PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 219--227
Tytuł artykułu

Audyt wewnętrzny w systemie controllingu jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Audit in the Controlling System of the Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajając wiele potrzeb społecznych, a przy tym dysponując ograniczonymi środkami publicznymi, muszą kierować się w swoich działaniach zasadą racjonalności. W celu spełnienia tego postulatu jednostki muszą wdrażać i wykorzystywać instrumenty zarządzania, niekiedy zaczerpnięte z sektora prywatnego, ułatwiające osiąganie zamierzonych celów. Ich działalności powinna również towarzyszyć kontrola i nadzór. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia audytu wewnętrznego w działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ukazanie jego roli w systemie controllingu; określono również etapy funkcjonowania controllingu, wskazując jednocześnie poszczególne rodzaje audytu, które w ramach tych etapów należy stosować. Dla realizacji celu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych, zastosowano metody wywiadu oraz obserwacji celem pozyskania danych empirycznych. Osiąganie celów i realizowanie zadań w sposób efektywny wymaga wykorzystania controllingu oraz audytu wewnętrznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government units, satisfying a number of social needs, and at the same time having limited public resources should be guided by the principle of rationality in their actions. They also should implement management instruments drawn from the private sector. Their activities should be accompanied by control and supervision as part of the process of caring for rationality. The aim of the article is to present the importance of internal audit in the functioning of local government units and to show the role of internal audit of controlling. The paper also defines the stages of controlling functioning indicating the types of audits that should be used within these stages. In order to achieve the goal, the literature on the subject, legal acts and source materials were reviewed, and interview and observation methods were used to obtain empirical data.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Audyt efektywnościowy. Metodyka, 2008, http://www.mf.gov.pl/documents/pdf (05.05.2018).
 • Bartoszewicz A., 2015, Transformacja audytu wewnętrznego w Polsce - od audytu zgodności do audytu efektywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 390, s. 36-44.
 • Bartoszewicz A., Dynowska J., 2015, Audyt finansowy i controlling jako narzędzia informacyjno-kontrolne w systemie rachunkowości podmiotów gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 389, s. 20-27.
 • Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (red.), 2010, Metody ilościowe w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Horvath P., 1990, Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 • IIA, 2016, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, www.mf.gov.pl (15.05.2018).
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., 2013, System kontroli zarządczej jako szczególny obszar audytu, [w:] Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, s. 327-352.
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin., poz. 28.
 • Lubińska T., Strąk T., Lozano-Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., 2009, Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych, [w:] Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa, s. 56-62.
 • Nowak E., 2017, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), 2014, Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk.
 • Skoczylas-Tworek A., 2013, Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 62, Szczecin, s. 193-207.
 • Szczepankiewicz E.I., 2010, The role and tasks of internal audit in the units of local governments, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą/Studies & Proceedings of Polish Association for Konowledge Management, nr 30, s. 360-375.
 • Szołno-Koguc J., 2005, Racjonalność wydatków publicznych a realizacja budżetowej zasady jedności, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, red. T.I. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, UMCS, Lublin.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.
 • Zaleska B., 2017, Audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę w jednostce samorządu terytorialnego (studium przypadku), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII, z. 2, cz. 3, s. 261-272.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.