PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 49 | nr 1 | 79--88
Tytuł artykułu

Wybrane instrumenty polityki mieszkaniowej małych i średnich gmin w województwie wielkopolskim w latach 2010-2015

Warianty tytułu
Housing Policy of Small and Medium-Sized Communities in the Greater Poland Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka mieszkaniowa, jako część polityki społecznej państwa, jest częściowo realizowana na szczeblu gminnym. Do instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej należą m.in. tworzenie zasobu mieszkaniowego, utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego, wspieranie innych podmiotów w inwestowaniu w zakresie budowy mieszkań, a także działania pozainwestycyjne. W artykule podjęto próbę rozpoznania zróżnicowania przestrzennego polityki mieszkaniowej gmin w zakresie wybranych jej instrumentów związanych z budownictwem komunalnym w województwie wielkopolskim w latach 2010-2015. Badania oparte zostały na analizie dynamiki zjawisk. Poszczególne gminy w województwie wielkopolskim w niejednakowym stopniu korzystają z zasilania budżetowego i w różnym stopniu wydatkują środki na realizację polityki społecznej, w tym mieszkaniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważyć można, iż gminy średnie angażują się we wspieranie budownictwa komunalnego silniej, niż gminy małe. Widoczny jest wzrost nakładów na budownictwo komunalne w analizowanym okresie, jednak jest on zróżnicowany regionalnie.(abstrakt oryginalny)
EN
Housing policy, as a part of the state's social policy, is partially implemented at the municipal level. The instruments of the local housing policy include creation of a housing stock, maintenance of the existing one, supporting other entities in investing in the construction of apartments, as well as some non-investment activities. The article attempts to identify the spatial diversity of the municipal housing policy in terms of selected instruments in the Greater Poland Voivodship in years 2010-2015. The research was based on the analysis of the dynamics of the phenomena. Individual municipalities in the Greater Poland Voivodship use budgetary support to a varying degree and to a varying extent expense funds for the implementation of social policy, including housing. On the basis of the conducted research, it can be noticed that medium-sized communes engage in supporting communal buildings more strongly than small municipalities. An increase in expenditures on municipal construction is visible, however, it occurs mainly in medium-sized communes.(original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Burmistrz Gminy Dobrzyca
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Bibliografia
 • Belniak S., 2015, Budownictwo mieszkań socjalnych w Krakowie w latach 2007-2013, Świat Nieruchomości Nr 3(93), ss. 29-33.
 • Bricocoli M., Cucca R., 2016, Social Mix and Housing Policy: Local Effects of a Misleading Rhetoric: The Case of Milan, Urban Studies No. 53(1), pp. 77-91.
 • Cesarski M., 2013, Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, KwartalnikKolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, nr 3, ss. 9-25.
 • Cyran R., 2013, Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego. Studia Ekonomiczne, Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 144(2), ss. 217-226.
 • Elander I., 1991, Locality Research and Comparative Analysis: The Case of Local Housing Policy in Sweden. Environment And Planning, No. 23(2), pp. 179-196.
 • Horita Y., 2006,Local Authority Housing Policy in Japan: Is It Secure To Function As Safety Net?, Housing Finance International, No. 20(4), pp. 34-42.
 • Houlihan B., 1984, The Regional Offices of the Doe - Policemen or Mediators? A Study of Local Housing Policy. Public Administration, No. 62(4), pp. 401-421.
 • Jones C., Pawson H, 2009, Best Value, Cost-Effectiveness and Local Housing Policies. Policy Studies, No. 30(4), pp. 455-471.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Lis P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lis P., 2012, Housing cycles. Theoretical and practical aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lis P., 2011, Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Michalski M, 2016, Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym - doświadczenia angielskie. Świat Nieruchomości, Nr 1(95), ss. 61-67.
 • Miller S.R, 2015, Community Land Trusts: Why Now Is the Time to Integrate This Housing Activists' Tool into Local Government Affordable Housing Policies. Journal Of Affordable Housing & Community Development Law, No. 23(3/4), pp. 349-371.
 • Nordvik V, 2006, Selective Housing Policy in Local Housing Markets and the Supply of Housing. Journal Of Housing Economics, No. 15(4), pp. 279-292.
 • Rącka I., Bieda A., 2017, Local Instruments of Housing Policy in Poland, Świat Nieruchomości (The World of Real Estate Journal), No. 102, pp. 39-46.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014 poz. 1786 z późn. zm.).
 • Shin Y, 2014, Reconstructing Urban Politics with a Bourdieusian Framework: The Case of Local Low-Income Housing Policy. International Journal Of Urban And Regional Research, no. 38(5), pp. 1833-1848.
 • Simmons Mosley T.X., 2016, Local Housing Policies: A Mechanism of Deterring Abandonment and Encouraging Renovation. Journal Of International Finance Studies, No. 16(2), pp. 51-56.
 • Trojanek R., 2013, Housing Affordability in Poland, International Journal of Academic Research, No. 5(4), pp. 183-187.
 • Twardoch A, 2015, Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223, ss. 21-31.
 • Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.).
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2011, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2010r., Poznań.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2015r., Poznań.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016, Województwo wielkopolskie: podregiony, powiaty i gminy, Poznań.
 • Yang H, 2014, Game Analysis of Behavior between Central and Local Government under Housing Price Control Policy, Modern Economy, no 5(12), pp. 1132-1137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.