PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr spec. (26) Prawo - koncepcje, regulacje, współczesne problemy | 96--100
Tytuł artykułu

Zmiany w zakresie regulacji karnych dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the scope of penal regulations regarding the violation of personal data protection rules
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z dostosowaniem prawa polskiego do przepisów RODO w zakresie zwłaszcza sankcji karnych. W pierwszej kolejności przedstawione będą dotychczasowe uregulowania karne w obowiązującej ustawie u.o.d.o. Następnie zostaną wyjaśnione sugestie i odesłania do prawa krajowego w ogólnym rozporządzeniu i usystematyzowane rodzaju tych odesłań. Stanowić to będzie podstawę do zaproponowania przez autora zmian w regulacji przepisów karnych dotyczących ochrony danych osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to discuss the basic issues related to the adaptation to Polish law to the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) in particular related to polish criminal law. At first, the current criminal regulations included in the Polish act on the protection of personal data will be presented. Subsequently, the suggestions and references to national law in the general regulation will be clarified. This will be the basis for the author's proposed changes in the regulation of criminal provisions concerning the protection of personal data. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • 2. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • 3. S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, s. I-200.
 • 4. W. Czapliński, Zarys prawa europejskiego, Warszawa 2002.
 • 5. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Warszawa 2017.
 • 6. W. Kulesza, Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008.
 • 7. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • 8. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe tom I, Warszawa 2000.
 • 9. Ochrona danych osobowych. Komentarz, red: J. Barta, P. Fąjgielski, R. Markiewicz, Wydanie 4, Kraków 2007.
 • 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922 (u.o.d.o. z 1997r.).
 • 2. Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 3. Ustawa z ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako u.o.d.o.
 • 1. https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-skierowany-na-komitet-do-spraw-europejskich-rady-ministrow
 • 2. Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2001 r., II SA 2702/00, LEX nr 78796.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.