PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 520 Social Responsibility of Organizations Measurability of Social Impact | 22--33
Tytuł artykułu

University Social Responsibility - Theory vs. Practice

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność uczelni - teoria a praktyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problematyka artykułu dotyczy wybranych zagadnień odnoszących się do istoty społecznej odpowiedzialności szkoły wyższej. W pracy przedstawiono założenia teoretyczne oraz wyniki badań własnych odnoszące się do działań społecznie odpowiedzialnej uczelni. Przyjmując za odpowiedzialne działania, które uwzględniają oczekiwania interesariuszy, skupiono się na problematyce przygotowania zawodowego absolwentów uczelni. Wyniki badań pokazały rozbieżności między oczekiwanymi a nabytymi kompetencjami absolwentów uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the present paper pertains to issues associated with the significance of university social responsibility. The paper outlines theoretical concepts and results of own studies connected with activities undertaken by a socially responsible university. Actions which take stakeholders' expectations into consideration are regarded as responsible. Consequently, vocational training of university graduates constitutes the focus of the paper. Results of own studies indicated several discrepancies between the expected and acquired competences of university graduates.(original abstract)
Twórcy
 • University of Physical Education in Warsaw
 • Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland
 • University of Physical Education in Warsaw
 • University of Physical Education in Warsaw
Bibliografia
 • Andrzejczak A., 2015, Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, projekty, nr 38 (4), pp. 117-130, DOI: 10.5604/01.3001.0009.4658.
 • AWF, 2012, Strategia rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020, http://awf.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0020/14168/Strategia-rozwoju-Uczelni-do- -roku-2020.pdf (12.12.2018).
 • Białoń L., Werner E., 2012, Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1(39), pp. 142-161.
 • Bugaj J., 2013, Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje?, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b806803278fa7cf824c3e1cb6d- 2d09bf.pdf (10.01.2018).
 • Cybal-Michalska A., 2015, Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, Rocznik Lubuski, nr 41(2), pp. 89-96.
 • Fulton O., Santiago P., Edquist C., El-Khawas E., Hackl E., 2007, OECD Reviews of Tertiary Education Poland, OECD, Paris.
 • Geryk M., 2010, Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Geryk M., 2014, Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 338, pp. 40-51.
 • Hall H., 2011, Dydaktyczne kryteria satysfakcji studenta - hierarchia i znaczenie w świetle wyników badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 237, pp. 209-219.
 • Iwankiewicz-Rak B., Wrona S., 2006, Jakość kształcenia - czynniki i kryteria oceny, [in:] Nowaczyk G., Lisiecki P. (eds.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Jawor A., Szczupaczyński J., 2011, Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, Przegląd Socjologiczny, nr 4(60), pp. 67-86.
 • Kazojć K., 2014, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 38(1), pp. 57-70.
 • Kochanowski J., 2008, Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 31, pp. 85-98.
 • Kowalska K., 2009, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2, pp. 289-300.
 • Piróg D., 2013, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 1(9), pp. 302-316.
 • Piróg D., 2014, Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28, pp. 115-128.
 • PKN, 2013, ISO 26000 Guidance on social responsibility. Norma międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 (20.11.2017).
 • Rajaoson F., 2002, Academic freedom and social responsibility reflections from the African experience, Higher Education Policy, vol. 15, pp. 375-379.
 • Szabłowski M., 2004, Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni, [in:] Nowaczyk G., Kolasiński M. (eds.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Sztejnberg A., 2008, Doskonalenie usług edukacyjnych, Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Välimaa J., Hoffman D., 2008, Knowledge society discourse and higher education, Higher Education, vol. 56, pp. 277-278.
 • Van Ginkel H., 2002, Academic freedom and social responsibility - the role of university organizations, Higher Education Policy, vol. 15, pp. 347-351.
 • Vasilescu R., Barna C., Epure M., Baicu C., 2010, Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), pp. 4177-4182.
 • Werner E., 2011, Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 37(1), pp.106-118.
 • Wronowska G., 2015, Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 214, pp. 115-127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.