PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(27) Wokół pieniądza | 92--95
Tytuł artykułu

Dopuszczalność zastosowania skargi pauliańskiej w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków bez zgody drugiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The application of actio pauliana in case of making commitments by one of the spouses without the other's consent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę możliwości zaskarżenia skargą pauliańską czynności prawnych dokonanych przez obu małżonków i dotyczących ich majątku wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Celem niniejszego artykułu są rozważania czy wierzyciel może żądać uznania takiej czynności prawnej za bezskuteczną. Na wstępie dokonano omówienia przesłanek, które muszą wystąpić, aby skarga pauliańska znalazła zastosowanie oraz skutków, które występują po jej uwzględnieniu. Analiza uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 roku prowadzi do wniosku, że zgodnie z artykułem 41 §1 k.r.o. wierzyciel ma prawo uznać czynność prawną za skuteczną w sytuacji, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of possibilities of suability of a legal action performed by both spouses and relating to their conjugal joint property by fraudulent conveyance in a situation when the spouse of a debtor did not give the consent to assume an obligation (a debt). The aim of the paper is to demonstrate whether a debtor can demand considering such a legal action ineffective. In the introduction the author discusses some premises that have to be performed in order for freudulant transfer could be applied and effects that can occur after its acceptance. The analysis of the act of the Supreme Court of 12 May 2011 concludes that according to Article 41 & 1 of the Family and Guardianship Code, a debtor is vested with the right to consider a legal action performed by both spouses from their conjugal joint property ineffective in a situation when one of the spouses assumed an obligation (a debt) without the consent of the other spouse.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
92--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Bibliografia
 • Bieżuński P., (2012) Glosa do uchwały SN z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11, PS 2012/6/121-126.
 • Ignaczewski J., (2008) Małżeńskie ustroje majątkowe Art.31-54 KRO Komentarz, Warszawa.
 • Jasińska M., (2015) Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK), Warszawa.
 • Przewłocka D., (20106) Zakres zaskarżenia skargą pauliańską czynności prawnej dokonanej z majątku wspólnego małżonków [w:] Przegląd Sądowy 7-8.
 • Radwański Z., Olejniczak A., (2016) Zobowiązania - część ogólna, Warszawa.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.05.2011 r., sygn. Akt III CZP 19/11.
 • Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964., Dz. U. 1964 nr 16 poz.93.
 • Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964., Dz. U. 1964 nr 16 poz.93.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1691.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
 • Witczak H, Kawałko A., (2015) Zobowiązania, Warszawa.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2009 r., sygn. akt V CSK 184/09.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2015 r., sygn. Akt V CSK 305/14.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.03.2015 r., sygn. Akt V CSK 320/14.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.03.2015 r., sygn. Akt V CSK 320/14.
 • Ziemianin B., Kitłowski E., (2013) Prawo zobowiązań część ogólna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.