PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 520 Social Responsibility of Organizations Measurability of Social Impact | 91--105
Tytuł artykułu

Perception of Volunteering by Students - Future Employees in the Context of Building Social Responsibility in a Workplace

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postrzeganie wolontariatu przez studentów - przyszłych pracowników w kontekście budowania społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych jak studenci postrzegają wolontariat, jakimi kierują się motywami i jakie aktywności najczęściej podejmują z tym związane. Dodatkowym celem jest sprawdzenie znajomości przez studentów pojęcia wolontariatu pracowniczego. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Turystyka i Rekreacja. Zastosowaną techniką była ankieta rozdawana. Badania pokazały, że studenci są świadomi korzyści, które daje wolontariat, ale równocześnie w niewielkim stopniu się w niego angażują. Mniej niż 4% badanych udzielało się w czasie studiów jako wolontariusze. Praktycznie studenci nie znają pojęcia wolontariatu pracowniczego, mimo że większość z nich ma już doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin. Wyniki badań wskazują na potrzebę podjęcia działań, także edukacyjnych, w tym zakresie, ponieważ od postawy studentów - przyszłych lub nawet już aktualnych pracowników, będzie w znacznym stopniu zależeć budowanie społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy, a w dalszej kolejności kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show, how students perceive volunteering, what are their motivations and which activities they undertake most often. In addition, the study aims to investigate whether the notion of 'corporate volunteering' is known and understood. The target group consists of students of the WSB University, studying Finances and Accounting and Tourism and Leisure. The applied measurement technique was a distributed survey. The results show that students are aware of benefits arising from volunteering, but their own involvement is limited. Less than 4 per cent of respondents took voluntary jobs while studying. Students do not really know the term 'corporate volunteering', even if the majority has some experience in working full-time. The results indicate the necessity of action in this respect, including educational one, since students' attitudes, i.e. future or even current employees, will translate into building of CSR and, in the long term, shaping of the civil society.(original abstract)
Twórcy
 • WSB University in Wrocław, Poland
 • WSB University in Wrocław, Poland
 • WSB University in Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Brewis G., Russell J., 2010, Bursting the Bubble: Students Volunteering and the Community, NCCPE, Bristol.
 • CBOS, 2016, Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, Komunikat z badań nr 15/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_015_16.PDF.
 • Corporate Citizenship, 2010, Volunteering - The Business Case. The Benefits of Corporate Volunteering Programmes in Education, London, https://www.educationandemployers.org/wp-content/ uploads/2014/06/volunteering_the_business_case.pdf.
 • FOB, 2009, Firma=zaangażowanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes. pl/publikacje/firma-zaangazowanie/.
 • FOR, 2015, Komunikacja a wolontariat, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/komunikacja-a- -wolontariat/.
 • Górecki M., 2013, Wolontariat - idea, organizacja, doświadczenia, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, nr 1, pp. 81-110.
 • Jóźwik B., 2010, Świadomość i postrzeganie wolontariatu pracowniczego przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Raport z badań, Współczesne Zarządzanie, nr 1, pp. 149-153.
 • Kanios A., 2008, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kulig-Moskwa, K., 2013,Wolontariat jako instrument kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, no. 4 (36), pp. 115-127.
 • Kulig-Moskwa K., 2014, Rola wolontariatu pracowniczego w rozwoju kompetencji pracowników, Marketing i Rynek, nr 5 (CD), pp. 1099-1106.
 • Leszczyński, S., 2012, Wolontariat - definicja, typy, readaptacja społeczna, Ogrody Nauk i Sztuk, nr 2.
 • Lorecka K., 2011, Wolontariat pracowniczy w praktyce, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • MPiPS, 2012, Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006, za okres 2010-2011, Departament Pożytku Publicznego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://opslegionowo.pl/strona/biblioteczka_gminnego_mlw/informacja_o_ funkcjonowaniu_spoldzielni_socjalnych_za_okres_2010_2011.pdf.
 • Pieniążek M., Zielińska M., 2017, Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 15, pp. 145-153.
 • Pulińska U., 2012, Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania działalności wolontariackiej, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, nr 2, pp. 23-40.
 • Prymon-Ryś E., 2015, Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit, Handel Wewnętrzny, nr 3, pp. 196-204.
 • Szluz B., 2012, Wolontariat studentów - współczesne wyzwania, Studia Socialia Cracoviensia, nr 4, pp. 163-181.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/T/D20030873L.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.