PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 215--229
Tytuł artykułu

Drabina partycypacji obywatelskiej na poziomie polskiego samorządu lokalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ladder of Civic Participation at the Level Polish Local Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą oceny kondycji polskiej partycypacji obywatelskiej na poziomie samorządu lokalnego. Bazą do analizy stał się model drabiny partycypacji obywatelskiej, a do oceny stanu partycypacji oraz aktywności obywatelskiej posłużyły dane statystyczne oraz różnorakie badania sondażowe. Praca ta zawiera także próbę określenia powodów niewielkiego zaangażowania Polaków w sprawy swojego otoczenia oraz wskazuje określone rekomendacje. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to assess the condition of Polish citizen participation at the local government level. The basis for the analysis has become a model of ladder civic participation. To assess the state of participation and active citizenship were used statistical data and various surveys. This work also includes an attempt to determine the reasons for the small of involvement of Poles in the affairs of their surroundings and identifies specific recommendations. (original abstract)
Twórcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej, badanie CBOS nr 69/2015, Warszawa, maj 2015.
 • 2. Aktywność społeczna Polaków, Badanie CBOS, NR 60/2014, Warszawa, maj 2014.
 • 3. Arnstein S.R., Drabina partycypacji [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, praca zbiorowa, Warszawa 2012.
 • 4. Chrzanowski O., Więcej demokracji w samorządzie? Partycypacja obywatelska prawem a nie przywilejem, http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1646616.html, (09.10.2015).
 • 5. Diagnoza Społeczna 2007.
 • 6. Domański H., Zaufanie do instytucji, [w:] P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Polska - Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2014.
 • 7. Frieske K.W., Pawłowska K., Jeśli partycypacja.... to z panną taką jak Ty, [w:] Przybylska A., Giza A. (red.) Partycypacja społeczna. Od teorii do praktyki społecznej, wyd. Scholar, Warszawa 2014.
 • 8. Fundowicz S., Odpowiedzialność mieszkańców za sprawy jednostki samorządu terytorialnego [w:] Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E. (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • 9. Jarmoszko S., Animacja społeczna jako instrument aktywizacji społeczności lokalnej, [w:] L.K. Gilejko, B. Błaszczyk (red.), Lokalizm. Regionalizm. Globalizm. Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym. Formy i uwarunkowania, , tom VI, Pułtusk 2011.
 • 10. Kazimierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • 11. Kinowska Z., Kondycja Społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Infos" Biuro Analiz Sejmowych, nr 22(136), 6 grudnia 2012.
 • 12. Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Hausner J. (red.), Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • 13. Krasnowolski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Kancelaria Senatu, Styczeń 2014.
 • 14. Legiędź-Gałuszka M., Samorząd terytorialny, partycypacja instrumentalna, czy podmiotowa, [w:] A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny ale jaki? wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • 15. Maj D., Demokracja Bezpośrednia w samorządzie terytorialnym jako forma realizacji zasady subsydiarności, [w:] Marczewska-Rytko M., Michałowski S. (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym wyd. UMCS, Lublin 2012.
 • 16. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 17. Miazga M., Aktywność lokalna i jej uwarunkowania, [w:] Sienkiewicz M.W., Sidor M. (red.), Dialog obywatelski, formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Wyd. Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014.
 • 18. Michałowski S., Samorząd terytorialny, a społeczeństwo obywatelskie, [w:] Michałowski S., Pawłowska A. (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • 19. Niżnik-Dobosz J., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, [w:] Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, wyd. Wolter Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 20. Olech A., Między zainteresowaniem, a zaangażowaniem - aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, "Analizy i opinie", Numer specjalny 7, "Decydujmy razem", czerwiec 2014.
 • 21. Olech A., O udziale mieszkańców w zarządzaniu gminą, Seminarium projektu Decydujmy razem Wrze, czy stygnie? - o temperaturze partycypacji w polskich samorządach, Warszawa 2012.
 • 22. Olech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce, Diagnozy i Rekomendacje, ANALIZY I OPINIE Numer specjalny 3 luty 2013 "Decydujmy razem".
 • 23. Olejniczak-Szałowska E., Przekształcenie instytucji referendum lokalnego w Polsce, [w:] Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E. (red.) Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer Polska 2009.
 • 24. Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe.
 • 25. Regulski J., Samorządna Polska, wyd. szklane domy, Warszawa 2005.
 • 26. Sartorius W., Pietras K., Mierzejewski M., Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce, Warszawa 2009. http://partycypacjaspoleczna.org/on-line-biblioteka/epublikacje/ item/konsultatywa-partycypacja-spoleczna-w-praktyce, (07.10.2015).
 • 27. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015.
 • 28. Swianiewicz P., Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich, [w:] Stec M., Mączyński M. (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, wyd. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 29. Szuber-Bednarz E.T., Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego, czy zagrożenie dla rozwoju tego samorządu, [w:] Dolnicki B. (red.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, wyd. Wolter Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 30. Wójcik M., Znaczenie partycypacji obywatelskiej w kształtowaniu i umacnianiu demokracji lokalnej, [w:] Kruszyński M. (red.) Zeszyty naukowe Instytutu Ekonomiczno- Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, nr 3/2015, Kamieniec Wrocławski 2015.
 • 31. www.pkw.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.