PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 35--42
Tytuł artykułu

The City Assessed by Residents and Tourists a Year after a Religious Mega-Event (Study Case : World Youth Day in Cracow, Poland)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Miasto rok po wielkim wydarzeniu religijnym w ocenie mieszkańców i turystów (na przykładzie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie oceny wizerunku miasta Krakowa z perspektywy jego mieszkańców i turystów rok po wielkim wydarzeniu religijnym, jakim były Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Mając na względzie, że obraz miasta kształtowany jest przez jednostkę i jej cechy społeczno-demograficzne, wyodrębniono te cechy, które różnicują ocenę wizerunku miasta, uwypuklając ich kierunek i siłę. Zbadano również czy ocena wizerunku miasta deklarowana przez turystów (grupa eksperymentalna) różniła się od tej deklarowanej przez mieszkańców (grupa kontrolna). Podobnie, istotne różnice rozpoznano między turystami i mieszkańcami uczestnikami ŚDM; turystami uczestniczącymi i nieuczestniczącymi w ŚDM, a także mieszkańcami uczestniczącymi i nieuczestniczącymi w ŚDM. Rozważania teoretyczne odnośnie do miasta, jego adresatów, wielkich wydarzeń oraz wizerunku przeprowadzono na podstawie kwerendy literatury przedmiotu. W części empirycznej wykorzystano testy nieparametryczne oraz współczynniki korelacji dla realizacji założonych celów. Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować m.in., że poprawę wizerunku miasta rok po wielkim wydarzeniu częściej deklarują mieszkańcy, niż turyści, a spośród cech demograficzno-społecznych jednostki płeć (zarówno u mieszkańców, jak i turystów) w największym stopniu determinuje ocenę wizerunku miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to recognize the assessment of Cracow from the perspective of the residents and tourists a year after a religious event, the 2016 World Youth Day (2016WYD). Bearing in mind that the image of a city is created by an individual and their socio-demographic features, ones that differentiate the assessment of the city were identified and their direction and strength were highlighted. It was also checked whether the assessment of the city declared by tourists (the experimental group) was different from the assessment of the residents (the control group). Analogically, significant differences were recognized between the tourists and residents who took part in 2016WYD; tourists who participated and did not participate in 2016WYD, and also the residents who participated and did not participate in 2016WYD. Theoretical considerations relating to the city, its recipients and mega-events were conducted on the basis of subject literature review. In the statistical part non-parametric tests and Spearman's rank correlation coefficient were used in order to achieve the assumed objectives. The results allowed us to observe how the improvement of the city image a year after the mega-event is more often declared by the inhabitants than by tourists and out of socio-demographic features of an individual, gender (both in the case of inhabitants and tourists) determines the assessment of the city image to the greatest extent. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
35--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Altkorn, J. 2002. Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Calvita, N., and A. Ferrar. 2004. "Behind Barcelona's Success Story: Citizens Movements and Planners Power." In Transforming Barcelona. The Renewal of a European Metropolis, edited by T. Marshall, 793-807. London - New York: Routledge.
 • Chia, C.G.Q., and H.L. Qu. 2008. "Examining the Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: an Integrated Approach." Tourism Management 29 (4): 624-636. doi: 10.1016/j.tourman.2007.06.007.
 • Dann, G.M.S. 1996. "Tourists' Images of a Destination - an Alternative Analysis." Journal of Travel & Tourism Marketing 5 (1/2): 41-55. doi: 10.1300/J073v05n01_04.
 • Dowson, R. 2017. "Towards a Definition of Christian Mega-Events in the 21st Century." International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 5 (3): 1-18.
 • Florek, M., and T. Żyminkowski. 2002. "Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa." In Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, edited by L. Żabiński and K. Śliwińska, 358-363. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gartner, W.C. 1993. "Image Formation Process." Journal of Travel & Tourism Marketing 2 (2/3): 191-216.
 • Kim, S.S., and A.M. Morrsion. 2005. "Change of Images of South Korea among Foreign Tourists after the 2002 FIFA World Cup." Tourism Management 26 (2): 233-247. doi: 10.1016/j.tourman.2003.11.003.
 • Kotler, P., C. Asplund, I. Rein, and D. Haider. 1999. Marketing Places Europe. How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe. London: Financial Times Prentice Hall.
 • Krysiński, D. 2013. "Wszystko, co złe, to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan." Przegląd Socjologiczny. Kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego 62 (4): 25-42.
 • Lee, C.K., Y.K. Lee, and B.K. Lee. 2005. "Korea's Destination Image Formed by the 2002 World Cup." Annals of Tourism Research 32 (4): 839-858. doi: 10.1016/j.annals.2004.11.006.
 • Markowski, T. 1997. "Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta." In Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, edited by T. Domański. Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki.
 • Milman, A., and A. Pizam. 1995. "The Role of Awareness and Familiarity with a Destination: The Central Florida Case." Journal of Travel Research 33 (3): 21-27. doi: 10.1177/004728759503300304.
 • Niemczyk, A. 2017. "Wielkie wydarzenia jako narzędzie komunikacji marketingowej miast." Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (8 cz. 3): 123-138.
 • Raszkowski, A. 2012. "Rola wizerunku w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta." Studia Miejskie 7: 81-89.
 • Rudnicki, M. 2018. "Ocena wizerunku Krakowa w kontekście zorganizowanych ŚDM - wyniki badań własnych." In Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, edited by A. Niemczyk and R. Seweryn, 129-152. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sala, J. 2018. "Charakterystyka Światowych Dni Młodzieży 2016." In Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, edited by A. Niemczyk and R. Seweryn, 99-114. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Zatwarnicka-Madura, B. 2013. "Event marketing jako sposób komunikowania się z klientami." Handel Wewnętrzny 2 (3): 147-155.
 • Zdon-Korzeniowska, M. 2009. Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.