PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 88 | 63--74
Tytuł artykułu

Prosumpcja młodych konsumentów - korzyści i wyzwania dla firm

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Young Consumers' Prosumption - Benefits and Challenges for Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prosumpcja jest przejawem aktywności konsumentów, którzy znużeni dotychczasowym modelem konsumpcji pragną włączyć się w proces tworzenia oferty rynkowej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby dostosowywać ją do swoich oczekiwań. Wpływ na rozwój prosumpcji ma niewątpliwie rozwój nowoczesnych technologii, w tym urządzeń mobilnych oraz powszechny dostęp do Internetu. Dzięki temu konsumenci mogą korzystać z ogromnych ilości informacji oraz tworzyć sieci społeczne dzielące się swoją wiedzą, informacjami, pomysłami. Celem artykułu jest przedstawienie zachowań prosumpcyjnych młodych konsumentów oraz ich znaczenia dla działalności firm, na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonch wśród młodych osób oraz w oparciu o analizę literatury. Z badań wynika, że młodzi są faktycznie prosumentami (choć bardzo rzadko się nimi określają) i świadomymi konsumentami, którzy chcą włączać się w tworzenie oferty rynkowej i chcą mieć wpływ na końcową wersję produktu czy usługi, a także modyfikują zakupione produkty, aby dostosować je do swoich potrzeb. Większość badanych spotyka się z działaniami firm mającymi na celu włączanie ich we współtworzenie rozwiązań, jednakże niewielu z nich bierze w nich udział, co jest z kolei warunkowane zbyt małą aktywnością firm w tym obszarze. Dzięki szerokiemu dostępowi do informacji młodzi konsumenci mają dużą wiedzę o firmach i ich produktach i chętnie dzielą się swoją wiedzą, opiniami, wrażeniami z użytkowania produktów z innymi konsumentami, przez co kształtują wizerunek firm. Przeprowadzone badania wskazują także na dużą otwartość młodych osób na podejmowanie aktywności takich jak np. opiniowanie nowowprowadzanych produktów czy wręcz współudział w kształtowaniu, projektowaniu oferty rynkowej tak, aby jak najlepiej zaspokajała ich potrzeby. Taka aktywność młodych konsumentów może być szansą osiągniecia przewagi konkurencyjnej dla firm, które się na nią otworzą.(abstrakt oryginalny)
EN
Prosumption is a indication of consumer activity, who, tired of the current consumption model, want to join the process of creating a market offer, sharing their knowledge and experience to adapt it to their expectations. The development of prosumption is undoubtedly influenced by the development of modern technologies, including mobile devices and widespread access to the Internet. Thanks to this, consumers can use a huge amount of information and create social networks sharing their knowledge, information and ideas. The article shows the prosumer behavior of young consumers and their significance for the activities of companies. It is based on the results of surveys carried out among young people and literature analysis. The research shows that young people are realy prosumers (though they are very rarely referred to) and conscious consumers who want to get involved in creating a market offer and want to influence the final version of the product or service, and modify the purchased products to adapt them to your needs. Most of the respondents meet with the actions of companies aiming to involve them in co-creating solutions, however, few of them take part in them, which is in turn conditioned by too little activity of companies in this area. Thanks to the wide access to information, young consumers have a lot of knowledge about companies and their products and are eager to share their knowledge, opinions, impressions from the use of products with other consumers, creating the companies' image. The research also indicates the high openness of young people to take up activities such as, for example, giving opinions on newly introduced products or even complicity in shaping and designing the market offer, so that it best meets their needs. Such activity of young consumers may be a chance to achieve a competitive advantage for companies that will open up to it.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
88
Strony
63--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Agrawal A. K., A. Kaushik, Z. Rahman, Co- creation of social value through integration of stakeholders, Procedia - Social and Behavioral Sciences 189 (2015).
 • [2] Baruk A., Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe, PWE, Warszawa 2017.
 • [3] Bobola A., Prosument w opiniach polskich konsumentów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013 nr 10 (59).
 • [4] Campbell C., The Craft Consumer, Culture, craft and consumption in a postmodern society," Journal of Consumer Culture 5", 2005, 23http://joc.sagepub.com/content/5/1/23.
 • [5] Crary J., 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, wyd. Karakter, Kraków 2015.
 • [6] Etgar M., Ways of engaging cunsumers in co-production, Technology Innovation Management Review 2009, https://timreview.ca/article/307.
 • [7] Kotler Ph, Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
 • [8] Parahald C.K., Ramaswamy V., Co-creation experiences the next practice in value creation, "Journal of interactive marketing", 2004 vol. 18, nr 3.
 • [9] Siuda P., Bomba R., Kamińska M. i in. (2013), Prosumpcjonizm pop-przemysłów, Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, wyd. Collegium Civitas, Warszawa.
 • [10] Toffler A., Trzecia fala, wyd. KURPISZ S.A, Poznań 2006.
 • [11] Xie CH., R.P. Bagozzi, S.V. Troye, Trying to prosume: toward a theory of consumer as co- as co-creators of value, Journal of the Academy of Marketing Science, kwiecień 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.