PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 219--229
Tytuł artykułu

Aktywność rekreacyjna mieszkańców metropolii Poznań czynnikiem rozwoju metropolitarnego produktu turystyki aktywnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Leisure Activities of the Poznań Metropolitan Population as a Growth Factor for the Metropolitan Product Derived from Active Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania diagnozy zachowań rekreacyjnych mieszkańców metropolii Poznań w kształtowaniu odpowiednich warunków i programów, stanowiących ofertę rekreacyjną dla mieszkańców zorientowaną na segment turystyki aktywnej. W artykule postawiono hipotezę, że wykorzystanie oferty i infrastruktury rekreacyjnej w promocji metropolitarnego produktu turystycznego może przyczynić się nie tylko do dekoncentracji ruchu turystycznego, ale także wpisać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju metropolii. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców 22 gmin należących do metropolii Poznań (N-1584). Pokazują one, że zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców metropolii Poznań oddziałuje na częstotliwość i rodzaj rekreacyjnej aktywności fizycznej, korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, wybór infrastruktury rekreacyjnej oraz uczestnictwo w imprezach. Wyniki posłużyły do przedstawienia propozycji rozwoju metropolitarnego produktu turystycznego zorientowanego na turystykę aktywną(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to demonstrate that a diagnosis of leisure behavior of Poznań metropolitan population may help in creating appropriate conditions and programs to provide the residents with a leisure offering focused on active tourism. This paper hypothesizes that using the leisure offering and infrastructure to drive the metropolitan product derived from tourism not only may contribute to the deconcentration of tourism but also would be consistent with the concept of sustainable metropolitan development. This study relies on the results of surveys conducted among residents of 22 municipalities covered by the metropolis of Poznań (N-1584). As shown by research results, the diversity of the population' socioeconomic situation in the Poznań metropolis affects the frequency and type of recreational physical activities, the use of sports and leisure facilities, the choice of leisure infrastructure and participation in sports events. Based on the results, some suggestions were presented for the development of metropolitan product derived from active tourism.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
219--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • WSB University in Poznań
Bibliografia
 • Aleksandrowa, A., Rogowa, S., Sluka, N. (2010). Miasta globalne w systemie ośrodków turystyki międzynarodowej. W: B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 137-152). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Ashworth, G., Page, S. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tour. Manag., 32(1), 1-15.
 • Basińska-Zych, A. Hołderna-Mielcarek, B. (2017a). Social and Economic Conditioning of Recreational Activity and Migration of Inhabitants of Poznań Metropolis. Stud. Perieg., 4(20), 37-62.
 • Basińska-Zych, A. Hołderna-Mielcarek, B. (2017b). Wpływ turystyczno-rekreacyjnych zachowań mieszkańców na rozwój innowacyjnej oferty metropolii na przykładzie Poznania. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 473, 49-59. DOI: 10.15611/pn.2017.473.03
 • CBOS (2018). Komunikat z badań - Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku. Pobrano z: https://www.nck. pl/upload/2018/05/k_017_18.pdf
 • Eurostat Regional Yearbook (2017). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17001-EN-N.pdf
 • Faracik, F., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2015). Stare i nowe wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki. W: P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołosia (red.), Miasto w badaniach geografów (s. 121-133). Kraków: IGiGP UJ.
 • Gibson, H. J. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. Sport Manag. Rev., 1, 45-76.
 • GUS (2018). Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2017 roku. Pobrano z: https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/ wykorzystanie-turystycznych-obiektow-noclegowych-w2017-roku,6,11.html
 • Hall, C. (1992). Adventure, Sport and health tourism. W: B. Weiler, C. Hall (red.). Special Interst Tourism. London: Belhaven.
 • Hayllar, B., Griffin, T., Edwards, D. (2008). Urban tourism precincts: Engaging with the field. W: B. Hayllar, T. Griffin, D. Edwards (red.), City Spaces - Tourism Places: Urban tourism Precincts (s. 3-18). Oxford: Elsevier.
 • Law, C. M. (2002). Urban Tourism: The Visitor Eco nomy and the Growth of Large Cities. London: Continuum.
 • Liszewski, S. (2005). Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi. Turyzm, 15, 1-2.
 • Liszewski, S. (2008). Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu. Maitland, R., Newman, P. (2009). Developing world tourism cities. W: R.
 • Maitland, P. Newman (red.), World Tourism cities: Developing Tourism Off the Beaten Track (s. 1-21). Oxon: Routledge.
 • Meyer, B. (2010). Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. Acta Sci. Pol. Oecon., 9(4), 313-322.
 • Page, S., Hall, C. M. (2003). Managing urban tourism. Harlow: Prentice Hall.
 • Statista Das Statistik-Portal (2018). Pobrano z: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/527374/umfrage/ anzahl-der-tourismusuebernachtungen-in-europa-nachstaedten/
 • Szlendak, T., Antonowicz, D., Kossakowski, R., Sipińska-Małaszyńska, M. (2014). Projektowanie społecznych wzorów - stadiony piątej generacji jako "maszyny do życia". Prakseologia, 155, 229-257.
 • Tomik, R. (2015). Turystyka aktywna - pojęcie, rodzaje, formy. Stud. Perieg., 2(14), 13-24. Urząd Statystyczny w Poznaniu (b.d.). Pobrano z: http://poznan.stat.gov.pl
 • Zmyślony, P. (2011). Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitalnych - przykład Poznania. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 157, 1063-1071.
 • Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Kraków: Proksenia
 • Zmyślony, P. (2018). O potrzebie utworzenia metropolitalnych organizacji turystycznych. Stud. Perieg., 1(21), 13-32. DOI: 10.26349/st.per.0021.01
 • Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. Stud. Ekon. Uniw. Ekon. Katow., 147, 133-153
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.