PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 522 System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji | 13--28
Tytuł artykułu

Marka w rachunkowości - historia, stan obecny i perspektywy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting for Brand - History, Current Status and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto temat ewolucji zakresu aktywów niematerialnych ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie marki przez pokazanie jej dotychczasowego ujmowania w rachunkowości, jak również prawdopodobnego przyszłego podejścia do niej. Marka wydaje się szczególnym zasobem. Jest ona ujmowana w bilansie w sytuacji nabycia w oddzielnej transakcji, a także nabycia w ramach fuzji i przejęć. Natomiast marka wytworzona wewnętrznie nie jest uznawana za składnik aktywów niematerialnych. W związku z celem artykułu szczegółowo przeanalizowano obecnie obowiązujące rozwiązania przewidziane w MSR 38 i MSSF 3. Prześledzono także historyczne zmiany w zakresie ujmowania marki w bilansie. W efekcie stwierdzono, że rachunkowe ujęcie marki jest niespójne i wymaga dalszych prac zmierzających do uporządkowania tego zawiłego zagadnienia. W związku z takim wnioskiem dokonano próby wskazania możliwej dalszej ewolucji zakresu ujmowania aktywów niematerialnych w bilansie i innych elementach obowiązkowej sprawozdawczości finansowej(abstrakt oryginalny)
EN
The paper covers the issue of changing attitude to the scope of recognized intangible assets. Accounting for brands is taken as a base for deliberations. Brand seems to be an interesting and special example of intangibles. Expenditures on brand are capitalized when it is purchased. Brand as an asset can also arise in mergers and acquisitions. However, an internally developed brand cannot be an asset. In order to fullfil the aim of the paper an evolution of accounting approach to brand in historical perspective is shown. Moreover, current regulations i.e. IAS 38 and IFRS 3 are analyzed. In conclusion, accounting approach to brand is inconsistent and needs to be integrated. Basing on that conclusion an attempt was taken to show probable and possible ways of further evolution of the scope of brand reported in statement of financial position as well as in other parts of annual report(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bareja K., 2014, Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 77 (133), SKwP, Warszawa.
 • Bareja K., 2016, Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 388.
 • Barker R., Penman S., 2017, Moving the Conceptual Framework Forward: Accounting for Uncertainty,
 • http://www.gsp.columbia.edu/ceasa (dostęp: kwiecień 2018).
 • Barwise P. i in.., 1989, Accounting for Brands, London Business School, London.
 • Egginton D., 1990, Towards Some Principles for Intangible Asset Accounting, Accounting and Business Research, vol. 20, no. 79.
 • Financial Reporting Standard 10 Goodwill and Intangible Assets, 1997, Accounting Standards Board, London, https://frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-Policy/Standards-in-Issue/FRS-10-Goodwill-and-Intangible-Assets.aspx (dostęp: kwiecień 2018).
 • Guilding C., Pike R., 1990, Intangible marketing assets: a managerial accounting perspective, Accounting and Business Research, vol. 21, no. 18.
 • Holthausen R., Watts R.L., 2001, The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting, Journal of Accounting and Economics, vol. 31.
 • Hońko S., 2016, Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym - możliwe kierunki reform, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 388.
 • Intangibles: First Thoughts, 2018, https://www.efrag.org (dostęp: kwiecień 2018).
 • Janowicz M., 2016, Wycena wartości niematerialnych zidentyfikowanych w procesie rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268, Katowice.
 • Jaruga A., Martyniuk T. (red.), 2002, Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk. Kabalski P., 2002, Zasady ciągłości i kontynuacji działania, [w:] Jaruga A., Martyniuk T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Lev B., 2017, The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080608 (dostęp: kwiecień 2018).
 • Lev B., Sougiannis T., 1996, The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D, Journal of Accounting and Economics, vol. 21.
 • Lev B., Zarowin P., 1999, The boundaries of financial reporting and how to extend them, Journal of Accounting Research, vol. 37, no. 2.
 • Łada M., 2015, Zasoby czy osiągnięcia organizacji - wpływ procesów legitymizacji na zmianę kategorii pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 244, Katowice.
 • Łada M., 2016, Legitymizacja a społecznie odpowiedzialna rachunkowość, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 23, t. 2, Częstochowa.
 • Łazarowicz E., 2018, Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodach na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, forthcoming/w druku.
 • Michalczuk G., 2008, Przydatność informacyjna sprawozdawczości finansowej w zakresie wewnętrznie wytworzonych wartości niematerialnych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1999, IASC, London. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016, 2016, SKwP, IASB, Warszawa.
 • Mućko P., 2014, Problemy uznawania wartości niematerialnych w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 71, Szczecin.
 • Nita B. (red.), 2016, Teoria rachunkowości i sprawozdawczości i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Oldroyd D., 1994, Accounting and marketing rationale: The juxtaposition within brands, International Marketing Review, vol. 11, no. 2.
 • Petelska K., 2016, Brand valuation from the balance sheet law perspective, materiały konferencyjne ICAAT.
 • Power M., 1992, The politics of brand accounting in the United Kingdom, European Accounting Review, vol. 1, no. 1.
 • Roslender R., Hart S.J., 2006, Interfunctional cooperation in progressing accounting for brands, Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 2, no. 3.
 • Schenk C.T., Holman R.H., 1980, Sociological approach to brand choice: the concept of situational self image, Advances in Consumer Research, vol. 7.
 • Stolowy H., Haller A., Klockhaus V., 2001, Accounting for brands in France and Germany compared with IAS 38 (intangible assets), The International Journal of Accounting, vol. 36, no. 2.
 • Tearney M., 1973, Accounting for goodwill: a realistic approach, Journal of Accountancy, vol. 163, no. 1.
 • Tollington T., 1998, Brands: the asset definition and recognition test, Journal of Product & Brand Management, vol. 7, no. 3.
 • Woodside A.G., 2010, Brand-consumer storytelling theory and research: introduction to a psychology & marketing special issue, Psychology & Marketing, vol. 27, no. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.