PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (62) | 228--257
Tytuł artykułu

Immigrant Voters in Poland - Being Just 'Right Behind the Corner'

Warianty tytułu
Imigranci wyborcy w Polsce - będąc "tuż za rogiem"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
This paper addresses challenges related to political participation of immigrants and/or third country nationals (TCNs) in Poland and provides both legal and policy information on its framework. Drawing on both official statistical data and research findings the paper reports empirical results from the comprehensive qualitative study DivPol. The authors do hope its findings will stimulate further, in-depth research on barriers that need to be overcome in order to increase the participation of immigrants in Poland, and support discussion on arguments, if there are any, to make the case for the diversity and long-term cohesion of democracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Artykuł porusza wyzwania związane z polityczną partycypacją imigrantów i/lub obywateli państw trzecich w Polsce. Autorki przedstawiają prawny i polityczny kontekst, oficjalne statystyki oraz wyniki badania DivPol, mając nadzieję, że przyczynią się one do dalszych badań nad barierami, które trzeba pokonać, aby zwiększyć zaangażowanie imigrantów w Polsce w sferze politycznej. Chciałyby również przyczynić się do dyskusji, w której argumenty dotyczyć będą z jednej strony różnorodności, a z drugiej długoterminowej spójności społeczeństwa w ramach demokracji. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
228--257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lazarski University in Warsaw
 • Lazarski University, Poland
Bibliografia
 • Act of 23 January 2004 on elections to the European Parliament. available from http://pkw.gov.pl/ustawa/the-act-of-23-january-2004-on-elections-to-theeuropean-parliament.html [15 March 2013].
 • Act of 27 June 1997 on Political Parties. available from <http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prezydent2005.pkw.gov.pl%2FALL%2Fpliki%2FAKTY_PRAWNE%2Fustawy%2FThe_act_on_parties.rtf&ei=4T9PUcG3J4KxO7qPgZAK&usg=AFQjCNHZbeoVLHUUVkHexNEpNO4XVWJukg&bvm=bv.44158598,d.ZWU> [15 March 2013].
 • Biziuk, D. (2007) 'Doktor Ali, szejk wioski'. ['Doctor Ali, Sheikh of the Village'.] Gazeta Współczesna [online] 23 March. available from [15 March 2013].
 • Central Statistical Office (2018a) Rocznik Demograficzny 2017 - tablice[Demographic Yearbook - Tables] [online] available from <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.htm> [22 March 2018].
 • Central Statistical Office (2108b) Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny [Gross Domestic Product in 2017 - Preliminary Estimation] [online] available from <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2017-roku-szacunek-wstepny,2,7.html> [22 March 2018].
 • Central Statistical Office (2018c) Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r. [The Number of the Registered Unemployed and the Unemployment Rate by Voivodships, Subregions and Counties. The Status as of the End of December 2017] [online] available from <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlugwojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html> [22 March 2018].
 • CJD Hamburg + Eutin (2014) Diversity in Political Parties' Programmes, Organisation and Representation - Executive Summary [PDF for digital editions version]. [online] available from <https://www.upf.edu/documents/ 3329791/3455370/DIVPOL_EN_screen.pdf/b5106c57-bf20-426bbb75-b5cf46a718e5> [22 March 2018].
 • Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997. available from <http:// www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm> [15 March 2013].
 • European Migration Network (n.d.) News [online] available from <https://emn.gov.pl/ese/news/14517,The-first-trade-union-associating-Ukrainianshave-been-established-in-Poland.html> [22 March 2018].
 • Eurostat (2017) Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów [Statistics on Migration and Migrant Populations] [online] available from <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl> [22 March 2018].
 • Gmaj, K. (2011) Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i edukacyjne wyzwania. Przypadek Polski. [A European Approach to Multicultural Citizenship. Legal, Political and Educational Challenges. The Case of Poland.] Unpublished PhD thesis. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Grzymała-Kazłowska, A. (2007) 'Akulturacja i strategie adaptacyjne imigrantów osiadłych w Polsce'. ['Acculturation and Adaptation Strategies of Immigrants Settled in Poland'.] in Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce. [From the Collection to the Community: the Role of Settling Migrants in the Formation of Immigrant Communities in Poland.] ed. by Górny, A., Grzymała-Kazłowska, A., Kępińska, E., Fihel, A., and Piekut, A. CMR Working Papers, series: Migration works, no. 27 (85). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski. [PDF for digital editions version]. [online] available from <www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/ uploads/2016/12/027_85.pdf> [15 March 2013].
 • Iglicka, K. (2001a) 'Migration movements from and into Poland in the light of East-West European Migration'. International Migration Review 39 (1), 3-33.
 • Iglicka, K. (2001b) Poland's Post-War Dynamic of Migration. Aldershot: Ashgate.
 • Iglicka, K. (2002) 'Poland: between Geopolitical Shifts and Emerging Migratory Patterns'. International Journal of Population Geography 8, 153-164.
 • Iglicka, K., and Gmaj, K. (2015a) From Integration to Participation. Challenges for Immigration in Poland and Europe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Iglicka, K., and Gmaj, K. (2015b) Od Integracji do partycypacji. Wyzwania imigracji w Polsce i Europie. [From Integration to Participation. Challenges of Immigration in Poland and Europe.] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Iglicka, K., and Weinar, A. (2008) 'Ukrainian Migration in Poland from the Perspective of Polish Policies and Systems' Theory'. Journal of Immigrant & Refugee Studies 6 (3), 356-366.
 • Kaźmierkiewicz, P., and Frelak, J. (2011) Political Participation of Third Country Nationals on a National and Local Level [PDF for digital editions version]. [online] Warsaw: ISP. available from <http://www.isp.org.pl/ uploads/pdf/142951958.pdf> [15 March 2013].
 • Kurski wyreżyseruje kongres Solidarnej Polski [Kurski will Direct a Congress of Solidarna Polska] (2012) Polskie Radio. 18 February 2012. available from <https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/543193,Kurski-wyrezyserujekongres-Solidarnej-Polski> [22 March 2018].
 • Law on Associations (1989). available from <http://www.usig.org/countryinfo/laws/Poland/Poland%20Law%20on%20Associations.pdf> [15 March 2013].
 • Law on Local Elections. available from <http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/D20041055L.pdf> [15 March 2013].
 • Ministry of Family, Labour and Social Policy (n.d.) Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki [Foreigners Working in Poland - Statistics] [online] available from <https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki> [22 March 2018].
 • Office for Foreigners (n.d.) Zezwolenia na pobyt w 2017 r. - podsumowanie UDSC [Permits to Stay in 2017 - Summary of the Office for Foreigners] [online] available from <https://udsc.gov.pl/zezwolenia-na-pobyt-w-2017-r-podsumowanie> [22 March 2018].
 • Opinia z 14 września 2012 r. dot. interpretacji art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i możliwości ewentualnej nowelizacji Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. [Opinion of 14 September 2012 on the Interpretation of Article 11 of the Constitution of the Republic of Poland and the Possibility of Amending the Act of 27 June 1997 on Political Parties.] available from <http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-14-wrzesnia-2012-r-dot-interpretacji-art-11-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej> [15 March 2013].
 • Sikora, K. (2017) 'Co się dzieje z Januszem Palikotem? Sprawdziliśmy co robi po przegranej'. ['What Is Happening with Janusz Palikot? We Have Checked What He Is Doing after Losing'.] Wiadomości Wirtualna Polska [Online] 24 May. available from <https://wiadomosci.wp.pl/co-sie-dzieje-z-januszem-palikotem-sprawdzilismy-co-robi-po-przegranej-6125766461995137a> [22 March 2018].
 • Skomra, S. (2016) 'Jak wstąpić do PiS? Coraz więcej chętnych by stać się członkiem partii rządzącej'. ['How to Join PiS? More and More Willing to Become a Member of the Ruling Party'.] Kurier Lubelski [online] 11 January. available from <http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/art/9278643,jak-wstapic-do-pis-coraz-wiecej-chetnych-by-stac-sieczlonkiem-partii-rzadzacej,id,t.html> [22 March 2018].
 • Stefańska, R. (2008) 'Instytucje etniczne a proces integracji różnych kategorii imigrantów. ['Ethnic Institutions and the Process of Integration of Different Categories of Immigrants'.] in Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce. [Between Unity and Multiplicity. Integration of Different Groups and Categories of Immigrants in Poland.] ed. by Grzymała-Kazłowska, A. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski.
 • Public Opinion Research Center CBOS (2013) Jakiej partii potrzebują Polacy?, BS/123/2013 komunikat z badań, Wrzesień 2013 [What Party do Poles need?, BS / 123/2013 Research Result, September 2013] [online] available from <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_123_13.PDF> [15 January 2014].
 • Zespół wPolityce.pl (2016) 'PiS ma coraz więcej członków. Po wyborach parlamentarnych zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń do partii'. [PiS Has More and More Members. After the Parliamentary Elections a Record Number of Applications for Joining the Party was Recorded'.] wPolityce.pl [online] 12 January. available from <https://wpolityce.pl/polityka/277949-pis-ma-coraz-wiecej-czlonkow-po-wyborach-parlamentarnychzanotowano-rekordowa-liczbe-zgloszen-do-partii> [22 March 2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.