PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr spec. (26) Prawo - koncepcje, regulacje, współczesne problemy | 202--206
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie platformy ODR, czyli rozwiązywanie sporów konsumenckich w praktyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Online Dispute Resolution platform - resolving consumer disputes in practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie funkcjonowania platformy internetowego rozstrzygania sporów (platformy ODR), która jest formą interaktywnej strony internetowej stanowiącej punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na tle dokonania internetowej sprzedaży towarów i świadczenia usług. Platforma ODR daje możliwość prostego, skutecznego, szybkiego i taniego pozasądowego rozstrzygania sporów, co może zwiększyć zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do cyfrowego rynku jednolitego. W artykule zostanie przedstawiona definicja platformy ODR ze wskazaniem jej cech szczególnych oraz przebieg procedury rozstrzygania sporów z udziałem platformy ODR, w szczególności kwestia złożenia skargi za pomocą platformy ODR. Następnie zostaną omówione ramy prawne ustawodawstwa unijnego w oparciu, o które funkcjonuje internetowy system rozstrzygania sporów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the functioning of Online Dispute Resolution Platform (ODR Platform). ODR Platform is a single point of entry for consumers and traders seeking the outof- court resolution of disputes. It shall be an interactive website which can be accessed electronically and free of charge in all the official languages of the institutions of the Union. ODR Platform is devoted to the subject of resolving consumer disputes which arise from the sale of goods or the supply of services online. The use of ODR platform enables consumers to resolve disputes efficient, fast and low-cost. It may boost consumer confidence and benefit from the digital dimension of the internal market. The first part explains the exact definition of ODR Platform and the procedure of resolving online disputes. Particularly, a submission of a complaint to the ODR platform. Next is the description of EU legislation which regulate the issue of ODR Platforms. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bazylińska-Nagler J., (2018) Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/43844/018.pdf [12.08.2018].
 • 2. Connecting Europe Facility, (2015) Trans-European Telecommunications Networks, Work Programme.
 • 3. Cortez P., (2016) The New Landscape of Consumer Redress, the European Directive on Consumer Alternative Dispute Resolution and the Regulation on Online Dispute Resolution [w:] The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution, Oxford.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21.5.2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (EUR-Lex-0904_3-EN-EUR-Lex).
 • 5. Goździaszek Ł., (2017) Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 6. Komisja Europejska, (2017) Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat funkcjonowania europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Bruksela, dnia 13.12.2017 r., COM(2017) 744 final.
 • 7. Kotwicka W., (2017) E-mediacja jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporów konsumenckich, PME nr 3.
 • 8. Maleczyńska-Biały M., (2016) Alternatywne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 45(1).
 • 9. Mania K., (2010) ODR (Online Dispute Resolution) - podstawowe zagadnienia, ADR nr 1.
 • 10. Pachuca-Smulska B., (2016) [w:] Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B., (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, Monografie Prawnicze, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 11. Polański P., (2014) Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (524/2013-EUR-Lex-Europa EU).
 • 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2).
 • 14. UOKiK, (2018) Internetowe rozstrzyganie sporów. Platforma ODR, https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.