PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 80--91
Tytuł artykułu

Optional Consultative Bodies in the Territorial Self-Government Units in Poland and in France - Towards aParticipatory Democracy

Warianty tytułu
Fakultatywne ciała konsultacyjne w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji - w stronę demokracji partycypacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kontrola społeczna wykonywana przez mieszkańców wspólnot terytorialnych koresponduje z odpowiednim działaniem władz samorządowych, niejednokrotnie poprzez powoływanie odpowiednich ciał konsultacyjnych, które coraz częściej w praktyce samorządowej się pojawiają. Ciała te ułatwiają komunikację pomiędzy przedstawicielami demokracji pośredniej a mieszkańcami poszczególnych wspólnot samorządowych, co zapewnienia właściwe relacje między obywatelami a władzą samorządową, w tym prawidłowe wykonywanie zadań samorządowych. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest ustalenie kontekstu prawnego ciał konsultacyjnych o charakterze fakultatywnym w polskim i we francuskim samorządzie terytorialnym, ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Całość przedstawionej problematyki stanie się podstawą do wysunięcia wniosków i propozycji zmian obecnego stanu prawnego w zakresie organizacji i funkcjonowania ciał konsultacyjnych o charakterze fakultatywnym w polskim samorządzie terytorialnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The social control exercised by the inhabitants of territorial communities corresponds with adequate actions of local self-government authorities, often by appointing appropriate consultative bodies, which appear increasingly more often in local self-government practice. These bodies facilitate communication between the representatives of indirect democracy and the residents of the respective local self-government communities, which ensures proper relations between citizens and local self-government authorities, including an adequate performance of local self-government tasks. The subject matter of this article is to determine the legal context of consultative bodies of an optional nature in Polish and French local self-governments, their subjective and objective scope. The whole of the presented issues will become the basis for drawing conclusions and proposing changes in the current legal situation in terms of the organization and functioning of optional consultative bodies in Polish local self-governments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Bibliografia
 • Aubert E., Cervelle D., Les collectivités territoriales, Paris 2015.
 • Auby J.B, Auby J.F., Noguellou R., Droit des collectivités locales, Paris 2015.
 • Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce, Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warsaw 2017.
 • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie [in:] Sposoby realizacji zadań publicznych, ed. B. Dolnicki, Warsaw 2017.
 • Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warsaw 2014.
 • Augustyniak M., Barczewska-Dziobek A., Czerw J., Maroń G., Wójtowicz-Dawid A., Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warsaw 2016.
 • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warsaw 2010.
 • Blum Le Coat J.Y., Eberhard Mireille, Les immigrés en France, Paris 2014.
 • Cauchois H., Code électoral 2014, Paris 2014.
 • Dapogny B., Dapogny M., L'élu municipal, Paris 2013.
 • Emar P. [in:] Évaluation et démocratie participative, ed. J.C. Boual, P. Brachet, Paris 2004.
 • Faure B., Droit des collectivités territoriales, Paris 2014.
 • Faure B., Droit des collectivités territoriales, Paris 2016.
 • Ferstenbert J., Priet F., Quilichini P., Droit des collectivités territoriales, Paris 2016.
 • Lombard M., Dumont G., Sirinelli J., Droit administratif, Paris 2015.
 • Mallard H., Conseil de quartier. Démocratie de proximité: mode d'emploi, Paris 2015.
 • Martysz Cz. [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. B. Dolnicki, Warsaw 2016.
 • Quillien P.J., Tout savoir sur les collectivités territoriales, Paris 2017.
 • Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 • Szewc A., Komisje samorządowych organów stanowiących w latach 1990-2010, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" 2010/1.
 • Thoumelou M., Collectivités territoriales, Quel avenir? Paris 2016.
 • Verpeaux M., Les collectivités territoriales en France, Paris 2011.
 • Verpeaux M., Janicot L., Droit des collectivités territoriales, Paris 2015.
 • Verpeaux P., Les arrondissements parisiens, entre décentralisation et déconcentration, AJDA 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.