PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 113 | 529--545
Tytuł artykułu

Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS

Warianty tytułu
Coherent Risk Measures in the EUA Price Risk Management in the EU ETS Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS). Ograniczenie liczby nieodpłatnie przyznawanych uprawnień oraz wzrost zmienności ich cen na rynku wtórnym zwiększają ekspozycję przedsiębiorstw na ryzyko. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji koherentnych miar ryzyka oraz porównanie różnic w oszacowaniu ryzyka portfela kontraktów terminowych na uprawnienia do emisji CO2 za pomocą dwóch miar: nieoczekiwanego niedoboru oraz wartości zagrożonej.(abstrakt oryginalny)
EN
Managing the European Emission Allowances (EUA) price risk is becoming increasingly important for companies covered by the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). The increase in the price volatility of the CO2 allowances in the secondary market and the reduction in the amount of free carbon emissions allowances, which are granted to companies, cause the increase in companies' exposure to price risk. The aim of this article is to present the concept of coherent risk measures and to compare the differences in the EUA futures portfolio risk assessment by means of two different measures: Expected Shortfall and Value at Risk.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
529--545
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Acerbi C., Tasche D.: Expected Shortfall: a natural coherent alternative to Value at Risk. 2011. www-m4.ma.tum.de/pers/tasche/wilmott.pdf
 • 2. Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D.: Coherent Measures of Risk. "Mathematical Finance", Vol. 9, No. 3, 1999, pp. 203-228.
 • 3. Bartnik R., Bartnik B.: Model matematyczny z czasem ciągłym poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce. "Energetyka", nr 1, 2015.
 • 4. Buszkowska E.: O fundamentach pomiaru ryzyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, s. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, 2015, s. 373- 384.
 • 5. Chevallier J.: Carbon futures and macroeconomic risk factors: A view from the EU ETS. "Energy Economics", Vol. 31, 2009, pp. 614-625.
 • 6. Conrad C., Rittler D., Rotfuβ W.: Modeling and explaining the dynamics of European Union Allowance process at high-frequency. "Energy Economics", Vol. 34, 2012, pp. 316-326.
 • 7. Czarnecki P.: Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. "Rynek Energii", nr 5, 2007.
 • 8. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 140/63.
 • 10. European Commision's Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reduction and low-carbon investments of 15 July 2015, 2015/148 (COD), www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-337-EN-F1-1.PDF
 • 11. Feng ZH., Wei YM., Wang K.: Estimating risk for carbon market via extreme values theory: An empirical analysis of the EU ETS. "Applied Energy", Vol. 99, 2012, pp. 97- 108.
 • 12. Jonek-Kowalska I.: Środowiskowe i społeczne aspekty ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie cyklu życia kopalni węgla kamiennego,[w:] Skrodzka W. (red.): Zmiany w organizacjach w warunkach niepewności. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 67-78.
 • 13. Jorion P.: Value- at- Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGrawHill, New York 2000.
 • 14. Keppler J.H., Mansanet-Bataller M.: Causality between CO2, electricity, and other energy variables during phase I and phase II of the EU ETS. "Energy Policy", Vol. 38, 2010, pp. 3329-3341.
 • 15. Laurent S.: Estimating and Forecasting ARCH Models Using G@RCHTM 7. Timberlake Consultants Ltd, London 2013.
 • 16. Lutz B.J., Pigorsch U., Rotfuβ W.: Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its fundamentals. "Energy Economics", Vol. 40, 2013, pp. 222-232.
 • 17. Piontek K.: Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR, [w:] Chrzan P. (red.): Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 113-124.
 • 18. Trzpiot G.: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka. "Studia Ekonomiczne", nr 208, 2014, s. 74-85.
 • 19. Urbanowska-Sojkin E.: Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.