PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 57--68
Tytuł artykułu

Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojawiające się oceny stanu finansów publicznych w Polsce są często rozbieżne. Jedni, mając na uwadze sprzyjającą koniunkturę gospodarczą, pozytywnie oceniają finanse państwa, inni zaś dostrzegają pewne zagrożenia. Celem opracowania jest diagnoza stanu finansów publicznych w Polsce i ocena zdolności państwa do skutecznej reakcji na negatywny wpływ cyklu koniunkturalnego w gospodarce. Zdaniem autorów ożywienie gospodarcze ma pozytywny wpływ na finanse publiczne, jednak naprawa finansów państwa postępuje zbyt wolno. Istotnym problemem jest utrzymujący się deficyt budżetowy, rosnący dług publiczny i wysoka rentowność emitowanych obligacji. W tych warunkach, kosztem zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, zwiększane są wydatki sztywne. W przyszłości osłabione państwo nie będzie w stanie skuteczne przeciwdziałać negatywnym skutkom wahań koniunktury gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Appearing assessments of public finances in Poland are often diverse. Some, with a view to favourable economic conditions, positively assess state finances, while others see some threats. The aim of the study is to diagnose the condition of public finances in Poland and to assess the state's ability to react effectively to the negative impact of the business cycle. According to the authors, the economic recovery has a positive impact on public finances, but the recovery of state finances is proceeding too slowly. An important problem is the persistent budget deficit, growing public debt and high interest on bonds. Under these conditions, at the expense of reducing investment expenditures, fixed expenses are increased. In the future, the weakened state will not be able to effectively counteract the negative effects of economic fluctuations.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andersen H.Ch., 2001, Baśnie, Tower Press, Gdańsk.
 • Erhard L., 2000, Wohlstand für Alle, Econ Verlag, Düsseldorf.
 • European Commission, 2017, Statistical Annex of European Union. Autumn 2017, Luxembourg.
 • Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, Nonprofit World, vol. 16, no. 3, s. 65-76.
 • GUS, 2017, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2017 r., GUS, Warszawa.
 • GUS, 2018, Aktywność ekonomiczna ludności. III kwartał 2017 roku, GUS, Warszawa.
 • Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kołodko G., 2010, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, nr 1, s. 23-30.
 • Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.
 • KRUS, 2017, Informacja o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników. Marzec 2017 (Dane wstępne), KRUS, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2017, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021, Warszawa.
 • Miszewski M., 2013, Dobrobyt dla wszystkich i aktualność myśli Ludwiga Erharda, [w:] Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • OECD, 2010, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu, http://www.oecd- -ilibrary.org (12.02.2013).
 • Owsiak S., 2001, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Owsiak S., 2005, Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, [w:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stańczyk M., 2017, Obniżenie wieku emerytalnego? Prezes ZUS: świadczenia będą niższe, to czysta matematyka, http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/prezes-zus-o-emeryturach-wywiad/jwjl9h (28.02.2018).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 1991, nr 7, poz. 24.
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012, poz. 637.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. z 2013, poz. 1717.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017, poz. 38.
 • Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2017, poz. 108.
 • Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018, poz. 291.
 • Wagner A., 1890, Finanzwissenschaft, Theorie der Besteuerung, Gebuhrenlehre und allgemeine Steuerlehre, C.F. Winter'sche Verlagshandlung, Leipzig.
 • Wanniski J., 1978, Taxes, revenues, and the "Laffer curve", The Public Interest, no. 50.
 • ZUS, 2017, Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017 roku, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.