PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 | nr 4 | 9--17
Tytuł artykułu

Strategic Synergies and Perspectives of their Evaluation in the Process of Strategic Analysis

Warianty tytułu
Strategiczne synergie i perspektywy ich oceny w procesie analizy strategicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Mimo iż tematyka efektów synergii jest eksplorowana od dłuższego czasu, wiele wskazuje, iż zagadnienie to wciąż zyskuje na znaczeniu. Zjawisko synergii jest szczególnie ważne w obszarze problematyki: fuzji i przejęć, aliansów strategicznych oraz rozwoju nowych form organizacyjnych przedsiębiorstw. Efekty synergii najczęściej oceniane są z perspektywy operacyjnej, znacznie rzadziej z perspektywy strategicznej i strukturalnej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i usystematyzowanie najważniejszych perspektyw oceny efektów synergii w procesie analizy strategicznej. Zidentyfikowane perspektywy stanowią punkt wyjścia do opracowania kryteriów oceny efektów synergicznych, jak również stanowią jeden z komponentów nowej propozycji szerszego schematu analizy zasobów i oceny ich wartości strategicznej. Badanie ma charakter koncepcyjny i bazuje na analizie literatury dotyczącej metodyki analiz strategicznych i zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku nurtu RBV.(abstrakt oryginalny)
EN
Although the subject of synergy has been explored for a long time, there are many indications that it is still gaining in importance, in the field of economics. The phenomenon of synergy seems particularly important in the field of M&A's, alliances and the development of new organizational forms of enterprises. Synergy effects are most often evaluated from the operational and very rarely in the strategic, structural perspectives. The aim of the article is to identify and systematize the most important perspectives for synergy effect evaluation in the process of strategic analysis. The identified perspectives will be the starting point of the further research on criteria selection for synergy effects evaluation and will be one of the components of a more complex framework of the process of resource analysis. The research was conceptual, based on a literature review in the fields of methodology of strategic analysis, strategic management and Resource-Based View (RBV) approach. The identification of the structural conditions for synergy effect evaluation, requires focusing on: the subjective scope of the synergy effect analysis, key areas of strategy content and context, with the important role of strategic resources.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Agrawal A., Varma R., West A., 2017, Making M&A deal synergies count, McKinsey on Finance, no. 64, McKinsey&Company.
 • Ansoff H.I., 1965, Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 12, pp. 99-120.
 • Bartkowiak P., 2017, Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2017, no. 3 (368), vol. 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Błaszczyk M., 2016, Strategiczne pola konkurowania a strategie konkurencji, [in:] Strategiczne pola konkurowania, (ed.) M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bruner R.F., 2002, Does M&A Pay? A survey of evidence for the decision-maker, Journal of Applied Finance, Spring-Summer.
 • Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Damodaran A., 2006, Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley&Sons, Hoboken.
 • Doz Y.L., Hamel G., 1998, Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston.
 • Ernst D., Halevy T., 2004, Not by M&A alone, The McKinsey Quarterly, no. 1
 • Ferrer C., Uhlaner R., West A., 2013, M&A as Competitive Advantage, McKinsey & Company, August.
 • Gaughan P.A., 2007, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley&Sons, Hoboken.
 • Gehner L., Holthaus J., Nieden F., 2010, International M&A Study 2010. Success of M&A strategies as pursued by banks, Frankfurt (source: zeb/rolfes.schierenbeck.associates, printed report).
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2017, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godziszewski B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Grant R.M., 2016, Współczesna analiza strategii, Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1990, The core competencies of the corporation, Harvard Business Review, May-June, vol. 68, no. 3, pp. 79-91.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Ireland R.D., Hoskisson R.E., Hitt M.A. 2008, The Management of Strategy. Concepts, 10th edition, South-Western CENGAGE Learning.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2011, Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Korpus J., 2014, Przebieg procesów fuzji i przejęć. Determinanty sukcesu przebiegu transakcji, [in:] Fuzje i przejęcia, J. Korpus (ed.), Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Koruna S., 2004, Leveraging knowledge assets: combinative capabilities - theory and practice, R&D Management, vol. 34, no. 5, pp. 505-516.
 • Lewandowski M., 2009, Motywy nabywcy i sprzedawcy, [in:] Fuzje i przejęcia, Frąckowiak W. (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mesjasz Cz., Szarucki M., 2017, Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pierścionek Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 1980, Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Porter M.E., 1985, Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2004, The Future of Competition, Harvard Business School Press, Boston.
 • Romanowska M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Rudnicki J., Thorpe R., West A., 2017, The Artful Synergist, or How to Get More Value from Mergers and Acquisitions, Corporate Finance, February, McKinsey&Company.
 • Salter M.S., Weinhold W.A., 1979, Diversification through Acquisition, The Free Press, New York.
 • Sirower M.L., 1997, The Synergy Trap. How Companies Lose the Acquisition Game, The Free Press.
 • Spekman R.E., Isabella L.A., MacAvoy Th.C., 2000, Alliance Competence. Maximizing the Value of Your Partnerships, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Stankiewcz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Strategor, 1995, Zarządzanie firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Suszyński C., 1988, Synergia w działalności przedsiębiorstw, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Suszyński C., 1992, Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania, nr 355, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 9-31.
 • Thompson A.A., Strickland A.J., 1999, Strategic Management. Concepts and Cases, 11th edition, Irwin McGraw-Hill.
 • Wrigley L., 1970, Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston.
 • Zenger T., 2016, Do M&A deals ever really create synergies?, Harvard Business Review, July 06, Harvard Business School Publishing Corporation.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535680

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.