PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 12--17
Tytuł artykułu

W sprawie wykładni art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Warianty tytułu
On the Interpretation of Art. 8 of the Act on Examining Customer Complaints by Financial Market Entities and an the Financial Ombudsman
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym umożliwiła klientom zakładów ubezpieczeń składanie reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług. W razie nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przewidzianym na to terminie, reklamację taką uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (art. 8 ustawy). Rozwiązanie to już na etapie tworzenia ustawy reklamacyjnej budziło kontrowersje, zaś po jej wejściu w życie stało się źródłem sporów w doktrynie i rozbieżności w judykaturze. Celem niniejszego artykułu jest analiza wskazanego problemu, a także próba wskazania prawidłowej wykładni art. 8. Autorzy w swych rozważaniach odwołują się nie tylko do piśmiennictwa oraz orzeczeń sądowych, ale także do stanowiska zajętego w powyższym zakresie przez Rzecznika Finansowego oraz Sąd Najwyższy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 5 August 2015 on Examining Customer Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman enabled insurers' customers to file complaints concerning the services provided by insurers. If no response is given to the customer complaint within the prescribed time limit, the complaint is considered resolved in the customer's favour (Art. 8 of the Act). This solution gave rise to controversies as early as at the stage of drafting the 'complaint bill'. When it became law, it started to provoke disputes in literature and discrepancies in case law. The aim of this paper is to analyse the aforementioned problem and to attempt to provide the correct interpretation of Art. 8. The authors, in their reflections, make references not only to subject literature and court judgments, but also to the opinions expressed in this area by the Financial Ombudsman and the Supreme Court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bronisz B., Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, "Monitor Prawa Bankowego" 2016/3.
 • Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, LEX 2012.
 • Czech T., Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w wymaganym terminie, "Monitor Prawa Bankowego" 2016/4.
 • Czech T., Odpowiedź przedsiębiorcy na reklamację konsumenta, Temidium 2017, https://www.temidium.pl/artykul/odpowiedz_przedsiebiorcy_na_reklamacje_konsumenta-3741.html (dostęp: 14.09.2018 r.).
 • Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, LEX 2017.
 • Janeta J. [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, red. D. Lubasz, M. Namysłowska, LEX 2015.
 • Kawałek K. [w:] Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, red. M. Rogalski, LEX 2010.
 • Kowalewski E., Ziemiak M.P., Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy [część I], "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015/3.
 • Krasuski J.A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LEX 2017.
 • Magoń K., Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane [w:] Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Legalis 2017.
 • Maśniak D., Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2015/4.
 • Młynarski T., Kilka uwag o pojęciu klienta podmiotu rynku finansowego, "Prawo Asekuracyjne" 2018/1.
 • Pyziak-Szafnicka M., Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, "Rejent" 1993/9.
 • Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Warszawa 1996.
 • Ryskalczyk M. [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, red. P. Czublun, Legalis 2018.
 • Stefanicki R., Kilka uwag na temat ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, "Radca Prawny" 2016/3.
 • Swora M., Zimmer J. [w:] Prawo energetyczne, t. 1, Komentarz do art. 1-11s, red. Z. Muras, M. Swora, LEX 2016.
 • Trzaskowski R. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, LEX 2017.
 • Tulibacka M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2018.
 • Urbańczyk A. [w:] Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń, red. J. Pokrzywniak, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.