Osińska Magdalena, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 • Rotten James, Kelly Ian, Much ado about the full moon: a meta-analysis of lunar-lunacy research, Psychological Bulletin 1985/97, pp. 296-306.
 • Rotten James, Rosenberg Mark, Lunar cycles and the stock market: Time-series analysis for environmental psychologists, Unpublished Manuscript, Florida International University 1984.
 • Sivakumar Navi, Sathyanarayanan Sathya, Do Krishna Paksha (new moon phase) and Shukla Paksha (Full moon phase) affect the Indian stock market? A study of lunar cycles in the Bombay Stock Exchange, International Journal of Indian Culture & Business Management 2009/3, pp. 281-294.
 • Yuan Kathy, Zheng Lu, Zhu Qiaoqiao, Are investors moonstruck? Lunar phases and stock returns, Journal of Empirical Finance 2006/13, pp. 1-23.
 • Zacks Len, The handbook of equity markets anomalies, Wiley & Sons, Hoboken 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.