PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 11--20
Tytuł artykułu

Rady fiskalne jako remedium na niestabilność sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Council as a Remedy for the Instability of the Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące oceny ewentualnych potrzeb i korzyści związanych z powołaniem do życia kolejnego organu/instytucji w sektorze finansów publicznych, jakim jest rada fiskalna. Przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych wskazują, że nie ma w tym zakresie zgodności. Z jednej strony ograniczony zakres działania, brak wymiernych i pozytywnych efektów potwierdzających skuteczność funkcjonowania rad fiskalnych i ich wpływ na uzyskiwanie pozytywnych efektów w sektorze finansów publicznych, z drugiej zaś wymogi regulacyjne UE dotyczące ram fiskalnych stanowiły podstawę do powołania rad fiskalnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oprócz Polski. Na tym tle powstaje pytanie, czy władze publiczne w naszym kraju powinny podjąć działania w zakresie powołania rady fiskalnej. Jakie powinno być jej umiejscowienie w obowiązującym porządku prawno-organizacyjnym oraz jakie funkcje i rolę powinna spełniać w sektorze finansów publicznych w kontekście wyzwań związanych z zachowaniem dyscypliny fiskalnej i utrzymania stabilności systemu finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations regarding the assessment of possible needs and benefits related to the establishment of another institution in the public finance sector - the fiscal council. A review of the literature on the subject, as well as the results of empirical research indicate that there is incompatibility in this respect. Despite the lack of unambiguous positive effects confirming the effectiveness of the functioning of fiscal councils and their impact on obtaining positive financial effects, such bodies were established in all European Union countries, except Poland. Based upon this, the question arises whether public authorities in our country should act to establish a fiscal council. Another question is where it should be located in the legal and organizational scope in Poland and what functions and role it should fulfill in the public finance sector in the context of challenges related to maintaining fiscal sustainability and the stability of the public finance system.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alińska A., Kosycarz E., 2017, Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w wybranych państwach Europy środkowej i wschodniej, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 103, s. 173-191; DOI:10.26485/SPe/2017/103/10.
 • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
 • Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Budlewska R., 2016, Fiscal councils as an element of the concept of fiscal governance in the European Union member states, Equilibrium, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 11, iss. 4.
 • EBC, 2014, Monthly Bulletin, Economic and Monetary Developments, EBC, Frankfurt, Niemcy.
 • EC, 2017, European Semester Thematic Factsheet, National Fiscal Governance, European Commission.
 • Estonia, 2018, http://eelarvenoukogu.ee/about-the-council/other-fiscal-councils.
 • Fiscalrat, 2018, Austrian Fiscal Advisory Council, https://www.fiskalrat.at/en/tasks.html.
 • Gołębiowski G., Bartkowiak-Marchewka K., 2013, Niezależna instytucja (rada) fiskalna - międzynarodowe modele instytucjonalne. Wnioski dla Polski, Analizy BAS, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Hagemann R., 2011, How Can Fiscal Councils Strengthen Fiscal Performance?, OECD Journal, Economics Studies.
 • IMF, 2013, The Functions and Impact of Fiscal Councils, International Monetary Fund, Washington.
 • KE, 2012, Wspólne zasady dotyczące krajowych mechanizmów korekty fiskalnej, Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 20.06.2012, nr 2012/342.
 • Krzak M., 2015, Koncepcja Rady Polityki Fiskalnej w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin, Sectio H, vol. XLIX, nr 2, s. 91-102, DOI:10.17951/h.2015.59.2.91.
 • OECD, 2012, Draft Principles for Independent Fiscal Institutions, OECD, February 24, www.oecd.org/gov/budgeting/49777912.pdf.
 • Pauly L., 2014, Governing Global Risks: Evolution of Policy Capacity in the Financial Sector, WZB Discussion Paper, Wissenschaftszentrum Berlin.
 • Program Konwergencji. Aktualizacja, Ministerstwo Finansów, kwiecień 2017.
 • Rodrik D., 2017, Does Europe really need fiscal and political union?, Project Syndicate.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.