PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 99--111
Tytuł artykułu

Regulacje prawne, instytucje fiskalne oraz wydatki publiczne Polski i Hiszpanii w makrozarządzaniu stabilnością finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Regulations, Fiscal Institutions and Public Expenditure of Poland and Spain in the Macro-Management of Public Finances Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka makrozarządzania stabilnością finansów publicznych obejmuje wiele zagadnień. Ważnym aktem jest tzw. pakt fiskalny, czyli Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w UE. Realne osiągnięcia państw UE w zakresie procedury nadmiernego deficytu są bardzo zróżnicowane. Przykładem jest Polska i Hiszpania. W artykule przedstawiono sytuację fiskalną obu państw oraz dokonano analizy porównawczej fiskalnych regulacji prawnych i instytucjonalnych, które były wykorzystane w działaniach makrozarządzania stabilnością finansów publicznych. Wyniki badań wskazują na dużą restrykcyjność narzędzi fiskalnych w Polsce na tle Hiszpanii na poziomie zarówno rządowym, jak i samorządowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Macro-management of public finance stability covers several aspects. Fiscal pact - The Stability, Coordination and Governance Treaty is an important act. The real achievements of excessive deficit procedure are variable. An example is Poland and Spain. In this article fiscal situation of both countries was studied and comparison of fiscal law regulation and fiscal institutions was performed. The results of studies indicate higher level of restrictions in Poland in comparison to Spain. However, fiscal pact imposed the increase of fiscal restrictions also in Spain.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alińska A., 2017, O potrzebie poszukiwania nowego paradygmatu stabilności systemu finansowego, [w:] Złota księga jubileuszowa dla profesora Jana Szczepańskiego z okazji odnowienia doktoratu, red. J. Ostaszewski, J. Ickiewicz, SGH, Warszawa.
 • Chojna-Duch E., 2017, Polityka stabilnościowa UE po globalnym kryzysie ekonomicznym - jej ograniczona skuteczność, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, red. M. Żukowski, KUL, Lublin.
 • Cieślukowski M., 2017, Nauka o finansach publicznych w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Finanse, nr 1.
 • Domínguez Martínez J.M., López Jiménez J.M., 2012, La reforma de la política de estabilidad presupuestaria en España: Análisis de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá, Serie Documentos de Trabajo 2/2012.
 • Estrategia de Política Fiscal, 2018, http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/Estrategia_PolÃtica_Fiscal.pdf.
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
 • Eurostat 2016: Government revenue, expenditure and main aggregates.
 • Femia Julve L.C., 2015, Un lustro de consolidación normativa en materia de estabilidad presupuestaria en España. Análisis crítico, balance y perspectivas de futuro, Foro, Nueva época, vol. 18, núm. 1, s. 3.
 • Fiedor B., Scheuer B., Dokurno Z., 2016, Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia - ujęcie epistemologiczne, Ekonomista, nr 1.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016 r.
 • Marczak J., 2013, Stan finansów publicznych Hiszpanii po wejściu do strefy euro, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego, red. C. Kosikowski, Temida 2, Białystok, s. 39.
 • Osiatyński J., 2016, Quo vadis euro - Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej, Ekonomista, nr 3.
 • Ratajczak M., 2017, Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej, Ekonomista, nr 1.
 • Redo M., 2017, Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych w relacji do PKB w latach 2001-2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej, Finanse, nr 1.
 • Ruiz Martí V., 2015, Las políticas fiscales en España. Efectos sobre el déficit presupuestario, Universitat de Politécnica de Valéncia, Valencia, http://hdl.handle.net/10251/55745.
 • Sukiennik J., Dokurno Z., Fiedor B., 2017, System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju, Ekonomista, nr 2.
 • Uryszek T., 2016, Primary deficit indicator, tax gap, fiscal sustainability - evidence from Central and Eastern EU member states, Finanse, nr 9.
 • Ustawa 18/2001 z 12 grudnia 2001 r. o Stabilności Budżetowej, BOE, nr 298 z 13 grudnia 2001 r. (Ley 18/2001de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, BOE núm. 298, de13 de diciembre de 2001).
 • Ustawa organiczna 8/1980 z 22 września o finansowaniu wspólnot autonomicznych - la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
 • Ustawa organiczna 2/2012 z 27 kwietnia o Stabilności Budżetowej i Równowadze Finansowej, BOE, nr 103 z 30 kwietnia 2012 r., tekst jednolity (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012).
 • Ustawa organiczna nr 6/2013 z 14 listopada o utworzeniu Niezależnego Urzędu ds. Odpowiedzialności Fiskalnej, BOE, nr 274 z 15 listopada 2013 r. (Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, BOE núm. 274, de 15/11/2013).
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. z 2009, nr 57, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.