PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 15 | nr 357 | 20--35
Tytuł artykułu

Style kierowania i relacje przełożony-podwładny w praktyce działalności przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego i kierunki zmian w przyszłości

Warianty tytułu
Leadership Styles and Supervisor-Subordinate Relationship in the Practice of the Enterprises Activities in Ostroleka Subregion and Trends of Changes in the Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule w części teoretycznej dokonana zostanie prezentacja wybranych klasyfikacji stylów kierowania i teorie kształtowania relacji przełożony-podwładny. W części badawczej zostaną przedstawione wyniki badań własnych autora przeprowadzonych na terenie subregionu ostrołęckiego. W badaniach uczestniczyło 150 menedżerów oraz 300 pracowników. Dokonano identyfikacji stylów kierowania o oceny relacji przełożony-podwładny. Uzyskano również opinie menedżerów i ich podwładnych na temat wyzwań przyszłości w zakresie kształtowania wspomnianej relacji oraz stosowanych przez menedżerów stylów kierowania w kontekście efektywności zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, in the theoretical part will be presented the selected classifications of management styles and theories of superiors-subordinate relations. The research part will present the results of the author's own research conducted in the Ostrołęka subregion. The study involved 150 managers and 300 employees. There was the identification of leadership style for the assessment of superiors-subordinate relationship. The views of managers and their subordinates on the future challenges of subordinate relationship management and managerial styles of management in the context of management effectiveness have also been gained.(original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
20--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Bibliografia
 • Amanchukwu R.N., Stanley G.J., Ololube N.P. (2015), A Review of Leadership Theories, Principles and Styles and Their Relevance to Educational Management, "Management", Vol. 5, No. 1, s. 6-14.
 • Baruk A.I. (2016), Partnerzy czy przeciwnicy - wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi, "Nauki o Zarządzaniu Management Sciences", nr 2(27), s. 33-45.
 • Bell C., Mjoli T. (2013), The Effects of Participative Leadership on Organisational Commitment: Comparing Its Effects on Two Gender Groups among Bank Clerks, "African Journal of Business Management", Vol. 8(12), s. 451-459.
 • Brahim A.B., Riđić O., Jukić T. (2015), The Effect of Transactional Leadership on Employees Performance - Case Study of 5 Algerian Banking Institutions, "Economic Review - Journal of Economics and Business", Vol. XIII, Iss. 2, s. 7-20.
 • Bucurean M. (2016), Comparative Analysis between the Managerial Style of Upper and Lower Level Managers, "Annals of the University of Oradea", Economic Science Series, December 1, http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=dc89cd2d-3ddd-4d59-9376-fe23874bf24a%40sessionmgr4007 (dostęp: 12.09.2017).
 • Chaudhry A.Q., Javed H. (2012), Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3, No. 7, s. 258-264.
 • Collins J. (2003), Przywództwo piątego stopnia, triumf pokory i determinacji, "Harvard Business Review Polska", nr 8, s. 68-75.
 • Cropanzano R., Dasborough M.T., Weiss H.M. (2017), Affective Events and the Development of Leader-member Exchange, "Academy of Management Review", Vol. 42, No. 2, s. 233-258.
 • Drewniak R., Michalska A. (2015), Miejsce i rola przywódcy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem: cechy skutecznego przywódcy w świetle badań własnych, "Zarządzanie i Ekonomia. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy", nr 1, s. 9-26.
 • El Nabawy Saleh Dewydar W.M. (2015), The Optimum Relationship between Managers and Employees, "International Journal of Business and Social Science" August, Vol. 6, No. 8, s. 135-141.
 • Fiech M., Mudyń K. (2011), Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4(34), s. 147-161.
 • Gastil J. (1994), A Definition and Illustration of Democratic Leadership, "Human Relations", Vol. 47, No. 8, s. 953-975.
 • Grzesik K., Piwowar-Sulej K. (2013), Kierownik projektu - menedżer czy przywódca? "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 4(36), s. 97-114.
 • Hajec M. (2015), Z-ety i Y-greki. Dwa nowe pokolenia na rynku pracy, https://rynekpracy.pl/artykuly/z-ety-i-y-greki-dwa-nowe-pokolenia-na-rynku-pracy (dostęp: 12.07.2017).
 • Kaczmarek B. (2013), Współczesne wyzwania dla zarzadzania przedsiębiorstwami, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Kulikowski K. (2015), Relacje interpersonalne z współpracownikami a zaangażowanie w pracę - analiza w ramach teorii wymagań i zasobów pracy, "Wokół Kultury Kwartalnik Naukowy", nr 4(24), s. 128-137.
 • Lumbasi G.W., K'Aol G.O., Ouma C.A. (2016), The Effect of Participative Leadership Style on the Performance of COYA Senior Managers in Kenya, "Researchjournali's Journal of Management" July, Vol. 4, No. 5, s. 1-12.
 • Marcinkevičiūtėc L., Žukovskis J. (2016), Factors Shaping Management Style of a Manager: A Case Study of Kaunas District Non-governmental Organisations, "Research for Rural Development", Vol. 2, s. 120-127.
 • Mazur K. (2012), Leader-member Exchange and Individual Performance. The Metaanalysis, "Management", Vol. 16, No. 2, s. 40-53.
 • Mazurkiewicz G. (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mehrabi J., Safaei N., Kazemi A. (2013), Studying the Effect of Leader's Participative Behaviors on Employee's Effectiveness Perception and Performance (Kohdasht Municipality as Case Study), "International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences", Vol. 3, No. 1, s. 140-152.
 • Moczydłowska J. (2006), Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Mroziewski M. (2008), Kreowanie przedsiębiorczości organizacyjnej poprzez zastosowanie stylów zarządzania, "Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce", nr 6, s. 147-151, http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 • Olechnowicz-Czubińska M. (2014), Style kierowania menedżerów na przykładzie firmy pożyczkowej PARTNER POŻYCZKI Sp. z o.o., "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 62, "Organizacja i Zarządzanie", s. 115-126.
 • Oleksyn T. (2001), Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pološki Vokić N., Hernaus T. (2005), Interpersonal Relations at Work Perceived by Croatian and Worldwide Employees and by Different Age, Gender, Education, Hierarchical and Company Size Groups - Empirical Evidence, "Management", Vol. 10, No. 1, s. 23-49.
 • Przewoźna-Krzemińska A. (2017), Komunikacja interpersonalna w relacjach przełożony - podwładny na przykładzie instytucji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", t. 1, nr 25, s. 21-29, http://zim.pcz.pl/znwz/files/Komunikacja-interpersonalna-w-relacjach-prze-o-ony-podw-adny-na-przyk-adzieinstytucji-samorz-dowej-.pdf (dostęp: 20.06.2018).
 • Pyżalski J. (2014), Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Ray S., Ray I.A. (2012), Understanding Democratic Leadership: Some EY Issues and Perception with Reference to India's Freedom Movement, "Afro Asian Journal of Social Sciences", Vol. 3, No. 3.1, s. 1-26.
 • Rowe W.G. (2001), Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership, "Academy of Management Executive", Vol. 15(1), s. 81-94.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 33-56.
 • Stolarska D. (2012), Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jako kluczowa kompetencja współczesnego menedżera i przywódcy - studium teoretyczno-empiryczne, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4(3), s. 182-196.
 • Tansel A., Gazioglu S. (2012), Management-employee Relations, Firm Size and Job Satisfaction, "Economic Research Center Working Papers in Economics" December, No. 12/11, s. 1-26.
 • Tokarski S. (1997), Kierowanie ludźmi, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin.
 • Tomaszuk A. (2013), Sylwetka menedżera w świetle teorii zarządzania i badań własnych na przykładzie menedżerów sektora budownictwa województwa podlaskiego, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 5(4), s. 37-81.
 • Wronowska G. (2015), Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214, s. 115-127.
 • Wyszkowska Z. (2014) Style kierowania a przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39(3), s. 282-293.
 • Żak M. (2013), Występowanie konfliktów w relacji: przełożony-podwładny w opinii funkcjonariuszy Policji, "Władza Sądzenia", nr 2, s. 68-79.
 • [www 1] Millennial Branding, Raport Gen Y and Gen Z, Global Workplace Expectations Study, http://millennialbranding.com/2014/geny-genz-global-workplace-expectationsstudy/ (dostęp: 12.07.2017).
 • [www 2] https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/33554_Chapter1.pdf (dostęp: 12.07.2017).
 • [www 3] https://sjp.pwn.pl/slowniki/relacja.html (dostęp: 12.07.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.