PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 3 | nr 1 Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją | 16--26
Tytuł artykułu

Ocena skuteczności systemów motywacyjnych stosowanych w organizacjach

Warianty tytułu
Evaluation of the Effectiveness of Motivating Systems used in Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego jest konieczne dla każdej organizacji, która pragnie odnieść sukces. Jednak nie jest to proces łatwy. Każdy zmotywowany pracownik przybliża przedsiębiorstwo do osiągnięcia wyznaczonych celów. Pomimo przywiązywania dużej wagi w zakresie motywacji do czynników o charakterze ekonomicznym nie powinno się zapominać o niematerialnych elementach systemu motywacyjnego. One także istotnie wpływają na zaangażowanie pracowników do pracy. Artykuł zawiera część teoretyczną, w której objaśniono pojęcie systemu motywacyjnego i jego funkcje w organizacji. Ponadto wskazano, jakie kryteria wykorzystać do oceny efektywności systemu motywacyjnego. W artykule zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych. Badania te pozwoliły przede wszystkim poznać rzeczywiste preferencje respondentów w odniesieniu do rodzaju instrumentów płacowych i pozapłacowych stosowanych w różnych organizacjach. Jednym z najistotniejszych problemów w badanych organizacjach okazał się nieodpowiedni poziom przekazywanej informacji pracownikom o zasadach budowy systemów motywacyjnych. Ponadto wielu respondentów uważa otrzymywane wynagrodzenie za zbyt niskie i nieadekwatne do wykonywanej pracy a zakres wykorzystywanych instrumentów pozapłacowych za niesatysfakcjonujący względem ich potrzeb. Badania umożliwiły także określenie częstotliwości wprowadzanych zmian w istniejących systemach motywacyjnych. Wnioski z badań oraz przedstawiona część teoretyczna artykułu mogą posłużyć za punkt wyjścia do opracowania nowego systemu bądź udoskonalania istniejących systemów motywacyjnych w organizacjach. Zaproponowane w artykule działania mogłyby w istotny sposób przyczynić się do wzrostu zadowolenia i poziomu zaangażowania pracowników do pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating an effective motivating system is essential for every organization which wants to achieve success. However, it is not an easy process. All motivated employees help their companies to reach their goals. Although as far as motivation is concerned, emphasis is put on economic factors, immaterial elements of motivating system also should not be overlooked. The latter significantly influence workers' involvement in their job. The article contains the theoretical part, in which the concept of motivating system and its functions in an organization were explained. It was also pointed out which criteria's should be used to assess the effectiveness of the motivating system. The article presents the results of the conducted survey. The survey allowed us to get to know respondents' real preferences when it comes to pecuniary and non-pecuniary benefits used in different organizations. One of the most important problems occurring in the organizations under research turned out to be an insufficient quantity of information about the functioning of motivating systems which is provided to the employees. Additionally, a lot of respondents claim that their income is too low and inadequate in reference to their work, and the scope of non-wage benefits is not satisfactory as far as their needs are concerned. The survey also enabled us to determine the frequency of changes implemented in the existing motivating systems. The conclusions from the survey and the theoretical part of the article can function as a starting point for creating a new motivating system in an organization or improving the existing ones. The activities suggested in the article could significantly influence the increase of satisfaction and the level of workers' involvement in their job. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Chybicka, A., Puchalska, M. (2016). Przypływy i odpływy energii: czyli jak radzić sobie ze spadkami motywacji. Personel i Zarządzanie, 7, 58-62.
 • Górka-Chowaniec, A. (2016). Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki. Marketing i Rynek, 3, 190-200.
 • Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.
 • Karna, W.J., Knap-Stefaniuk, A. (2017). Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, t.2, 48, 161-171.
 • Kobyłka, A. (2016). Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6), 40-56.
 • Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Marciniak, J. (2016). Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Michalik, K. (2009). Typologia czynników motywacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 373-387.
 • Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Difin.
 • Nejman, Ż., Kawecka-Endler, A. (2015). Motywowanie w firmie rodzinnej - studium przypadku. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 3, 325-337.
 • Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Oleksyn, T. (2001). Sztuka kierowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego.
 • Reinfuss, R. (2018). Motywuj do pracy, a nie do premii: dlaczego systemy premiowania nie poprawiają wyników i nie są motywujące? Personel i Zarządzanie, 2, 76-81.
 • Rostkowski, T., Witkowski M. (2016). Sprawiedliwie nie znaczy tak samo czyli podstawy skutecznej motywacji. Personel i Zarządzanie, 11, 16-19.
 • Skowron, Ł., Gąsior, M. (2017). Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta. Warszawa: Difin.
 • Soroka-Potrzebna, H. (2016). Skuteczna motywacja w opinii przyszłych pracowników. Marketing i Rynek, 3, 882-890.
 • Tyrańska, M. (2015a). Metodyka projektowania systemów motywowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 939, 67-85.
 • Tyrańska, M. (2015b). Projektowanie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie. [w:] A. Stabryła (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Walas, J. (1994). Funkcja motywacji w procesie zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 430, 73-89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.