PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 228--236
Tytuł artykułu

Rola nauki w badaniu konstytucyjności ustaw na przykładzie reformy krajowej administracji skarbowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Scientific Approach in the Evaluation of Constitutionality of Laws, on Example of a National Treasury Administration Reform
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególną rolę w kontroli konstytucyjności prawa powinien odgrywać Trybunał Konstytucyjny, którego zasługi są w Polsce niekwestionowane, ale którego działalność wzbudza ostatnio wiele kontrowersji. Pojawiły się zjawiska kwestionowania możliwości orzekania o konstytucyjności aktów prawnych przez TK i wycofywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich wniosków spod jego jurysdykcji. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w odniesieniu do prawa podatkowego. W tym zakresie bowiem harmonijna współpraca między RPO a TK ma znaczenie fundamentalne. Rośnie rola samodzielnego badania konstytucyjności aktów prawnych przez sądy w ramach kontroli rozproszonej. W tej sytuacji rola nauki, która zawsze była istotna w badaniu konstytucyjności polskiego prawa podatkowego, powinna jeszcze znacznie wzrosnąć. Zasady i argumenty, które są rozwijane przez naukę akademicką, mogą dobrze służyć działalności TK, a także mogą częściowo uzupełniać ją w orzecznictwie sądowym.(abstrakt oryginalny)
EN
A special role in the control of constitutionality of law should be played by the Constitutional Tribunal, whose merits are significant in Poland. However, its activity has recently aroused various controversies. It becomes more common to prevent legal acts from being challenged by the Constitutional Tribunal and to withdraw legal acts from its jurisdiction, which were previously referred and contested. The issues of the constitutionality of the legal system will either be resolved by the Tribunal or the courts will decide on its constitutionality by themselves. Thus, in both cases, there is an additional demand for knowledge regarding both the interpretation of the Constitution and the compliance of the applicable law with it.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 września 2016 r., sygn. DOLiS-033-254/16/KK.
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2013, Analiza Sądowa. Kontrola wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej opracowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie z połączonych wniosków RPO oraz Prokuratora Generalnego, http://programy. hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/06/amicus_curiae_TK_K_23_11.pdf (18.03.2018).
 • Komisja Europejska, projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/EU w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych COM(2017)335.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kosińska R., Woltanowski P., 2007, Teoretyczny model stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe a jego realizacja w praktyce, [w:] Efektywna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Difin, Warszawa.
 • Melezini A., Teszner K. (red.), 2018, Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2017, Odpowiedź na interpelację nr 17664 do Ministra Finansów w sprawie ograniczenia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów z dnia 5 grudnia 2017 r.
 • Ministerstwo Finansów, 2018, Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2017 r., strona Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_ publisher/6Wwm/content/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-2017-r/pop_up?_101_INSTANCE_ 6Wwm_viewMode=print (18.03.2018).
 • Onyszczuk J., 2013, Nadzór prokuratora nad kontrolą operacyjną, Prokuratura i Prawo, nr 7-8, s. 209-219.
 • Osos K., 2017, Interpelacja nr 17664 do Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
 • Pająk P., 2010, Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 2, s. 171-181.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 2015, Wniosek z dnia 4 grudnia 2015 r., sygn. wniosku II.511.84.2015. KSz.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 2016, Wniosek z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. wniosku TI.519.109.2015. KŁS/VV/AG.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 2017a, Wystąpienie z 15 listopada 2017 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Rozwoju, sygn. wyst. V.711.6.2017.KB.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 2017b, Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 5 września 2017 r. do Trybunału Konstytucyjnego, sygn. wyst. II.501.4.2017.MH, nr akt sprawy: K 11/17.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 2018, Sprawy generalne, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/ szczegoly.php?pismo=1139215&sygnatura=II.501.4.2017 (18.03.2018).
 • Sejm, 2016, Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, druk sejmowy nr 826.
 • Trybunał Konstytucyjny, 2006, Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt S 2/06.
 • Trybunał Konstytucyjny, 2015, Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt Ts 263/13.
 • Trybunał Konstytucyjny, 2017, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt K 17/14.
 • Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, t.j. Dz.U. z 2018, poz. 508 ze zm.
 • Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1993 ze zm.
 • Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1920 ze zm.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, t.j. Dz.U. z 2018, poz. 430.
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 720 ze zm.
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2067 ze zm.
 • Woltanowski P., Kosińska R., 2013, Granice ochrony praw podatnika w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, t. 1, red. E. Wójcicka, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa, s. 208-223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.