PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 181--193
Tytuł artykułu

Audyt wewnętrzny a znaczenie etyki w jednostkach - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Audit vs. the Importance of Ethics in Business Organizations - Study Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie treści kodeksów etyki dla audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów i księgowych. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat znaczenia etyki w działalności jednostki dla osób zajmujących się rachunkowością. Przedstawiono również porównanie wyników badań na temat postawy etycznej kierownictwa w podmiotach, w których nie prowadzi się audytu wewnętrznego, oraz w podmiotach, w których audyt wewnętrzny jest prowadzony. Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę określenia potencjału poprawy przestrzegania etyki w jednostkach planujących wprowadzenie audytu wewnętrznego. Sformułowano trzy hipotezy, które na podstawie badań empirycznych zostały pozytywnie zweryfikowane. Jako metody badawcze wykorzystano: krytyczną analizę literatury i regulacji, badania ankietowe, metodę dedukcji i wnioskowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to compare the contents of codes of ethics for internal auditors, statutory auditors and accountants. The results of a survey on the importance of ethics in business for accounting professionals are presented below. A comparison of the results of the study on the ethical behavior of the management in entities without internal audit and in those with internal audit is also shown. On the basis of the study results, an attempt was made to determine room for improvement in terms of ethical compliance in the entities planning to introduce internal audit. Three hypotheses were formulated, which were subsequently positively verified on the basis of empirical studies. The research methods used in writing the paper include: critical analysis of specialist literature and regulations, comparative analysis, survey, deduction and inference.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barankiewicz T., 2012, Etyka urzędnicza - etyczne standardy audytu wewnętrznego, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Lublin, s. 146-156.
 • Bogucka I., Pietrzykowski T., 2015, Etyka w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cieślak M., 2011, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Code of Ethics and Conduct, ACCA, January 2011, www.acca.org (17.04.2018).
 • Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, 2016, www.iia.org.pl (17.04.2018).
 • Drewniak R., Voss G., 2014, Corporate Social Responsibility as an ethical component of business strategy, GV - Proceedings in GV - Global Virtual Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina, Slovakia.
 • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r., http://orka.sejm. gov.pl/Drektywy.nsf/all/32006L0046/$File/32006L0046.pdf.
 • Garstka M., 2013, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Garstka M., 2015a, Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 81(137), s. 73-84.
 • Garstka M., 2015b, Etyka zawodu księgowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Gasparski W. (red.), 2013, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa. Gut P., 2006, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A., 2003, Skąd się wzięła sprawa "Enronu", Rachunkowość, nr 4.
 • Kamela-Sowińska A., 2005, Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań, s. 80-96.
 • Karmańska A. (red.), 2016, Etyka zawodowa w rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 • Kister A., 2010, Etyka w pracy audytora wewnętrznego, [w:] Etyka a jakość i efektywność organizacji, red. E. Skrzypek, Lublin, s. 139-140.
 • Klimek J., 2014, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kodeks etyki zawodowej, 2013, ISACA, www.isaca.org.pl (17.04.2018).
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, 2018, www.pibr.pl (17.06.2018).
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, 2013, SKwP, wyd. 3, Warszawa.
 • Krawczyk M., Sekuła P., 2008, Etyka w pracy audytora wewnętrznego, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol. 11, nr 2, s. 113-120.
 • Leśniewski W., 2009, Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce, KIBR, Warszawa.
 • Rhode D.L., Paton R.D., 2002, Lawyers, ethics and Enron, Stanford Journal of Law, Business and Finance, s. 725 i n.
 • Skuczyński P., 2013, Od kontroli do instytucji refleksyjnej. Etyka audytora a tożsamość zawodu audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych, [w:] Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, s. 43-57, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12049/Od_kontroli _do_instytucji_refleksyjnej_Etyka_audytu_a_to%20samosc_zawodu_audytora_wewnetrznego_ sektora_finansow_publicznych.pdf?sequence=1.
 • Snihur S., 2006, Etyka biznesu, zarys wybranych zagadnień, SGGW, Warszawa.
 • Sprawozdanie, 2011, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym w 2010 roku, www.mf.gov.pl.
 • Szafran J., 2014, Przestrzeganie kodeksu etyki audytora wewnętrznego w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 72, s. 195-209, www.wneiz.pl/frfu.
 • Szczepankiewicz E.I., 2007, Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 9.
 • Szczepankiewicz E.I., 2011, The role of the audit committee, the internal auditor and the statutory auditor as the bodies supporting effective corporate governance in banks, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, s. 885-897.
 • Szczepankiewicz E.I., 2012, New regulations and internal control system as supporting effective corporate governance in commercial banks in Poland, [w:] Banking and Financial Markets After Global Crisis of the Years 2008-2010, ed. A.P. Balcerzak, Polish Economic Society Branch in Toruń Nicolaus Copernicus University, Toruń, s. 81-101.
 • Szczepankiewicz E.I., 2015, The new role of audit committee and concept of integrated audit programme in insurance undertakings and reinsurance undertakings, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", no. 3, s. 397-408.
 • Szczepankiewicz E.I., Dudek M., 2007, Etyka w działaniu audytora wewnętrznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań, s. 172-186.
 • Uchwała nr 18 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP z 23 czerwca 2007 r. w sprawie zasad etyki zawodowej, www.skwp.pl (17.04.2018).
 • Uchwała nr 2042/38/2018 KRBR z 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, www.pibr.pl (17.04.2018).
 • Voss G., 2016, Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Welenc P., 2012, Osoba, zadania i funkcje audytora w świetle Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Lublin, s. 97-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.