PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 13 | nr 356 | 157--169
Tytuł artykułu

Accounting Theories Towards Non-Financial Reporting

Warianty tytułu
Teorie rachunkowości wobec sprawozdawczości niefinansowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju jest obecnie nazywane "główną praktyką biznesową", mającą wpływ na prawie wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym w szczególności na niefinansowe raportowanie korporacyjne. Celem tego artykułu jest przyczynienie się do zrozumienia niefinansowej sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju w świetle pozytywnych i normatywnych teorii rachunkowości. Podstawę metodyki badawczej artykułu w części dotyczącej praktycznej stanowi analiza aktów prawnych, empirycznych badań uwarunkowań sprawozdawczości jednostek gospodarczych, a także analiza raportów zrównoważonego rozwoju. Teoretyczne badania wykorzystują z kolei przegląd literatury dotyczący teorii rachunkowości i ich wykorzystania w objaśnianiu zmian w raportowaniu korporacyjnym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne, stosując metodę analizy oraz syntezy. Artykuł stanowi wkład do literatury przedmiotu na temat korporacyjnego raportowania zrównoważonego rozwoju i funkcji rachunkowości zrównoważonego rozwoju. Wskazuje również praktyczne implikacje i kierunki przyszłych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate sustainability is currently called "a mainstream business practice", which influences almost all fields of business life, including corporate reporting. The aim of this paper is to contribute to the understanding of the non-financial reporting development. The analysis is carried out in the light of positive and normative accounting theories. The research methodology of the paper, in the part related to the practical issue, is based on an analysis of legal regulations, as well as practical studies and corporate reports. The theoretical studies, in turn, use the literature review relating the accounting theories. The conclusions are drawn by deductive and inductive reasoning, with the application of analysis and synthesis. The paper contributes to the literature on corporate sustainability reporting and sustainability accounting. Practical implications and avenues for future research are also developed.(original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
157--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Birjandi H., Hakemi B. (2015), The Study Effect Agency Theory and Signaling Theory on the Level of Voluntary Disclosure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, "Research Journal of Finance and Accounting", Vol. 6(1), p. 174-183.
 • Burritt R.L., Schaltegger S. (2010), Sustainability Accounting and Reporting: Fad or Trend? "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 23, Iss. 7, p. 829-846, doi: 10.1108/09513571011080144.
 • Carpenter V.L., Feroz E.H. (2001), Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four US State Governments' Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 26(7), p. 565-596.
 • Collin S.O.Y., Tagesson T., Andersson A., Cato J., Hansson K. (2009), Explaining the Choice of Accounting Standards in Municipal Corporations: Positive Accounting Theory and Institutional Theory as Competitive or Concurrent Theories, "Critical Perspectives on Accounting", No. 20(2), p. 141-174.
 • Deegan C. (2002), Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures - A Theoretical Foundation, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 15, Iss. 3, p. 282-311.
 • Deephouse D., Suchman M.C. (2008), Legitimacy in Organizational Institutionalism [in:] R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin (eds.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE Publications Ltd., London, p. 49-78.
 • Donaldson T., Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, "Academy of Management Review", Vol. 20, p. 65-91.
 • Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups, Text with EEA relevance, "Official Journal of the European Union" 15.11.2014, L 330.
 • Ewelt-Knauer C. (2014), Determining Reporting Entity Boundaries in the Light of Neoinstitutional Theories beyond the Conceptual Framework of IFRS, "Journal of Business Economics", Vol. 84(6), p. 827-886.
 • EY, Ernst & Young (2014), Sustainability Reporting - The Time is Now, http://www.ey.com/GL/en/Services/Specialty-Services/Climate-Change-and-Sustainability-Services/EY-Sustainability-reporting-the-time-is-now (access: 02.01.2018).
 • Fijałkowska J., Zyznarska-Dworczak B., Garsztka P. (2018), Corporate Social- Environmental Performance versus Financial Performance of Banks in Central and Eastern European Countries, "Sustainability", Vol. 10(3), 772, doi: 10.3390/su10030772.
 • Gaffikin M. (2006), The Critique of Accounting Theory, "Accounting & Finance Working Papers", Vol. 06, No. 25, p. 1-21.
 • Gray R., Kouhy R., Lavers S. (1995), Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 8, Iss. 2, p. 47-77.
 • GRI (2011), Sustainability Reporting Guidelines - Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (access: 20.01.2018).
 • Hahn R., Kühnen M. (2013), Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research, "Journal of Cleaner Production", Vol. 59, p. 5-21.
 • Hitz J.M. (2007), The Decision Usefulness of Fair Value Accounting - A Theoretical Perspective, "European Accounting Review", Vol. 16(2), p. 323-362.
 • KPMG (2005), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015, "Currents of Change", https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/KPMGSurvey_of_CR%20Reporting_2015.pdf (access: 20.01.2018).
 • Krasodomska J. (2013), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji / Corporate Reporting in the Light of the Legitimisation Theory, "Zeszyty Naukowe - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 130, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, p. 39-51.
 • Lee T.A. (2008), Accounting and Auditing Research in the United States [in:] C. Humphrey, B. Lee (eds.), The Real Life Guide to Accounting Research. A Behind The Scenes View of Using Qualitative Research Methods, Elsevier Ltd, Oxford, p. 57-72.
 • Łada M. (2016), Legitymizacja a społecznie odpowiedzialna rachunkowość / Legitimisation and Socially Responsible Accounting, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 23(2), p. 7-15, doi: 10.17512/znpcz.2016.3.2.01.
 • Magness V. (2006), Strategic Posture, Financial Performance and Environmental Disclosure: An Empirical Test of Legitimacy Theory, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 19, Iss. 4, p. 540-563.
 • Mattessich R. (1992), On the History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained? Collected Papers, The Sixth World Congress of Accounting Historians in Kyoto, Kyoto, p. 937-973.
 • Mattessich R.V. (2002), Commentary: Accounting Schism or Synthesis? A Challenge for the Conditional-Normative Approach, "Accounting Perspectives", Vol. 1(2), p. 185-216.
 • Meyer J., Rowan B. (1977), Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony, "American Journal of Sociology", No. 83(2), p. 340-336.
 • Morris R.D. (1987), Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice, "Accounting and Business Research", No. 18(69), p. 47-56.
 • Mozes H. (1992), A Framework for Normative Accounting Research, "Journal of Accounting Literature", Vol. 11, p. 93-104.
 • Nicholls A. (2010), The Legitimacy of Social Entrepreneurship: Reflexive Isomorphism in a Pre-paradigmatic Field, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 34(4), p. 611-633.
 • O'Dwyer B. (2001), The Legitimacy of Accountants' Participation in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, "Business Ethics: A European Review", Vol. 10, p. 27-39.
 • Owen D. (2004), Adventures in Social and Environmental Acccounting and Auditing Research: A Personal Reflection [in:] Ch. Humphrey, B. Lee (eds.), The Real Life Guide to Accounting Research, Elseiver, Oxford, p. 23-36.
 • Özsözgün Çalişkan A. (2014), How Accounting and Accountants May Contribute in Sustainability? "Social Responsibility Journal", Vol. 10, Iss. 2, p. 246-267.
 • Rogowska B. (2015), Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etycznonormatywnych teorii / Social Dimension of Accounting in the Light of Ethical-Normative Theories, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396, p. 123-131, doi: 10.15611/pn.2015.396.13.
 • Staubus G.J. (2000), The Decision-Usefulness Theory of Accounting: A Limited History, Psychology Press, New York.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne / Richard Mattessich's Accounting Theory in the Light of Fundamental Developments in Accounting. A Methodological Study, FRRwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości / Purposes of Accounting in Economic Undertakings and Development Tendencies in Accounting Theory and Practice, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 17(73), p. 121-143.
 • Tinker A.M., Merino B.D., Neimark M.D. (1982), The Normative Origins of Positive Theories: Ideology and Accounting Thought, "Accounting, Organizations and Society", No. 7(2), p. 167-200.
 • Thomas T.E. (2005), Are Business Students Buying it? A Theoretical Framework for Measuring Attitudes toward the Legitimacy of Environmental Sustainability, "Business Strategy and the Environment", Vol. 14(3), p. 186-197.
 • Van den Hoven J. (2010), The Use of Normative Theories in Computer Ethics, "The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics", p. 59-76.
 • Van der Laan G., van Ees H., van Witteloostuijn A. (2008), Corporate Social and Financial Performance: An Extended Stakeholder Theory, and Empirical Test with Accounting Measures, "Journal of Business Ethics", No. 79(3), p. 299-310.
 • Wang R.Z., Hogartaigh C., van Zijl T. (2010), A Signaling Theory of Accounting Conservatism [in:] Proceedings of the 2010 European Accounting Association Annual Meeting, European Accounting Association, http://ssrn.com/abstract=1415305 (access: 28.01.2018).
 • Watts R.L., Zimmerman J.L. (1990), Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, "The Accounting Review", Vol. 65, No. 1, p. 131-156.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2015), Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji / Sustainable Management Accounting in the Light of the Legitimacy Theory, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 82, p. 181-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.