PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 30 | 9--24
Tytuł artykułu

Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Posibiliteies of Solving Urban Logistics Problems in the Road Infrastructure in Case of Konstantynow Lodzki
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konstantynów Łódzki jest częścią Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i ma prawie 18 tys. mieszkańców. Jego położenie powoduje, że jest popularnym miejscem osiedlania się osób pracujących w Łodzi. Miasto połączone jest z Łodzią linią tramwajową oraz kilkoma drogami łączącymi je z centrum aglomeracji oraz przenoszącymi ruch w relacji północ-południe. Obecnie infrastruktura drogowa jest najważniejszym elementem dającym możliwość przemieszczania się mieszkańców. Taka sytuacja powoduje szereg problemów transportowych. Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązania problemów logistyki transportu drogowego Konstantynowa Łódzkiego. Na podstawie danych z badań ruchu drogowego oraz analizy istniejącej infrastruktury transportowej dokonano prognozy ruchu drogowego do 2040 r. Prognoza ta oraz szereg innych czynników pozwoliły na nakreślenie niezbędnych zmian w infrastrukturze transportowej, które dają szansę na rozwiązanie istniejących i narastających problemów w obszarze logistyki miejskiej Konstantynowa Łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Konstantynów Łódzki is part of the Łódź Metropolitan Area, with almost 18 thousand residents. Its location causes it to be a popular place of settlement for people working in Łódź. The city is connected by a tram line with Łódź and several roads connecting them with the center of the agglomeration and transferring traffic in the north-south direction. Currently, the road infrastructure is the most important element that gives residents the possibility of moving around. This situation causes a number of transportrelated problems. The aim of the article is to propose a solution to the problems faced by the road transport logistics in Konstantynów Łódzki. Based on data from road traffic studies and analyses of the existing transport infrastructure, a forecast relating to traffic until 2040 was made. This forecast and a number of other factors allowed outlining the necessary changes in the transport infrastructure, which give an opportunity to solve the existing and growing problems in the area of Konstantynów Łódzki's urban logistics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Cheng J., Bertolini L., 2013, Measuring urban job accessibility with distance decay, competition and diversity, "Journal of Transport Geography" 30.
  • Dembińska-Cyran I., 2006, Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast (cz. 1.), "Logistyka" nr 6.
  • Generalny pomiar ruchu w 2010 r., GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010
  • Komornicki T., 2015, Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports, "Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk" 30(1).
  • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, opracowanie wykonane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Konstantynów Łódzki w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/Konstantynow_Lodzki
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.