PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(6) Inżynieria systemów technicznych | 23--35
Tytuł artykułu

Współpraca edukacyjna na pograniczu polsko-czeskim z wykorzystaniem środków UE - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Educational Cooperation in Poland-Czech Republic With use of EU Funds - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono sposób realizacji transgranicznej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczelniami, leżącymi po dwóch stronach granicy. Tematyka współpracy dotyczy wykorzystania metod matematycznych w inżynierii produkcji. Wspólne działania i doświadczenia każdej ze stron, powinny wskazać na kierunki do opracowania nowych, lub modyfikację dotychczasowych metod matematycznych. W wyniku tych działań, zaistnieje możliwość uruchomienia mechanizmów, które spowodują dostosowanie istniejących reguł matematycznych do uwarunkowań i potrzeb, uwzględniających różnice technologiczne, organizacyjne, strukturalne, wy-stępujące pomiędzy sąsiadującymi krajami. W artykule przedstawiono działania jakie zostały pod-jęte przez leżące po dwóch stronach granicy Uczelnie kształcące inżynierów: Politechnikę Śląską (Polska) i Wyższą Szkołę Górniczą-TU w Ostrawie (Republika czeska). Do realizacji tego celu pozyskano środki finansowe oferowane przez UE w ramach funduszy strukturalnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przekraczamy granice" oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem projektu są konferencje, w których biorą udział realizatorzy projektu oraz przedsiębiorcy, usługodawcy z terenu przygranicznego (obszaru wsparcia). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the way of implementing cross-border cooperation in the field of exchange of experiences between universities located on both sides of the border. The use of mathematical methods in production engineering are the subjects concerned in the cooperation. The common activities and experiences of each party should indicate directions for developing new or modifying existing mathematical methods. As a result of these efforts, mechanisms will be implemented to bring existing mathematical rules into line with needs and conditions, taking into account the technological, organizational and structural differences that occur between neighboring countries. The article presents the actions taken by the universities educating engineers: Silesian University of Technology (Poland) and the Higher School of Mining and Metallurgy in Ostrava (Czech Republic). To achieve this, the EU funds under the Structural Funds were raised. The project is co-financed by the European Regional Development Fund "Przekraczamy Granice" and from the state budget of Poland. The main objective of the project are conferences involving project developers and entrepreneurs, service providers from the border area (support area). (original abstract)
Rocznik
Strony
23--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Encyklopedia PWN. Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/ [Dostęp: 30.05.2017].
 • E. Gaweł, A. Jałoszyńska, M. Orłowski, E. Ratajczak, J. Ratajczak, B.L. Riera. "Corporate social responsibility as an instrument of sustainable development of production enterprises." Management Systems in Production Enginnering. No. 3(19)/2015, DOI: 10.12914/MSPE-07-03-2015.
 • A. Gębczyńska, M. Molenda, B. Szczęśniak, M. Zasadzień. "Analiza aspektów technicznych i organizacyjnych jakości kształcenia studentów Politechniki Śląskiej." Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarzadzanie, Gliwice, 2001, 52, s. 3-16.
 • P. Hąbek. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR. Warszawa: CeDEWu, 2015.
 • Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Kraków: Zielona Sowa, 2006, s. 250.
 • Z. Kwieciński. "Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły)." Edukacja, nr 1, 1991, s. 89.
 • K. Midor, W. Biały. "Wyniki badań oczekiwań i satysfakcji klientów uczelni wyższej z obszaru województwa śląskiego." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. z. 265. 2012. s. 271-281.
 • K. Midor, B. Skotnicka-Zasadzień, R. Wolniak, J. Sitko. "Analiza procesu nauczania w szkole wyższej z punktu widzenia satysfakcji studentów w aspekcie ludzkim", Ze-szyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarzadzanie, Gliwice, 2011, 52, s. 17-28.
 • I. Onderkova, I. Cholevova, J. Jurman. "Technical University students' opinions regard-ing thier vocational training." Management Systems in Production Enginnering. No. (17)/2015, DOI: 10.12914/MSPE-03-01-2015.
 • B. Śliwerski. "Czy edukacja to to samo co oświata?" Pobrano z: http://sliwerski-peda-gog.blogspot.com/2013/04/edukacja-to-samo-cooswiata.html [Dostęp: 12.12.2014].
 • B. Szczęśniak, M. Zasadzień, K. Midor. "Identyfikacja i ocena potrzeb studentów w za-kresie technicznych i organizacyjnych składników procesu nauczania na przykładzie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej." W. Bojar (red.). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, Bydgoszcz, , Warszawa 2011, nr. 45, s. 284-295.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.