PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 153--162
Tytuł artykułu

Koniunktura gospodarcza a jakość portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Condition vs. Loan Portfolio Quality of Commercial Banks and Cooperative Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza porównawcza jakości portfeli kredytowych banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się poziomu wskaźników makroekonomicznych (wzrost PKB, stopa bezrobocia oraz poziom inflacji) określających stan koniunktury gospodarczej w Polsce. Na podstawie badań wykazano, iż banki spółdzielcze charakteryzowały się niezmiennie lepszą jakością kredytów w latach 2010-2015, natomiast w 2016 roku osiągnęły wyższy niż banki komercyjne udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem. W analizowanym okresie wzrostowi PKB towarzyszyła poprawa jakości portfeli kredytowych w bankach komercyjnych. Od roku 2014 do roku 2016 pozytywne zmiany sytuacji na rynku pracy w większym stopniu znalazły odzwierciedlenie w zmniejszeniu udziału zagrożonych ekspozycji kredytowych w kredytach ogółem w bankach komercyjnych niż w bankach spółdzielczych. Z kolei wyniki analizy jakości portfeli kredytowych sektora bankowego na tle dynamiki cen w gospodarce mają charakter niejednoznaczny.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is a comparative analysis of loan portfolio quality of commercial banks and cooperative banks in Poland during the period 2010-2016, with special attention paid to macroeconomic indicators (such as GDP growth, unemployment rate and the level of inflation), which describe the economic condition in Poland. On the basis of this research it has been found that cooperative banks are charactarised by better loan quality in the years 2010-2015, however they reach higher level of non-performing loans in total loans than commercial banks in 2016. During the analysed period, GDP growth is accompanied by the improvement of loan portfolio quality in commercial banks. From 2014 to 2016, positive changes in employment are more evident at the reduction of the share of non-performing loans in total loans in commercial banks than in cooperative banks. Additionally, our findings of the banking sector loan quality, in the light of price changes in economy are inconclusive.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Becchetti L., Ciciretti R., Paolantonio A., 2016, The cooperative bank difference before and after the global financial crisis, Journal of International Money and Finance, no. 69.
 • Beck R., Jakubik P., Piloiu A., 2015, Key determinants of non-performing loans: new evidence from a global sample, Open Economies Review, no. 26(3).
 • Dimitrios A., Helen L., Mike T., 2016, Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro area countries, Finance Research Letters, no. 18.
 • Espinoza R., Prasad A., 2010, Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and their Macroeconomic Effects, IMF Working Paper 2010, no. 10/224.
 • Ferri G., Kalmi P., Kerola E., 2014, Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area, Journal of Banking and Finance, no. 48.
 • Ghosh A., 2015, Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states, Journal of Financial Stability, no. 20.
 • Hasan I., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., 2014, Bank ownership structure, SME lending and local credit markets, Bank of Finland Research Discussion Paper, no. 22/2014.
 • Jackowicz K., Kozłowski Ł., 2016, Which came first, the chicken or the egg? Banks and firms on local banking market, Finance a uver - Czech Journal of Economics and Finance, no. 33(6).
 • Jakubik P., Reininger T., 2013, Determinants of nonperforming loans in central, eastern and south-eastern Europe, focus on European economic integration, Oesterreichischte Nationalbank, no. 3.
 • Kauko K., 2012, External deficits and non-performing loans in the recent financial crisis, Economics Letters, no. 115.
 • Kil K., Miklaszewska E., 2015, Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, nr 3(2), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Klein N., 2013, Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance, International Monetary Fund Working Paper, no. 13/72.
 • Kołodziej E., 2014, Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług bankowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 6 (XVI), Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Poznań.
 • Kozak S., 2013, Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 4 (XV), Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Poznań.
 • Marki V., Tsagkanos A., Bellas A., 2014, Determinants of non-performing loans: the case of Eurozone, Panoeconomicus, no. 61(2).
 • Messai A.S., Jouini F., 2013, Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, no. 3(4).
 • Skała D., 2014, Credit policy in small Polish banks - is there room for income smothing?, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 34, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Skarica B., 2014, Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries, Financial Theory and Practice, no. 38(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.