PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 48 | 6--17
Tytuł artykułu

Filozoficzno-moralna interpretacja wybranych hipotez logistyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Filozofic-Moral Interpretation of Hypotheses of Logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano metodologicznej analizy hipotez wyróżnionych przez filozofię nauki, które mogą być stosowane w logistyce. Zdefiniowano samo pojęcie hipotezy i jej kontrasty, jak też podjęto próbę skonstruowania dla logistyki przypuszczeń obecnych w metodologii wiedzy. Analizowano zatem charakter hipotezy dyrektywnej, przewidywania probabilistyczne oraz hipotezy deterministyczne i implikacyjne. Na tym tle poszukiwano związków pomiędzy możliwymi w logistyce przypuszczeniami a problemami mającymi zastosowanie w filozofii moralności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a methodological analysis of hypotheses distinguished in the philosophy of science that can be useful in logistics. The very notion of the hypothesis and its contrasts were defined, also take the attempt to construct the assumptions for logistics present in the methodology of knowledge. Therefore, the nature of the directive hypothesis, probabilistic predictions as well as deterministic and implicit hypotheses were analyzed. Against this background, connections between possible assumptions in logistics and problems applicable in the philosophy of morality were sought. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.
 • Belk R., Wallendorf M., The scared Meaning of Money, "Journal Economic Psychology" 1990, Nr 11.
 • Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Elias N., Zaangażowanie i neutralność, PWN, Warszawa 2003.
 • Filozofia a nauka, pod. red. Z. Cackowskiego, J. Kmity i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. " Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2003.
 • Gołaszewska M., Polaryzacja wartości. Aksjologia biznesu - trzy zbliżenia w aspekcie filozofii, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 • Kostera M., Koźmiński A.K., Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry, (w:) Etyka biznesu, pod red. J. Dietla i W. Gasparskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kotarbiński T., Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 • Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 • Lewicka-Strzałecka A., Granice prywatności, "Prakseologia" 2001, Nr 141.
 • Maikhrovitch A., Transitional society: universal moral imperatives as a necessary factor of political and cultural progress, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 • Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1997.
 • Pratley P., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 • Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 • Sułek M., Świniarski J., Etyka ekonomiczna jako wyzwanie XXI wieku. O pojęciu wartości (dóbr) w ekonomii i etyce, , (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 • Sutherland S., Rozum na manowcach: Dlaczego postępujemy irracjonalnie, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 • Szulczewski G., Racjonalizm, postmodernizm a etyka biznesu, "Prakseologia" 2001, Nr 141.
 • Wójcicki R., Konwersacja czy dyskurs? Rzecz o maksymach Grice`a i regułach domniemania, "Prakseologia" 2001, Nr 141.
 • Zboroń H., Etyczny kontekst wolności gospodarczej w świetle katolickiej doktryny społecznej, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, War
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.