PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(27) Wokół pieniądza | 117--122
Tytuł artykułu

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social insurance system in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczenia społeczne to takie ubezpieczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych prawem zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy. W niniejszym artykule zaprezentowano strukturę, zadania oraz zakres działania jednostki administrującej ubezpieczeniami społecznymi - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Omówiono zakres i rodzaje ubezpieczeń społecznych. W pracy poruszona została również kwestia dotycząca składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich wysokość. (abstrakt oryginalny)
EN
Social insurance is such insurance, the aim of which is to ensure social security for people who due to the occurrence of legal acts (e.g. illness, disability, pregnancy, old age) determined by law can not survive on their own work. This article presents the structure, tasks and scope of operations of the unit administering social insurance- Social Insurance Institution. The scope of social insurance as well as their types were also discussed. This article also touched upon the issue concerning social security contributions and their amount.(original abstract)
Rocznik
Strony
117--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Antonów K., Baran K., Ćwiertniak B., Döre-Kolasa D., Góral Z., Walczak K., Włodarczyk M., (2015) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bińczycka-Majewska T., (2013) Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych [w:] Kucharczyk-Rok Ł., Rawski O., Żołna A., (red.), Ubezpieczenia społeczne - dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.
 • Dziubińska Lechnio E., Jamroziak J., Kostrzewa M., Kostrzewa P., Kowalczyk E., Skowrońska E., Ślązak A., (2009) Ubezpieczenia społeczne, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • http://zus.pl [13.03.2018].
 • Jędrasik-Jankowska I., (2003) Ubezpieczenie społeczne tom 3 ubezpieczenie chorobowe ubezpieczenie wypadkowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szpor G., Szumilcz T., (2013) System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa: LexisNexis.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 1174.
 • Regulamin organizacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (2012) tekst ujednolicony stan prawny na dzień 1 czerwca 2012, http://bip. zus.pl/documents/493361/0/Regulamin+organizacyjny+Zak%C5%82adu/0bf9d238-c82f-42b4-b422-868cae5b4b3b [13.03.2018].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1692).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 18, poz. 93).
 • Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2012 r., III UZP 3/11, OSNP 2012, nr 15-16, poz. 197.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242).
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 18, poz. 93).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.