PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 520 Social Responsibility of Organizations Measurability of Social Impact | 34--45
Tytuł artykułu

Social Responsibility of an Organization from the Perspective of Public Universities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność organizacji z perspektywy publicznych uczelni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ze względu na zmiany zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej, w tym oczekiwania jednostek, idea społecznej odpowiedzialności jest coraz częściej implementowana na uczelniach, również publicznych. W związku z tym artykuł jest wynikiem analizy mającej udzielić odpowiedzi na trzy pytania: dlaczego można mówić o społecznej odpowiedzialności uczelni, czym się charakteryzuje owa odpowiedzialność oraz jakie typy działań są podejmowane przez wybrane uczelnie publiczne w Polsce w ramach uprzednio zdefiniowanej społecznej odpowiedzialności. W tym celu przeprowadzono pogłębione studia literaturowe, analizę zawartości witryn internetowych poszczególnych uczelni, a także wywiady półustrukturyzowane i pogłębione z pracownikami wybranych publicznych szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the changes taking place in the socio-economic sphere, including the expectations of members of the society, the idea of social responsibility is increasingly implemented at universities, including public ones. Therefore, the article is the result of the analysis to answer three questions: why can we talk about the social responsibility of the university, what this responsibility is and what types of activities are undertaken by selected public universities in Poland in accordance with conditions previously defined social responsibility. To achieve this goal, in-depth literature studies, analysis of the content of websites of universities, semi-structured and in-depth interviews with employees of selected public universities were conducted.(original abstract)
Twórcy
 • SGH, Warsaw School of Economics, Poland
 • SGH, Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Borys T., 2006, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [in:] Borys T. (ed.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Bowen H.R.,1953, Social Responsibility of Businessman, Harper and Brothers, New York.
 • Carroll A.B., 1979, A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, Academy of Management Review, vol. 4, no. 4, pp. 497-505.
 • Cheah H.-B., Cheah M., 2003, Doing the right thing: Incorporating the ethical imperative into the sustainable development process, [in:] Kidd J.B., Richter H.-J. (eds.), Corruption and Governance in Asia, Palgrave-Macmillan, New York.
 • Commission of the European Communities, 2001, Green Paper. Promoting a European framework for corporate social responsibility, Brussels, europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-9_en.pdf (10.03.2018).
 • Commission of the European Communities, 2002, Communication from the Commission concerning corporate social responsibility: A business contribution to sustainable development, Brussels, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/february/tradoc_127374.pdf (10.03.2018).
 • Commission of the European Communities, 2006, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Bruksela, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri- =CELEX:52006DC0136&from=PL (10.03.2018).
 • Elkington J., 1994, Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development, California Management Review, vol. 36, no. 2, pp. 90-100.
 • European Commission, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • European Commission, 2011, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF (23.05. 2017).
 • Geryk M., 2012, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Griffin R.W., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gulavani S., Nayak N., Nayak M., 2016, CSR in higher education, IOSR Journal of Business and Management, vol. 18, no. 10, Ver. VII (October), pp. 37-39.
 • http://www.csrinfo.org/csrinfo/o-csrinfo/ (20.10.2017).
 • Janeczek U., 2014, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 182: Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, pp. 30-41.
 • Jastrzębska E., 2010, Uczelnie wyższe a edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Zarządzanie Zmianami: Zeszyty Naukowe, nr 2/2010, pp. 1-13.
 • Polska Norma PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, https://www. pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 (25.05.2017).
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rok B., 2007, Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, [in:] Lewicka-Strzałecka A. (ed.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Ryan L.V., Sójka J., 1997, Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE, Poznań.
 • Szapiro T., 2006, Ryzyko i szansa konkurencji edukacyjnej, [in:] Dietl J., Sapijaszka Z. (eds.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Ślęzak-Gładzik I., 2013, Społeczna odpowiedzialność w ujęciu Normy Międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility, Modern Management Review, vol. XVIII, 20 (4/2013), pp. 279-288.
 • WBCSD 1998, Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for Sustainable Development, https://growthorientedsustainableentrepreneurship.files. wordpress.com/2016/07/csr-wbcsd-csr-primer.pdf (10.03.2018).
 • WCED, 1987, Report: Our Common Future, World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (10.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.