PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 88 | 18--29
Tytuł artykułu

Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą w praktyce funkcjonowania organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Culture of the Organization and Knowledge Management in the Practice of Organizations' Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie, w gospodarce opartej na wiedzy, coraz większego znaczenia dla konkurencyjności organizacji nabiera zarządzanie wiedzą jako zasobem strategicznym. Wiele czynników determinuje efektywność zarządzania wiedzą, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują czynniki związane z kulturą organizacji. Niniejsze opracowanie opisuje kulturę organizacji sprzyjającą zarządzaniu wiedzą, identyfikuje determinanty ZW o charakterze kulturowym, a także prezentuje wyniki badania ankietowego, które pozwoliło wskazać elementy kultury organizacji stanowiące barierę dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, in a knowledge-based economy, management of knowledge as a strategic resource is becoming more and more important for the organization's competitiveness. Many factors determine the effectiveness of knowledge management, including, inter alia, factors associated with the culture of the organization. This article describes the culture of the organization conducive to knowledge management, identifies KM's determinants of a cultural character, and presents the results of a survey, which allowed to identify elements of organizational culture that hinder effective knowledge management in organizations.(original abstract)
Rocznik
Tom
88
Strony
18--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • [1] Armstrong M., A handbook of Human Resources Management Practice, 10th edition, London 2006.
 • [2] Balthazard P. A., Cooke R. A., Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing The Behavior - Performance Continuum, 37-th Hawaii International Conference on System Sciences, 2004, DOI: 10.1109/HICSS.2004.1265577.
 • [3] Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 • [4] Czym jest wspaniałe miejsce pracy? Great Place to Work, http://www.greatplacetowork.pl/nasze-podejscie/czym-jest-wspaniale-miejsce-pracy. Dostęp: [12.05.2018].
 • [5] Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth Heinemann, 2005.
 • [6] Davenport T., Probst G., Knowledge Management Case Book. Best Practices, Publicis Corporate Publishing John Wiley & Sons, Berlin & Minch 2002.
 • [7] De Long D., Building the Knowledge-Based Organization: How Culture Drives Knowledge Behaviors, Working Paper, Center for Business Innovation, Ernst & Young, 1997.
 • [8] Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 1999.
 • [9] Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • [10] Figurska I., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo WHSZ, Słupsk 2012.
 • [11] Figurska I., Building awareness of the role of knowledge management in organizations, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4/2016 (23).
 • [12] Figurska I., Dzielenie się wiedzą jako warunek rozwoju nowoczesnej gospodarki, w: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, D. Fatuła (red.), Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 2006
 • [13] Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • [14] Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [15] Hlupic V., A. Pouloudi, G. Rzevski, Towards an Integrated Approach to Knowledge Management: "Hard", "Soft" and "Abstract" Issues, "Knowledge and Process Management", vol. 9, no. 2, 2002.
 • [16] Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "E-mentor" nr 3(30)/2009.
 • [17] Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • [18] Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • [19] Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Third edition, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2007.
 • [20] Mayer R. C., Davis J. H., Schoorman F. D., An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review", 1995, Vol. 20, no. 3.
 • [21] Mayer R. C., Davis J. H., The Effect of the Performance Appraisal System of Trust for Management: A Field Quasi-Experiment, "Journal of Applied Psychology" 1999, Vol. 84, No. 1.
 • [22] Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • [23] Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, F. Hesselbein, M.Goldsmith, R Besthard (red.), Business Press, Warszawa 1997.
 • [24] Skyrme D. J., Why Manage Knowledge?, 2011, http://www.skyrme.com/kmbasics/whykm.htm. Dostęp: [2011.08.12].
 • [25] Skyrme D. J., Knowledge Management: making sense of an oxymoron, 2003, https://www.skyrme.com/insights/22km.htm. Dostęp: [2011.08.12].
 • [26] Tamm J., Collaborative Influence, http://www.radicalcollaboration.com/articles/collaborative-influence/, Dostęp: [2010.06.15].
 • [27] Wiig K. M., The Intelligent Enterprise and Knowledge Management, Knowledge Research Institute, Inc., 1999.
 • [28] Wróblewska V., Znaczenie kultury w organizacji zarządzającej wiedzą, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 62.
 • [29] Zand D. E., Trust and managerial problem solving, "Administrative Science Quarterly", 17(2), 1972.
 • [30] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, materiały Deloitte & Touche, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.