PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 21--29
Tytuł artykułu

Mierniki jako element audytu efektywnościowego w jednostce budżetowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurers as a Component of Performance Audit in the Budgetary Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Audyt prowadzony w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności audyt efektywnościowy, ma za zadanie przyczyniać się do usprawnienia działalności operacyjnej. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają mierniki. Dlatego za cel niniejszego artykułu przyjęto wskazanie ich przydatności w prowadzeniu audytu, zarówno od strony teoretycznej, jak i w praktyce. Część empiryczna odnosi się do jednostki budżetowej, w której stosowane mierniki poddano ocenie pod względem możliwości ich wykorzystania dla potrzeb audytu efektywnościowego. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu literatury, zastosowania ogólnej metody dedukcyjnej, przeprowadzenia wywiadu oraz analizy materiałów źródłowych. W rezultacie podjętych prac sformułowano zalecenia dla kierownictwa badanego podmiotu związane z koniecznością modyfikacji stosowanych mierników.(abstrakt oryginalny)
EN
Audit conducted in public finance sector units, in particular the performance audit, aims to contribute to the improvement of operating activities. A very important role in this process is played by measurers. Therefore the aim of the article is to indicate their usefulness in audit, both in theory and practice. The empirical part refers to the budgetary unit in which the applied measurers were assessed in terms of the possibility of their use in the performance audit. The achievement of the objective required reviewing the literature, applying the general deductive method, conducting the interview and analyzing the empirical materials. As a result of the work undertaken, recommendations were made to the management of the examined entity related to the need to modify the used measurers.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Audyt efektywnościowy. Metodyka (propozycja), 2008, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d2d410f2-cf22-47e4-96d1-c70ad8d719b9&groupId=764034 (18.05.2018).
 • Bartoszewicz A., 2015, Transformacja audytu wewnętrznego w Polsce - od audytu zgodności do audytu efektywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 390, s. 36-44.
 • IIA, 2016, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, http://www.iia.org.pl/o-nas/cele (24.05.2017).
 • Krynicka H., 2006, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, nr 2, s. 193-202.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2015, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik, Presscom, Wrocław.
 • Pogoda A., Chrzanowski M., Marczewski K., 2010, Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego, [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2017, Planowanie w układzie zadaniowym na 2018 rok, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5A6D36A67DF4C222C12581AA005D03E2/$File/1876 - ukÅ‚ad zadaniowy.pdf (19.05.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, Dz.U., poz. 1154.
 • Sawicki K., 2012, Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 53, s. 33-47.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.