PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 203--214
Tytuł artykułu

Endogeniczne zasoby szansą dla rozwoju lokalnej srebrnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Endogenous Resources as an Opportunity for the Local Silver Economy Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalne endogeniczne zasoby są kluczowymi zmiennymi w które powinien być wyposażony region podejmujący działania w kierunku implementowania zasad srebrnej gospodarki. W szczególności ważne jest wyposażenie w czynniki takie jak kapitał ludzki i społeczny, wśród których, kluczową rolę odgrywają kierunkowe wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, więzi i relacje społeczne. Region lubuski w kwestii odsetka osób starszych znajduje się w dość dobrej sytuacji na tle kraju, co jednocześnie należy potraktować jako sygnał do podjęcia działań ukierunkowanych na zagospodarowanie potencjału seniorów i przekształcenie go w kapitał społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Local endogenous resources are the key variables that region should be provided with when taking actions in order to implement the principles of the silver economy. It is particularly important to be equipment in factors such as human and social capital, among which crucial are: directional education, professional qualifications and social relations and bonds. The Lubusz region in terms of the proportion of older people is in relatively good situation, compared to other regions of Poland, which should be a good point to take actions aimed at management of potential of the seniors and transforming it into a social capital. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • 2. Bruszt L., Wielopoziomowe zarządzanie - warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich, [w:] Zarządzanie Publiczne 1 (3), wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • 3. Cupiał B., Innowacje a regionalne i lokalne środowiska innowacyjne, [w:] Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, M. Graczyk (red.), Zielona Góra 2008.
 • 4. Cupiał B., Sobolewska-Poniedziałek E., Concept of a regional silver economy illustrated with the example of Lubusz province, Managerial Economics vol. 15, no.1, Krakow 2014.
 • 5. Ferry M., Baker R., Strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa "Age Proofing Toolkit" - zestaw narzędzi służących uwzględnianiu zagadnie wiązanych z wiekiem społeczeństwa, Unia Europejska, Komitet Regionów 2006, http://ec.europa.eu/regional_policy/ archive/conferences/demographicchallenge_jan07/doc/presentations/ageproofing_ toolkit_pl.pdf, (5.09.2015).
 • 6. Gajowiak M., Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE, Warszawa 2012.
 • 7. Golinowska S., Kocot E., Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • 8. http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=215578, (12.07.2015).
 • 9. Kawka T., Identyfikacja kapitału ludzkiego za pomocą wartościowania kompetencji, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Juchnowicz M. (red.), Poltext, Warszawa 2004.
 • 10. Kożuch B., Kożuch A., Kapitał intelektualny i ludzki - istota i znaczenie, [w:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, Pałasz L., Spychalski G., Malicki M. (red.), Studia i Prace Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • 11. Lubimow-Burzyńska I., Jakość kapitału ludzkiego jako jeden z endogenicznych czynników rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 28, Rzeszów 2012.
 • 12. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014.
 • 13. Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo-kultura-polityka, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • 14. Parysek J., Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce, [w:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Stryjakiewicz T., Czyż T. (red.), Biuletyn, Zeszyt 237, Wyd. PAN KPZK, Warszawa 2008.
 • 15. Perek-Białas J., Mysińska E., Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym, Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, Warszawa 2013, http://senior. gov.pl/source/Ekspertyza regionalny indeks aktywnego starzenia_ 27.XI.2013.pdf, (13.07.2015).
 • 16. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 • 17. Piotrowski Z., Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
 • 18. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012, http://www.bip. lubuskie.pl/system/obj/14608_SRWL_2020_z_zalacznikami_1.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.