PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 478--488
Tytuł artykułu

Psychologiczne uwarunkowania budżetowania - wybrane zagadnienia

Autorzy
Warianty tytułu
Psychological Causations of Budgeting - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budżetowanie jest jednym z najważniejszych narzędzi controllingu. Prawidłowy przebieg procesu budżetowania uwarunkowany jest szeregiem zjawisk natury psychologicznej. Celem artykułu jest próba holistycznego spojrzenia na problem uwarunkowań psychologicznych w budżetowaniu. Przeprowadzone rozważania oparto na studiach literaturowych z zakresu budżetowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych w controllingu, a zwłaszcza w procesie budżetowania, oraz na własnych przemyśleniach autora. W związku z tym wywód zawarty w artykule ma charakter teoretyczny. Wykazano w nim, że zjawiska psychologiczne, na każdym etapie budżetowania, w istotny sposób wpływają na przebieg procesu budżetowania. Psychologiczny wymiar budżetowania dostrzegalny jest na etapie wyboru zasady i metody tworzenia budżetu oraz na etapie realizacji budżetu i oceny wyników jego wykonania poprzez ocenę postaw i zachowań pracowników biorących udział w budżetowaniu. Artykuł stanowi przyczynek do dalszej dyskusji nad psychologicznymi aspektami budżetowania(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to try to holistically look at the problem of psychological conditioning in budgeting. The considerations were based on literature studies in the field of budgeting, with particular emphasis on psychological aspects in controlling, especially in the budgeting process, and on the author's own thoughts. Therefore, the argument contained in the article is theoretical. It showed that psychological phenomena, at every stage of budgeting, have a significant impact on the course of the budgeting process. The psychological dimension of budgeting is noticeable at the stage of choosing the principle and method of budget creation as well as at the stage of budget implementation and evaluation of its performance by assessing the attitudes and behavior of employees taking part in budgeting. The article is a contribution to further discussion on the psychological aspects of budgeting(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Bloch H., 2013, Czy mam kwalifikacje na kontrolera?, https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/czy-mam-kwalifikacje-na-kontrolera (dostęp: 2.03.2018).
 • Borowicz A., 2002, Psychologiczne aspekty controllingu, Akademia Controllingu, ODiTK, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 • Czubakowska K., 2004, Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Dynowska J., 2011, Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181.
 • Gmińska R., 2011, Wykorzystanie budżetowania w modelu rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe
 • Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gmińska R., Jaworski J., 2017, Wizerunek controllera finansowego w opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., 2000, System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kawczyńska M., Wnuk-Pel T., 2015, Zadania współczesnych controllerów oraz ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 17.
 • Kotapski R., 2017, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łapińska A., Dynowska J., 2010, Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 123.
 • Marcinkowska M., 2009, Behawioralne aspekty controllingu, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Nowak E., Nita B. (red.), 2010, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak M., 2013, Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 289.
 • Nowak M., 2017, Psychologiczne aspekty controllingu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Ossowski M., 2005, Metody budżetowania, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.