PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 267--275
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój z perspektywy rynku finansowego - wątek teoretyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development from the Perspective of Financial Market - Plot Theme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym elementem oceny zrównoważonego rozwoju powinna być identyfikacja jego wymiaru i analiza metod osiągania założonych celów. W niniejszej publikacji, odwołano się m.in. do tworzenia globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju czy wpływu kryzysu finansowego na istniejącą i przyszłą sytuację. Nie zapomniano o potrzebie integrowania działań (nie tylko politycznych) czy o wpływie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w ramach których przywołano politykę finansową. Celem artykułu jest ukazanie, iż wdrażanie wysokich standardów ekonomicznych, społeczno-kulturowych i ekologicznych określanych łącznie mianem zrównoważonego rozwoju jest ważnym i skomplikowanym procesem. Autorka spróbuje ustalić czy istnieje związek pomiędzy rynkami finansowymi a zrównoważonym rozwojem. Analizę przeprowadzi z uwzględnieniem rozwiązań wdrażanych m.in. w Polsce i UE. (abstrakt oryginalny)
EN
An important element of the assessment of sustainable development should be to identify the dimension and analysis of methods of achieving your goals. In this publication, reference, inter alia, to create a global partnership for development and the impact of the financial crisis on the existing and future situation. They have not forgotten about the need to integrate the actions (not just political) and on the impact of internal and external factors-tion, under which cites financial policy. The aim of the paper is to show that the implementation of high standards of economic, sociocultural and ecological określanym together as sustainable development is an important and complicated process. The author tries to determine whether there is a relationship between financial markets and sustainable development. Conduct an analysis of solutions implemented taking into account, inter alia, in Poland and the EU. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1998.
 • 2. Czaja S., Bedla A., Włodarczyk J., Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wyd. Difin 2012.
 • 3. Czaja S., Milenijne Cele Rozwoju - wsparcie rozwoju zrównoważonego czy globalna fikcja?, [w:] Rozwój - godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody. Księga Pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka, PWE, Warszawa 2007.
 • 4. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • 5. Fiut I., Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny, "Problemy Ekorozwoju", Lublin 2006, vol.1, no 2.
 • 6. Gawor I., Antyglobalizm, Alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy, "Problemy Ekorozwoju", vol. 1, No. 1/2006.
 • 7. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 • 8. Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Tom 1, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 • 9. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • 10. Sławiński A., Czynniki wpływające na rozwój rynków finansowych w Polsce, [w:] Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Żukowska H. (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • 11. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/rozwój.html, (17.02.2015).
 • 12. Staudt K., Managing Development: Sate, Society and International Contexts, Wyd. Newbury Park California 1991.
 • 13. Ustawa prawo ochrony środowiska, Art. 3, pkt. 50, Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627.
 • 14. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.