PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 49 | nr 1 | 50--63
Tytuł artykułu

Przestrzenny wymiar budownictwa mieszkaniowego w Polsce a syntetyczne wskaźniki sytuacji mieszkaniowej

Warianty tytułu
Spatial Dimension of Housing Development in Poland and Synthetic Housing Circumstances Indices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za wymiar potrzeb mieszkaniowych można uznać deficyty mieszkaniowe. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce nie niweluje dysproporcji w tym zakresie. Największe deficyty notuje się na peryferyjnych terenach wiejskich, lecz wpływa to negatywnie na zrównoważony rozwój w skali kraju. Artykuł kończą rekomendacje.(abstrakt oryginalny)
EN
Housing deficits could be regarded as a dimension of housing necessities. Housing development in Poland doesn`t reduce housing disparities. Largest deficits are noticed in peripheric rural areas, but it undesirably affects sustainable development on the scale of Poland. Paper ends with recommendations.(original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
50--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Beamish J.O., Carucci Goss R., Emmel J. 2001, Lifestyle Influences on Housing Preferences, Housing and Society, Vol. 28(1-2), s. 1-28.
 • Beim M. 2007, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, Rozprawa doktorska, IGS-EiGP UAM, Poznań.
 • Belniak S. 2008, Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 792, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-18.
 • Bramley G., Brown C., Dempsey N., Power S., Watkins D. 2010, Social Acceptability [W:] Jenks M., Jones C. (eds.) Dimensions of the Sustainable City, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York.
 • Cesarski M. 2007, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Działania korespondujące 2017, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/dzialania-korespondujace-z-realizacja-celow-narodowego-programu.html [dostęp: 27.02.2018r.].
 • Dzieciuchowicz J. 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gawron H. 2012, Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Gostkowska-Drzewicka M., Pestka E. 2014, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce - klasyfikacja (cz. I), Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Vol. 12, No. 1, s. 83-97.
 • Herbst K. 1992, Droga do mieszkania [W:] Łukaszewicz P., Siciński A. (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wiedza o kulturze, Wrocław.
 • Informacja o realizacji 2017, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-o-realizacji-narodowego-programu-mieszkaniowego.html [dostęp: 27.02.2018r.].
 • Jansen S., Coolen H., Goetgeluk R. (eds.) 2011, The Measurement and Analysis of Housing Preference and Choice, Springer, Dordrecht.
 • Jarosz D. 2010, Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Kirejczyk K. 2015, Wpływ programu Mieszkanie dla Młodych na rynek mieszkaniowy w Polsce, http://www.reas.pl/komentarze/wplyw-programu-mieszkanie-dla-mlodych-na-rynek-mieszkaniowy-w-Polsce [dostęp: 3.03.2016r.].
 • Kocowski T. 1982, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum, Wrocław.
 • Koniec deficytu mieszkaniowego? 2013, http://rednetproperty.com/aktualnosci,tresc,id,3562 [dostęp: 1.03.2018r.].
 • Korniłowicz J., Żelawski T. 2007. Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kotus J. 2001. Badania socjologiczne w poznaniu struktur i procesów społecznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej [W:] Rogacki H. (red.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 99-108.
 • Lis P. 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mantey D. 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 • Maslow A.H. 1964, Teoria hierarchii potrzeb [W:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, PWN, Warszawa, s. 137-164.
 • Mierzejewska L. 2009, Rozwój zrównoważony miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Mościcka A. 2013, Ile naprawdę mieszkań brakuje w Polsce? https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/ile-naprawde-mieszkan-brakuje-w-Polsce/639/ [dostęp: 26.02.2018r.].
 • Parysek J. 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Priemus H. 1984, Nederlandse woontheorieen. Volkshuisvesting in theorie en praktijk, Delftse Universitaire Pers, Delft.
 • Prajsnar A. 2015 Polski deficyt mieszkaniowy - prawda czy mit? https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/polski-deficyt-mieszkaniowy-prawda-czy-mit/4592/ [dostęp: 1.03.2018r.].
 • Radzimski A. 2014, Regionalne zróżnicowanie polityki mieszkaniowej. Przykład programu "Rodzina na swoim", Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 28, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 51-68.
 • Rogatka K. 2013, Dynamika i struktura ruchu budowlanego w Polsce na początku XXI wieku, praca doktorska wykonana na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu (niepublikowana).
 • Salamon M., Muzioł-Węcławowicz A. (red.) 2015, Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity, Warszawa.
 • Supińska J. 2005, Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej - miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej [W:] Frąckiewicz L. (red) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Śleszyński P. 2005, Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(19), s. 45-65.
 • Śleszyński P. 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85:2, s. 173-197.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2015. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013r. Opracowanie wykonane dla Departamentu Polityki Przestrzennej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Twardoch A. 2010, Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego na wybranych przykładach, praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Vliet W. van, 1998, Functions and Conceptualizations of Housing [W:] Vliet W. van (red.) The Encyclopedia of Housing, Sage Publications, London.
 • Witakowski W. 2016, Narodowy program mieszkaniowy. Uwagi i sugestie dot. programu, http://www.administrator24.info/artykul/id9153,narodowy-program-mieszkaniowy [dostęp: 1.03.2018r.].
 • Zamieszkane budynki, 2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.