PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 277--296
Tytuł artykułu

Region nordycki jako przykład gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Nordic Region as an Example of Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy zakłada aktywność i kreatywność osób oraz organizacji. Zasób wiedzy, który jest podstawowym elementem nowoczesnej gospodarki, generuje rozwój gospodarczy. Ponadto wiedza, w wymiarze społecznym, jest zależna od czasu, przestrzeni i kultury. Co więcej, jest to jedyna wartość lub źródło, które bezpośrednio wynika z kreatywnej działalności człowieka. Gospodarkę opartą na wiedzy charakteryzują zwiększone inwestycje w kapitał ludzki (łącznie ze znaczeniem edukacji), rozwój sieci teleinformatycznych i wiodąca rola innowacyjnych rozwiązań we wszystkich aspektach życia społeczno-gospodarczego. Pełna realizacja celów, przypisanych do tych obszarów, wskazuje na kreatywność i przedsiębiorczość społeczeństw, oraz konkurencyjność gospodarki. W tym kontekście, państwa skandynawskie są bliskie realizacji zasad nowoczesnej gospodarki, wdrożeniu innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie inicjatyw. Taka gospodarka może być tylko produktem doskonale wykształconego i przedsiębiorczego społeczeństwa. Wymienione cechy, określają konkurencyjność gospodarczą oraz wskazują na to, czy kraje są naprawdę wysoko rozwinięte. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of knowledge-based economy presupposes activeness, progressiveness and creativity of individuals and organizations. Their continual development generates and most importantly multiples the body of knowledge which is a fundamental building block of the new economy. In addition, knowledge is of social dimension as it is dependent on time, space and culture in which it is set. Moreover, it is the only known value or resource which is a direct result of the creativity of human activities. Knowledge-based economy is characterized by a larger-then-average investment into the human capital (adding to the importance of education), development of ICT network and the leading role of innovative solutions in all aspects of economic and social life. A full realization of the goals assigned to these areas determines the creativity and entrepreneurship of societies as well as the competitiveness of economies. In this context, Nordic states are close to a full realization of the principles of this new economy - open and conducive to initiative, innovative and technologically advanced. Such an economy can only be a product of excellently educated, trained and entrepreneurial society. The listed characteristics also determine which economies are competitive and which countries are truly highly developed. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • M. Basek, Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE. Analiza porównawcza, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artvkuly/Metodologia KAM.pdf. s. 97-99, (12.11.2011).
 • Z. Chojnicki, Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001.
 • K. Cleaver, Wstępna strategia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku światowego, Warszawa 2001, s. 51-52.
 • M. Cyrek, Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Teorii i ekonomii URZ, s. 7, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszvtv/Zeszvt10/16.pdf (12.05. 2011).
 • R.M. Czarny, "Razem jesteśmy silniejsi". Świat Norden w trzynastu odsłonach, Scandinavium, Kielce 2014, s.79-97.
 • L. Dziewięcka-Bokun, Polska szkoła wyższa wobec szans i wyzwań europejskiej przestrzeni edukacyjnej, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorska-Swięcka, Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wrocław 2008, s.52.
 • J.M. Fiszer, Gospodarka narodowa oparta na wiedzy, [w:] D. Rosati (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, Warszawa 2007.
 • I. Hejduk, J. Korczak, Gospodarka oparta na wiedzy, Koszalin 2008, s. 118-119.
 • B. Kryk, K. Piech, Innowacyjność w skali makro i mikro, Warszawa 2009, s. 8-9.
 • A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy - globalna misja Banku Światowego, [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku światowego, Warszawa 2001, s. 103.
 • S. Kwiatkowski, Bogactwo wiedzy, [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001, s. 245 i nast.
 • B. Maślanka, System innowacji Polski w kontekście Strategii Lizbońskiej, [w:] E. Okoń-Horodyńska, Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Warszawa 2007, s. 2-5.
 • W. Nowiak, Nordycki model "welfare State" w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwie dobrobytu - wnioski praktyczne, Poznań 2011, s. 141-142.
 • K. Piech, Innowacje w rozwoju gospodarczym w kierunku pomiaru i Współczesnej roli państwa, Warszawa 2009.
 • K. Porwit, Cechy gospodarki opartej na wiedzy, ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001, s. 111.
 • D. Stokowska, Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych, [w:] E. Freitag-Mika, Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Warszawa 2006, s. 128-129.
 • A. Wiktorska-Swięcka, Ekonomiczne i społeczne aspekty kapitału społecznego jako mechanizmu wspierającego konkurencyjność, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorska-Swięcka, Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wrocław 2008, s. 21-22.
 • L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Warszawa 2007, s. 208-209.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.