PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(5) Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym | 102--115
Tytuł artykułu

Zagadnienia wyceny innowacyjnych rozwiązań produktowo-technologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Valuation Aspects of Innovative Product and Technology Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia wyceny innowacyjnych zasobów jednostki gospodarczej. Tworzenie nowych rozwiązań produktowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz umiejętne oszacowanie ich wartości decyduje często o pozycji całego przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej w danym segmencie rynku. W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie wyceny, a także zaprezentowano systematyzację istniejących metod wyceny innowacyjnych aktywów w świetle dostępnej literatury przedmiotu. W części drugiej podjęto próbę ewaluacji wartości konkretnego rozwiązania produktowo-technologicznego z wykorzystaniem wybranej metody wyceny. Zwrócono uwagę na znaczenie pewnych cech charakteryzujących przedmiot wyceny, które mogą determinować rodzaj zastosowanej w danym przypadku metody. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper concerns the aspects of valuation of the innovative resources of the entity. Creating innovative solutions, using modern technology often determines the value of the entire company and its competitive advantage in a given market segment. The first part introduces the concept of valuation; this part presents also the types of the valuation methods of a new product and technology solutions based on studies available in the literature; the second part is an attempt to evaluate the particular product and technological solution with the selected valuation method. The emphasis was also put on the significance and importance of certain characteristics of the subject of valuation, which can determine the type of the method used. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • OECD i Eurostat. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż.
 • P. Saługa, Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009, s. 66.
 • R.C. Miles (1984), Basis Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York.
 • W. Jóźwiak, Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Ekonomia Technika Zarządzanie: II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne; 29) Kielce 2001, s. 135.
 • M. Meitner, The Market Approach to Comparable Company Valuation, Physica-Verlag, Springer Company, Heidelberg 2006.
 • D. Zarzecki, Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015, t. 62, nr 5, s. 134.
 • B. Góralski, Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych w spółkach nowych technologii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004, nr 1039, Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, s. 188.
 • R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Unimex, Wrocław 2008, s. 408.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 10, ust. 3.
 • P. Wanicki, Metody wyceny efektów prac badawczo-rozwojowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Wrocław 2015, s. 251-252.
 • OECD i Eurostat. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie drugie, Paryż.
 • A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź 2001, s. 17.
 • B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gierulski, Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, s. 107.
 • D. Zarzecki, Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych, Rachunkowość 2005, nr 12.
 • A. Łakomiak, Wycena technologicznych aktywów niematerialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, s. 184
 • P. Bober, Wycena know-how wnoszonego aportem do spółki kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, 2011.
 • A. Podszywałow, Wycena wartości niematerialnych, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, W-wa 2010.
 • W. Payne, Scorecard Valuation Methodology. Establishing the Valuation of Prerevenue, Startup Companies.Dostępny pod adresem: http://docplayer.net/14290190-Scorecard-valuation-methodologyestablishing-the-valuation-of-pre-revenue-start-up-companies-by-billpayne.html
 • W. Patena, W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce., Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 116, 141,166.
 • A. Fierla, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008, s. 35.
 • S. Benninga, O. Sarig, Corporate Finance: A Valuation Approach, McGraw-Hill 1997.
 • J.H. Schilt, Selection of Capitalization Rates Revisited, Business Valuation Review, June 1991, s. 51-52.
 • M. Kołodziejczyk, J. Lasota, P. Piechota, Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 761, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.